Hyppää sisältöön

Opintoihin liittyvät palvelut

Oppisopimuskoulutus

Uuden ammatin oppiminen sujuu parhaiten oppisopimuksen kautta. Oppisopimus tehdään työnantajan, oppilaitoksen ja työntekijän välissä. Usein valtio tukee oppisopimustyösuhteita palkkatuella, jotta työnantajan opetustyötä voisi korvata jollain keinoin. Riihimäen kaupungin Työllisyyspalvelut neuvottelee työnantajien ja oppilaitosten kanssa oppisopimusmahdollisuuksista, jotta nuoret ja alanvaihtajat pääsevät koulutukseen ja työhön.

Korttikoulutukset

TE-toimiston tai tällä hetkellä Fiksun työllistäjän Riksu -hankkeen kustantamilla kursseilla eri työtehtävät voivat edellyttää lupia, joiden hankkiminen on mahdollista työnhakijoille. Tutustu korttikoulutusmahdollisuuksiin TE-toimistossa ja neuvottele tulevan työnantajasi kanssa asiasta.

Opintoihin liittyvä harjoittelu

Kaupunki tarjoaa harjoittelupaikkoja oppilaitoksissa opiskeleville. Opiskeluun liittyvää harjoittelupaikkaa etsivän kannattaa olla yhteydessä suoraan ammattialaansa sopivaan työyksikköön.

Opintoihin liittyvä harjoittelu työllisyyspalveluissa

Kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia ammattikorkeakouluopiskelijoille ja toisen asteen opiskelijoille, esimerkiksi sosiaali- ja ympäristöalalla. Harjoittelu on mahdollisuus suorittaa Riihimäen kierrätyskeskuksessa tai kaupungin työllisyyspalvelujen suunnittelu- ja koordinointitehtävissä. Harjoittelu on palkaton.

Opiskelijoilla on mahdollisuus myös opinnäyte- ja projektitöiden toteuttamiseen. Työllisyyspalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä seutukunnan eri toimijoiden kanssa, joten opiskelijalla on harjoittelun aikana hyvä mahdollisuus tutustua verkostotyöhön ja muihin toimijoihin.

Hakeminen

Harjoittelupaikan hakeminen tapahtuu olemalla yhteydessä Työllisyyspalveluihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ohjaustehtäviin toivotaan sellaisia opiskelijoita, joilla on aikaisempaa kokemusta työelämästä.  Opiskelijat haastatellaan.

Harjoittelun ohjaus ja opiskelijan oikeudet

Henkilökuntamme on sitoutunut opiskelijoiden ohjaamiseen. Harjoittelun ohjaaja huolehtii oman ammattitaitonsa ylläpidosta, luo myönteistä oppimisilmapiiriä ja tukee opiskelijan oppimista ja ammatillista kehittymistä.

Opiskelija on koko harjoittelunsa ajan ohjatusti työllisyyspalveluissa työyhteisön jäsen. Opiskelija saa osallistua työhön vastuullisesti. Työhön osallistuvalla opiskelijalla on jatkuva mahdollisuus yksikön työntekijän tukeen ja ohjaukseen. Opiskelija saa säännöllisesti ohjaajaltaan perusteltua palautetta ja pääsee antamaan palautetta sekä esittämään perusteltuja parannusehdotuksia.

Kierrätyskeskus tarjoaa mahdollisuuksia monien eri alojen harjoitteluun. Työtehtäviä löytyy muun muassa keittiöstä, kahviosta, kierrättämisestä, myymälästä, siivouksesta ja kuljetuksesta.

Opiskelijan velvollisuudet

Työllisyydenhoitoon tulevalta opiskelijalta edellytetään kokonaisvaltaista ja vastuullista työotetta. Opiskelijan on noudatettavan salassapitovelvollisuutta joka säilyy opiskelun päättymisen jälkeen.

Opiskelijalta odotetaan, että hän

  • osallistuu toimintaan monipuolisesti
  • toteuttaa sovitut toimenpiteet vastuullisesti, omat rajansa tunnistaen
  • opettelee ottamaan ja antamaan sekä positiivista, että kehittävää palautetta
  • osallistuu työhön sovitusti
  • on joustava työvuorojen suhteen
  • opettelee toimimaan yhteistyössä eri henkilöryhmien kanssa.