Yleissuunnitelma

Vuonna 2011 järjestetyn yleisen ideakilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta on laadittu Peltosaaren yleissuunnitelma jatkokehittämisen pohjaksi. Suunnitelma hyväksyttiin Riihimäen kaupunginhallituksessa 11.3.2013.

Yleissuunnitelman teko

Ideakilpailun voittajaehdotuksen ”Spinning Wheels” laatija Antti Huttunen ei pystynyt työkiireidensä vuoksi tekemään ehdotuksen vaatimaa jatkokehittelyä. Järjestetyssä kilpailutuksessa kehittelyn tekijäksi valittiin Arkkitehtitoimisto Ajak Oy, jonka suunnitelma valmistui 1.7.2011. Kaavayksikkö laati näiden suunnitelmien pohjalta yleissuunnitelman, josta pyydettiin lausuntoja mahdollisimman laajalta rintamalta. Uudisrakentamiseen osoitetaan uutta kerrosalaa n. 45.000 kerrosneliömetriä.

Tulevaisuus

Peltosaaren peruskorjaamista ja uudisrakentamista edistetään aktiivisesti kaupungin toimesta. Alueella järjestetään mahdollisesti tontinluovutuskilpailuja ja uudisrakentamisessa pyritään mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen. Kaukolämmön käyttöä lisätään nykyisissä rakennuksissa sekä kartoitetaan uusiutuvien energioiden käyttömahdollisuuksia sekä olemassa olevissa että uudisrakennuksissa. Kaavayksiköllä on valmiudet tehdä tarvittavat kaavamuutokset joustavasti.

PELTOSAAREN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 20.02.2013

PELTOSAAREN TOIMITILAKORTTELIN IDEALUONNOS 4.2.2014


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1