Piikinmäen päiväkoti

Piikinmäen päiväkoti on vuonna 2011 valmistunut, valoisa ja viihtyisä päiväkoti. Päiväkodissa on 121 paikkaa ja lapsiryhmiä viisi. Päiväkodissa työskentelee hallinnollisen johtajan lisäksi 6 varhaiskasvatuksen opettajaa, 16 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, erityisavustaja ja perhepäivähoidon varahenkilö. Teemme tiivistä yhteistyötä myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Päiväkotimme tarjoaa päivähoitoa säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Lisäksi toimimme varahoitopaikkana satunnaisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille.

Aukioloajat

Olemme varautuneet toimimaan ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä. Päiväkotimme on suljettuna sivistyslautakunnan niin päättäessä, yleensä jouluna ja juhannuksena sekä silloin, jos lapsille ei ole etukäteen varattu yöhoitoa.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Huoltajan e-asiointi

Toiminta-ajatus

Laadukasta varhaiskasvatusta vuorokauden ajasta riippumatta!

Haluamme tarjota lapselle laadukasta varhaiskasvatusta, jotta hänellä olisi mahdollisimman hyvät kasvun, kehittymisen ja oppimisen edellytykset. Kaikilla lapsilla on oikeus mukavaan päiväkotipäivään vuorokauden ajasta riippumatta. Tavoitteenamme on hyvinvoiva lapsi.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritetyt arvot (lapsuuden itseisarvo, ihmisenä kasvaminen, lapsen oikeudet, perheiden monimuotoisuus ja terveellinen ja kestävä elämäntapa) ovat arvoperustana toiminnassamme. Huomioimme yksikössämme myös Riihimäen kaupungin arvot Riihimäen varhaiskasvatuksen yhteisen strategian kautta.

Kasvatusyhteistyö, keskustelua ja yhdessäoloa!

Teemme varhaiskasvatuksessa yhteistyötä vanhempien kanssa ja juuri vanhemmat ovat omien lastensa parhaita asiantuntijoita. Kasvatusyhteistyössä toimimme yhdessä lapsen parhaaksi.  Tässä yhteistyössä korostuu molemminpuolinen joustavuus, välittäminen ja tasavertainen kohtaaminen.

Lapsiryhmät

Vihersiipi

  • Satumetsä löytyy vihreän oven takaa ja on 1-2-vuotiaiden lasten ryhmä puh. 050 347 5458.
  • Auringonpesä löytyy vihreän oven takaa ja siellä toimii 2-4-vuotiaiden lasten ryhmä. Viikonloppu- ja yöhoito tapahtuu Vihersiiven tiloissa, vihreän oven takana.

Sinisiipi

  • Taikametsä löytyy sinisen oven takaa ja on 3-5-vuotiaiden lasten ryhmä.
  • Tuulenpesä löytyy punaisen oven takaa ja siellä toimii 3-5-vuotiaiden lasten ryhmä.
  • Aakkospesä eli esiopetusryhmä löytyy punaisen oven takaa. Kevään ajan esiopetusryhmä toimii päiväkodin liikuntasalissa.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Riihimäen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2019

Piikinmäen päiväkodin toimintasuunnitelma 2020

Yhteystiedot

Piikinmäen päiväkoti
050 347 5452
Peltokuja 4, 11130 Riihimäki
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Anne Luostarinmäki
varhaiskasvatusyksikön johtaja
050 347 5452

Aakkospesä, sininen ovi
050 347 8325
piikinmaki.aakkospesa(at)riihimaki.fi

Auringonpesä, vihreä ovi
050 401 5029
piikinmaki.auringonpesa(at)riihimaki.fi

Sari Juutila
varhaiskasvatusyksikön varajohtaja
050 406 3460

Satumetsä 24/7
050 347 5458
piikinmaki.satumetsa(at)riihimaki.fi

Eevakaisa Särkkä
varhaiskasvatuksen erityisopettaja, läntinen alue
040 330 4325

Taikametsä, punainen ovi
050 400 8695
piikinmaki.taikametsa(at)riihimaki.fi

Tuulenpesä, sininen ovi
050 347 8319
piikinmaki.tuulenpesa(at)riihimaki.fi

Piikinmäen päiväkodin keittiö
040 626 7774
paivakoti.piikinmaki(at)palmia.fi

Marjut Helenius
varhaiskasvatuspäällikkö
050 538 7701

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
varhaiskasvatuksen.tuloselvitykset(at)riihimaki.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 12 Kyllä 5 Ei 12