Taloushallintosihteerin virka (haku päättyy 30.1.2017 klo 8)

Riihimäen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa on haettavana taloushallintosihteerin virka. Hakijalta edellytetään soveltuvaa koulutusta ja vahvaa taloushallinnon osaamista. Eduksi katsotaan kuntakokemus, talouden raportointijärjestelmien tuntemus sekä hyvä excel-osaaminen. Toimenkuvaan kuuluu mm. talousarvion ja tilipäätöksen valmistelua, toiminta- ja taloustilastoja, talousseurantaa, laskutusta, ostolaskujen käsittelyä, ym. taloushallinnon tehtäviä sekä osallistumista muuhun hallinnon valmistelu- ja kehittämistyöhön. Toimenkuvaan kuuluu myös palvelusihteerien … Lue lisää

Vauva tulee taloon – tervetuloa Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmään

Vauva tulee taloon! Onnea uudesta perheenjäsenestä! Tervetuloa Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmään Tämä perheryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joille on vastikään syntynyt vauva. Lisäksi perheessä on erityistä tukea tarvitseva isompi sisarus esim. viivästyneen kehityksen, haasteellisen käyttäytymisen tai somaattisen sairauden (esim. astma, allergia, diabetes) takia. Vauvat ovat ryhmän alkaessa alle 12 kk:n ikäisiä. Kokoonnumme 8 kertaa noin joka toinen … Lue lisää

Kotisairaanhoito kaupungin toiminnaksi

Kotisairaanhoito on siirtynyt terveyskeskuskuntayhtymältä Riihimäen kaupungin toiminnaksi 1.1.2017 alkaen. Hallinnollinen muutos ei vaikuta kotisairaanhoidon toimintaan eikä asiakaspalveluun. Kotisairaanhoitajien puhelinnumerot ovat muuttuneet. Vanhoista terveyskeskuksen numeroista puhelut kääntyvät tammikuun 2017 ajan uusiin numeroihin. Uudet numerot ovat: Keskusta länsi Tiiminvetäjä sairaanhoitaja 019 758 5175 Sairaanhoitaja 019 758 5177   Lasi Tiiminvetäjä sairaanhoitaja 019 758 5176 Sairaanhoitaja 019 758 … Lue lisää

Klikkaa, osallistu ja vaikuta varhaiskasvatukseen

Opetushallitus on laatinut ja hyväksynyt  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Perusteasiakirja ohjaa varhaiskasvatuksen toteuttamista päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja niihin pohjautuva paikallinen suunnitelma konkretisoivat varhaiskasvatuslaissa asetetut tavoitteet. Esimerkiksi lasten ja huoltajien mahdollisuutta osallisallistua ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistäminen on aiempaa laajempaa. Paikalliseen  suunnitelman myös kuvataan  toimenpiteet joiden avulla varhaiskasvatuksen järjestämistä ja toteuttamista paikallisesti arvioidaan ja kehitetään. … Lue lisää

Henkilöstöhallintosihteeri sivistyspalvelukeskukseen (haku päättyy 27.1.2017 klo 15)

Työn kuvaus Haemme Riihimäen kaupungin sivistyspalvelukeskukseen henkilöstöhallintosihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.2.2017 alkaen. Toimeen valittavalta edellytämme soveltuvaa opisto- tai ammattikorkeakoulutasoista tutkintoa, tietoteknistä osaamista, tunnollista ja tarkkaa työotetta sekä joustavuutta ja hyviä yhteistyötaitoja. Eduksi katsomme kokemuksen kunta-alan henkilöstö- ja palkkahallinnon tehtävistä. Henkilöstöhallintosihteeri toimii kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen asiantuntijana sekä valvoo työehtosopimuksen tulkinnan yhdenmukaisuutta. Henkilöstöhallintosihteerin tehtävänä … Lue lisää

Luottamuselinten kokousten asiakirjat

Kaupungin asian- ja asiakirjanhallinnan järjestelmää uusitaan, joten aikaisemmin käytössä olleessa järjestelmään ei päivitetä tulevien kokousten esityslistoja tai pöytäkirjoja. Luottamuselinten kokousasiakirjoja voi perehtyä ”Päätoksenteko”-osion ”Esityslistat”- ja ”Pöytäkirjat”-kohdista . Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät pdf-muotoisina dokumentteina. Uuden järjestelmän käyttöönotto on paraikaa meneillään, joten jatkossa kokousasiakirjat ja niiden liitteet on nähtävissä sieltä. Vanhaa järjestelmää voi käyttää aikaisemmin pidettyjen kokousasiakirjojen … Lue lisää

Luottamuselinten kokousten asiakirjat Päätöksenteko-osiossa

Kaupungin asian- ja asiakirjanhallinnan järjestelmää uusitaan, joten aikaisemmin käytössä olleessa järjestelmään ei päivitetä tulevien kokousten esityslistoja tai pöytäkirjoja. Luottamuselinten kokousasiakirjoja voi perehtyä verkkopalvelun Päätöksenteko-osiossa. Esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät pdf-muotoisina dokumentteina omista kohdistaan. Uuden järjestelmän käyttöönotto on paraikaa meneillään, joten jatkossa kokousasiakirjat ja niiden liitteet on nähtävissä sieltä. Vanhaa järjestelmää voi käyttää aikaisemmin pidettyjen kokousasiakirjojen selailuun.

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän (optimointi) ja mobiilisovelluksen hankinta palveluna

Riihimäen kaupungin, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän, Hausjärven kunnan ja Lopen kunnan käyttöön soveltuva kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä (optimointi) ja mobiilisovellus sekä niihin liittyvät palvelut (ylläpito, käytön tuki ja käyttöpalvelu). Hankinta tehdään kokonaispalveluna. Tarjouspyyntöasiakirjat https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-000619 Tarjoukset toimitettava viimeistään 15.2.2017 klo 13.00.