Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Opintoihin liittyvät palvelut

Oppisopimuskoulutus

Uuden ammatin oppiminen sujuu myös oppisopimuksen kautta. Oppisopimus tehdään työnantajan, oppilaitoksen ja työntekijän kesken. Usein valtio tukee oppisopimustyösuhteita palkkatuella. Riihimäen kaupungin työllisyyspalvelut neuvottelee työnantajien ja oppilaitosten kanssa oppisopimusmahdollisuuksista, jotta nuoret ja alanvaihtajat pääsisivät koulutukseen ja työhön.

Opintoihin liittyvä harjoittelu kaupungilla

Kaupunki tarjoaa harjoittelupaikkoja oppilaitoksissa opiskeleville. Opiskeluun liittyvää harjoittelupaikkaa etsivän kannattaa olla yhteydessä suoraan siihen kaupungin työyksiköön missä haluaisi harjoittelun suorittaa.

 

Opintoihin liittyvä harjoittelu työllisyyspalveluissa

Kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa mahdollisuuksien mukaan opintoihin liittyviä harjoittelumahdollisuuksia mm. ohjaus-, valmennus- tai toimistotyön tehtävissä. Harjoittelu on palkaton.

Opiskelijoilla on mahdollisuus myös opinnäyte- ja projektitöiden toteuttamiseen. Työllisyyspalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä seutukunnan eri toimijoiden kanssa, joten opiskelijalla on harjoittelun aikana hyvä mahdollisuus tutustua mm. verkostotyöhön.

Hakeminen

Harjoittelupaikan hakeminen tapahtuu olemalla yhteydessä työllisyyspalveluihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ohjaustehtäviin toivotaan sellaisia opiskelijoita, joilla on aikaisempaa kokemusta työelämästä.  Opiskelijat haastatellaan.

Harjoittelun ohjaus ja opiskelijan oikeudet

Henkilökuntamme on sitoutunut opiskelijoiden ohjaamiseen. Harjoittelun ohjaaja huolehtii oman ammattitaitonsa ylläpidosta, luo myönteistä oppimisilmapiiriä ja tukee opiskelijan oppimista ja ammatillista kehittymistä.

Opiskelija on koko harjoittelunsa ajan ohjatusti työllisyyspalveluissa työyhteisön jäsen. Opiskelija saa osallistua työhön vastuullisesti. Työhön osallistuvalla opiskelijalla on jatkuva mahdollisuus yksikön työntekijän tukeen ja ohjaukseen. Opiskelija saa säännöllisesti ohjaajaltaan perusteltua palautetta ja pääsee antamaan palautetta sekä esittämään perusteltuja parannusehdotuksia.

Kierrätyskeskus tarjoaa mahdollisuuksia monien eri alojen harjoitteluun. Työtehtäviä löytyy muun muassa keittiöstä, kahviosta, kierrättämisestä, myymälästä, siivouksesta ja kuljetuksesta.

Opiskelijan velvollisuudet

Työllisyyspalveluissa opiskelijalta edellytetään kokonaisvaltaista ja vastuullista työotetta. Opiskelijan on noudatettavan salassapitovelvollisuutta joka säilyy myös opiskelun päättymisen jälkeen.

Opiskelijalta odotetaan, että hän

  • osallistuu toimintaan monipuolisesti
  • toteuttaa sovitut toimenpiteet vastuullisesti, omat rajansa tunnistaen
  • opettelee ottamaan ja antamaan sekä positiivista, että kehittävää palautetta
  • osallistuu työhön sovitusti
  • on joustava työvuorojen suhteen
  • opettelee toimimaan yhteistyössä eri henkilöryhmien kanssa.