Peltoja vuokralle

Peltojen vuokratarjoukset vuosille 2017-2020 Riihimäen kaupunki tarjoaa vuokrattavaksi peltoalueita aktiiviviljelyyn sekä kesantomaiksi neljän vuoden ajaksi 1.1.2017 – 31.12.2020. Tarjottavia peltolohkoja on kaksi kappaletta ja niiden yhteispinta-ala on 23,69 hehtaaria. Peltolohkot sijaitsevat Hiivolan kylässä Kormuntien ja moottoritien risteyksen luoteispuolella. Vuokrattavat peltolohkot eivät sisällä tilatukioikeuksia. Tarjous tulee tehdä molemmista peltolohkoista erikseen ja toimittaa suljetussa kirjekuoressa, osoitettuna Riihimäen … Lue lisää

Riihimäen kaupungin vuokra-asunnot

Riihimäen kaupungin omistamia vuokra-asuntoja voi hakea internetissä kaupungin kotisivuilta www.riihimaki.fi löytyvällä sähköisellä asuntohakemuksella tai paperisella hakulomakkeella. Lomakkeita saa Kotikulman Kiinteistöpalveluista, os. Maisterinkatu 9 sekä tekniikan ja ympäristön toimialan asumispalvelusta, os. Eteläinen Asemakatu 4, 3. krs. (Yritystalo). Asuntoja voi hakea jatkuvasti. Asuntohakemukset ovat voimassa kolme kuukautta. Hakemuksen voi uusia täyttämällä uuden asuntohakemuksen tai ottamalla yhteyttä Kotikulman … Lue lisää

Katujen harjaus on aloitettu Riihimäellä

Kaupungin katujen ja kevyenliikenteenväylien harjaus on aloitettu kevyenliikenteenväylistä sekä kaupungin keskustasta. Keskustan ulkopuoliset alueet harjataan vuosittain vaihtuvalla kiertävällä järjestyksellä. 2017 keskustan jälkeen harjausta jatketaan Juppalan suunnille ja edetään keskustan itä-, etelä- ja länsipuolelle harjausaluekartan mukaisessa järjestyksessä. Harjaustyön edistyminen riippuu paljon sääolosuhteista, mutta viimeistään viikolla 14 on koko harjauskalusto liikenteessä. Lisätietoja katujen kesäkunnossapidosta  

Erityisluokanopettajan virka, Omaura (haku päättyy 6.4.2017 klo 14)

Työn kuvaus Karan koululla on haettavana erityisluokanopettajan virka, johon kuuluu Omaura-luokan opetus. Luokka opiskelee ns. joustavan perusopetuksen suunnitelman mukaan. Virka täytetään 14.8.2017 alkaen. Karan koulu on noin 460 oppilaan yläkoulu, joka toimii peruskorjatuissa tiloissa. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista … Lue lisää

Vihreä koiratarra kertoo jäteastian käyttöluvasta

Riihimäen kaupunki on painattanut kuntalaisten käyttöön koirankakkaroskis-tarroja. Omakotitalon jäteastiaan liimattu tarra on merkki koiranulkoiluttajalle, että roskikseen saa pudottaa koiranjätöksiä siististi pussitettuna. Taloyhtiön roskikseen tarran liimaaminen vaatii taloyhtiön hallituksen luvan. Järjestyslain mukaan koiranulkoiluttajan on huolehdittava siitä, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella. Tällaisia alueita ovat tiet, kadut ja kevyenliikenteen väylät, edellä mainittujen hoidetut reuna-alueet sekä … Lue lisää

Ympäristölautakunnan esityslista 30.3.2017

Nimilista ympla – 40 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 41 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 42 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 43 Viranhaltijapäätökset – 44 Ilmoitus viranhaltijoiden myöntämistä luvista 3 kpl 45 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt 2008-2015, ennakkotieto vuodelta 2015 (CO2-raportti) 1 kpl 46 Lausunto Ekokem Oyj:n käsittelylaitoksen viemäriin johdettavia vesiä koskevan lupamääräyksen muuttamisesta 1 kpl 47 Lausunto … Lue lisää

Sosiaalityöntekijä aikuissosiaalityöhön (haku päättyy 10.4.2017 klo 8)

Tehtävänkuvaus Riihimäen kaupunki hakee tulevaisuuteen suuntautuvaa kehittämisestä innostunutta sosiaalityöntekijää aikuissosiaalityöhön. Sosiaalityöntekijä työskentelee aikuissosiaalityön tiimissä yhdessä kymmenen sosiaalityön ammattilaisen kanssa. Sosiaalityöntekijän toimenkuvaan kuuluvat ensisijaisesti asiakastapaamiset ja kokonaisvaltainen asiakkaan palvelutarpeen arviointi, palveluista päättäminen sekä harkintaan perustuvien toimeentulotukipäätösten laadintaa. Arvostamme monipuolista sosiaalityön kokemusta sekä aktiivista ja energistä työotetta. Tarjoamme haastavan ja antoisan työn mukavassa ja kehittämishaluisessa työyhteisössä. Kelpoisuusvaatimuksena … Lue lisää

Kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston pöytäkirja 21.3.2017

§ Otsikko Liitteet Kokouksen osallistujat – 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 28 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 29 Riihimäen Urheiluautoilijat ry:n avustushakemus Riihimäki –rallin 2017 järjestämiseen 1 kpl 30 Kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston lausunto valtuustoaloitteeseen Riihimäen kesäteatterin katsomon kattamiseksi ja alueen siistimiseksi 1 kpl 31 Liikkumiskyselyn 2016 tulokset 1 kpl 32 … Lue lisää

Lastenvaaleissa lapset keskustelee ja äänestää

Kolme Riihimäen taiteen perusopetusta (tpo) antavaa oppilaitosta: Riihimäen nuorisoteatteri, musiikkiopisto sekä lasten ja nuorten taidekoulu järjestävät Lastenvaalit-tapahtuman kunnallisvaalien alle. Tapahtuma on sekä vaalikasvatusta että mahdollisuus kuulla, mitä lapset ajattelevat Riihimäen tulevaisuudesta ja mitä toiveita ja ajatuksia heillä on siitä, millaisessa Riihimäessä he haluavat asua. Lastenvaalit-tapahtumassa on useampi osa, joista ensimmäisessä haastatellaan kaikkia koulujemme oppilaita (yhteensä … Lue lisää

Kaupunginhallitus 27.3.2017, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 106 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 107 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 108 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 109 RHL Data Oy:n yhtiökokous 1 kpl 110 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 1 kpl 111 Toimitilaohjelman mukaisesti realisoitavien asunto-osakkeiden siirtäminen Riihimäen Kotikulma Oy:lle – 112 Esitys keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkiosta kuntavaaleissa – … Lue lisää