Palveluohjaus

Riihimäen palveluohjaus ja -neuvonta sekä virka-aikainen päivystys arkisin klo 8-16
019 758 4242

Palveluohjauksen sähköinen ajanvaraus, josta löytyy ohje ja järjestelmä.

Apua ja neuvontaa arkea kuormittavissa tilanteissa

Lapsiperheiden ja nuorten tukipalveluihin hakeudutaan palveluohjauksen kautta. Palveluohjauksesta voi hakea apua ja neuvontaa perheen arkea kuormittavissa tilanteissa. Tällaisia tilanteita saattavat olla esimerkiksi perheenjäsenen uupumus, perheeseen liittyvät muutostilanteet, uusperheproblematiikka, parisuhdeongelmat, vanhemmuuden ja kasvatuksen haasteet, tai huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä tai käyttäytymisestä.

Palveluohjauksesta voi hakea apua ja neuvontaa myös alle 29-vuotiaan nuoren elämän pulmatilanteissa. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi perhe- tai kaverisuhteisiin, koulunkäyntiin, itsenäistymiseen, päihteisiin, psyykkiseen hyvinvointiin tai elämänhallintaan.

Kuka tahansa voi olla yhteydessä palveluohjaukseen, jos huoli herää lapsiperheestä tai nuoresta.

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arvioinnissa on tavoitteena löytää sopiva apu ja palvelut perheen tai nuoren pulmaan. Suunnitelma tehdään yhdessä lapsiperheiden ja nuorten sekä heidän läheistensä ja muiden perhettä tukevien tahojen (muun muassa äitiys- ja lastenneuvola, varhaiskasvatus, koulu, nuorisotyö, terveydenhuolto) kanssa. Palveluohjauksessa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, palveluohjaajia, psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykologi.

Palveluohjaus voi sisältää keskustelua, ohjausta, neuvontaa ja palvelutarpeen arviointia. Työskentely tapahtuu puhelimitse tai tapaamalla perhettä tai nuorta kotona, perhekeskuksella tai muiden yhteistyötahojen luona. Palveluohjauksessa laaditaan yhdessä palvelusuunnitelma, jonka mukaisesti pyritään ratkaisemaan olemassa oleva pulma.

Suunnitelman jälkeisiä palveluita voivat olla peruspalveluiden (kuten varhaiskasvatus, opetus, oppilashuolto, terveydenhuolto) lisäksi esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvonta, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, nuorten ja heidän perheidensä tukipalvelu Nuppi tai lastensuojelu. Työskentelyn tavoitteena on, että asiakkaan pulma poistuu tai lieventyy ja hyvinvointi lisääntyy.

Palveluohjauksen tiimi käsittelee myös viranomaisten yhteydenotot sosiaalihuollon tarpeessa olevasta asiakkaasta sekä lastensuojeluilmoitukset. Yhteystiedot löytyvät täältä.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 8 Ei 2 Kyllä 8 Ei 2