Hyppää sisältöön
Kuvituskuva, värikkäitä puukirjaimia
Kuva: Pixabay

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen toimintana sekä päiväkotien että koulujen tiloissa. Esiopetuksessa lapselle tarjotaan mahdollisuus monipuoliseen leikkiin ja toimintaan. Lapsi saa mahdollisuuden oppia yhteisöllisyyttä ja ryhmässä toimimista. Esiopetus on askel tiedon ja taidon maailmaan ja se ohjaa koulunkäynnin aloittamiseen sekä oppimisen iloon.

Lapsen tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Maksutonta esiopetusta tarjotaan neljä tuntia muina koulun toimintapäivinä paitsi lauantaisin. Edut ovat samat kuin perusopetukseen osallistuvilla oppilailla. Esiopetuksen lisäksi perheet voivat hakea esiopetusajan ulkopuoliseen maksulliseen varhaiskasvatukseen.

Yksityiset palveluntarjoajat järjestävät esiopetusta vastaavaa toimintaa. Yksityiseen päivähoitoon hakeudutaan palveluntarjoajan oman hakumenettelyn kautta, tällöin edut voivat poiketa kunnallisen esiopetuksen eduista.

Ilmoittautuminen esiopetukseen

Lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Osallistumisesta vastaa huoltaja. Kaupunki osoittaa kaikille lapsille esiopetuspaikat. Päätös esiopetuspaikasta postitetaan kotiosoitteeseen. Paikka tulee vahvistaa päätöksen mukana olevan ohjeen mukaisesti.

Kesken toimikautta paikkakunnalle muuttavat voivat ottaa yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön.

Toissijainen haku

Toissijainen esiopetushaku järjestetään samaan aikaan esiopetuspaikkojen vahvistamisen kanssa.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Lapsella on mahdollisuus saada esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Sitä järjestetään esiopetuspaikassa ja se on maksullista. Täydentävään varhaiskasvatukseen voi osallistua päivittäin klo 6.30–17 ja huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvasta syystä klo 17.30 asti ja Uramon varhaiskasvatusyksikössä klo 5.30–18. Piikinmäen päiväkodissa esiopetusikäisillä on mahdollisuus vuorohoitoon.

Maksullista täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään myös koulun loma-aikana. Esiopetuksen aloittavat lapset voivat osallistua maksulliseen varhaiskasvatukseen elokuun alusta alkaen.

Mikäli paikan varmistaminen, toissijainen haku tai täydentävän varhaiskasvatuksen haku sähköisillä lomakkeilla ei ole mahdollista, tulee huoltajan ottaa yhteyttä varhaiskasvatustoimistoon.

Lisätietoja