Piikinmäen päiväkoti on vuonna 2011 valmistunut, valoisa ja viihtyisä päiväkoti. Päiväkodissa on 121 paikkaa ja lapsiryhmiä viisi. Päiväkodissa työskentelee hallinnollisen johtajan lisäksi 6 varhaiskasvatuksen opettajaa, 16 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, erityisavustaja ja perhepäivähoidon varahenkilö. Teemme tiivistä yhteistyötä myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Päiväkotimme tarjoaa päivähoitoa säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille. Lisäksi toimimme varahoitopaikkana satunnaisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille.

Aukioloajat

Olemme varautuneet toimimaan ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä. Päiväkotimme on suljettuna sivistyslautakunnan niin päättäessä, yleensä jouluna ja juhannuksena sekä silloin, jos lapsille ei ole etukäteen varattu yöhoitoa.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on luettavissa Opetushallituksen sivuilta.
Piikinmäen päiväkodin toimintasuunnitelma 2019

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Huoltajan e-asiointi

Kuva: Piikinmäen päiväkoti

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 11 Kyllä 4 Ei 11