Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kuva: Pixabay

Varhaiskasvatuksen päätösten muutoksenhakuohjeet

Perheelle tehdään palvelupäätös lapsen ottamisesta varhaiskasvatukseen sekä maksupäätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Näistä päätöksistä perheellä on varhaiskasvatuslain mukainen muutoksenhakuoikeus.

Esiopetuspäätöksestä perheellä on perusopetuslain mukainen muutoksenhakuoikeus.

Muistutus

Varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömällä lapsen vanhemmalla tai muulla huoltajalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.  Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Oikaisuvaatimus

 • Jos olet tyytymätön saamaasi varhaiskasvatuspäätökseen, voit hakea siihen oikaisua Riihimäen kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta. Toimita oikaisuvaatimus Riihimäen kaupungin varhaiskasvatustoimistoon, missä arvioidaan onko päätöstä mahdollista oikaista vaatimuksesi mukaisesti.

  Jos varhaiskasvatustoimistossa ei oikaista oikaisuvaatimuksen kohteena olevaa päätöstä uudella päätöksellä, varhaiskasvatustoimisto toimittaa vaatimuksen Riihimäen kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi.

  Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen postitse tai tuoda varhaiskasvatustoimistoon. Jos haluat varmistua oikaisuvaatimuksen perille saapumisesta, pyydä kuittaus oikaisuvaatimuksen saapumisesta varhaiskasvatustoimistosta.

  Postiosoite: Riihimäen kaupunki, Varhaiskasvatustoimisto, PL 125, 11101 Riihimäki. Käyntiosoite: Eteläinen Asemakatu 4.

  Mihin mennessä oikaisuvaatimus pitää tehdä

  Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Riihimäen kaupungin varhaiskasvatustoimistossa 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä. Jos viimeinen päivä on pyhäpäivä, voi hakemuksen toimittaa vielä seuraavana arkipäivänä. Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos päätös on toimitettu sinulle sähköisesti, sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä sen jälkeen, kun tieto päätöksestä on lähetetty sähköpostitse.

  Ilmoita oikaisuvaatimuksessa seuraavat asiat

  • Mihin päätökseen haet oikaisua?
  • Mitä oikaisua vaadit päätökseen ja millä perusteella?
  • Omat tietosi (nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero)
  • Päiväys ja allekirjoitus
  • Liitteenä asiakirjat, joihin vetoat oikaisuvaatimuksessasi
  • Oikaisuvaatimusohje esiopetus.
 • Jos olet tyytymätön oikaisuvaatimuksestasi saamaasi päätökseen, voit hakea siihen oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä henkilö, jota päätös koskee, tai asianosainen, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

  Toimita oikaisuvaatimus postitse osoitteeseen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 1, 13035 AVI tai sähköisesti viraston turvasähköpostin kautta (liitetiedostojen maksimikoko 50 Mt).

  Mihin mennessä oikaisuvaatimus pitää tehdä

  Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon päätöksestä. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen Etelä-Suomen aluehallintoviraston aukioloajan päättymistä. Jos viimeinen päivä on pyhäpäivä tai lauantai, voi hakemuksen toimittaa vielä seuraavana arkipäivänä.

  Sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu ilmoittamaasi osoitteeseen. Jos päätös on toimitettu sinulle sähköisesti, sinun katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä sen jälkeen, kun tieto päätöksestä on lähetetty sähköpostitse.

  Ilmoita oikaisuvaatimuksessa seuraavat asiat

  • Mihin päätökseen haet oikaisua?
  • Mitä oikaisua vaadit päätökseen ja millä perusteella?
  • Omat tietosi (nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero)
  • Päiväys ja allekirjoitus
  • Mitä liitteitä oikaisuvaatimukseen tarvitaan

  Liitä oikaisuvaatimukseen päätös, jota oikaisuvaatimus koskee. Laita liitteeksi myös asiakirjat, joihin vetoat oikaisuvaatimuksessasi.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatustoimisto

Varhaiskasvatustoimisto

Käyntiosoite

Postiosoite