Junailijankadun päiväkoti

Karlskoga-talo, jossa Junailijankadun päiväkoti toimii, sijaitsee aivan kaupungin keskustassa. Päiväkoti on jaettu kahteen rakennukseen Kalle-päätaloon ja Ville-viipaleeseen.

Kalle-päätalo perustettiin vuonna 1951. Tunnelmallisen kivitalon kolmessa eri kerroksessa toimii kaksi lapsiryhmää, esikoulu sekä Aapeli-Avoin. Ville-viipaleessa toimii kolme ryhmää.

Aukioloajat

Päiväkotimme on avoinna klo 6.30–17.00 ja erikseen sovitusti vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvista syistä klo 17.30 asti.

Erityisteema

Päiväkotimme erityisteemaksi on valittu leikki. Henkilökunta on perehtynyt leikkiin kouluttautumalla ja päivittää tietojaan jatkuvasti toiminnan edetessä.

Tarkoituksena on luoda leikille mahdollisimman paljon tilaa ja aikaa kaikissa lapsiryhmissä.

Pienryhmätoiminta ja kuvat

Päiväkodissamme lapsiryhmissä toimitaan pienryhmissä. Meillä pienryhmätoimintaan kytkeytyy myös kuvien käyttö, joiden avulla autetaan lapsia hahmottamaan ja seuraamaan päivän kulkua ja tapahtumia. Pienryhmätoimintaa kehitetään jatkuvasti eteenpäin.

Osallisuus

Henkilökunta on kouluttautunut myös osallisuuden teeman ympärillä. Koulutus on ollut käytännönläheistä ja tavoitteena on kehittää toimintaamme niin, että lasten ja vanhempien osallisuus päiväkotimme arkeen voisi lisääntyä entisestään.

Lapsiryhmät toimikaudella 2019–2020

Päiväkodissamme on seitsemän lapsiryhmää: Veitikat, Viikarit, Vintiöt, Veijarit, Karamellit, Popparit ja Hattarat.Junailijankadun Hattarat

Kalle-päätalossa kolmeen kerrokseen koottuna viihtyvät:

Viikarit on 5-6-vuotiaiden ryhmä, jossa on lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Viikarit sijaitsee päiväkodin ensimmäisessä kerroksessa.

Veitikat on 0–3-vuotiaiden ryhmä, jossa on lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Veitikat sijaitsee päiväkodin ensimmäisessä kerroksessa.

Vintiöt on päiväkodin toisessa kerroksessa toimiva esiopetusryhmä, jossa on kaksi lastentarhanopettajaa ja kaksi lastenhoitajaa.

Veijarit on esiopetusryhmä, jossa on lastentarhanopettaja, erityislastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Veijarit sijaitsee päiväkodin toisessa kerroksessa, Vintiöiden naapurissa.

Ville-viipaleessa yhteisen käytävän varrella yhteistyössä leikkivät:

Ville-viipaleen kolme ryhmää Hattarat, Popparit ja Karamellit ovat 1-5-vuotiaiden ryhmiä, joissa jokaisessa työskentelee yksi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Toiminta-ajatus

Päiväkotimme toiminta-ajatuksen avainsanoista muodostuu yhteistyömme lähtökohta LAPSI.

Leikki

Leikkiessään lapsi onnistuu ja on hyvä juuri sellaisena kuin on. Leikin maailman lapsi hallitsee. Tarkoitus on luoda leikille mahdollisimman paljon aikaa ja tilaa, lasten ideoita ja toiveita kuunnellen.

Aikuinen

on läsnä, kuuntelee, asettaa rajat ja antaa mahdollisuuden kasvuun ja oppimiseen ohjaamalla, auttamalla ja tukemalla.

Perhe

Yhteistyö koko perheen kanssa vie kohti haluttuja arvoja ja tavoitteita. Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta JUNAILIJAT.

ErilaiSuuden merkitys – yksilönä ryhmässä

Kaikilla lapsilla on erilaiset tarpeet. Henkilökunta kouluttautuu ja tekee työtä ammatillisesti omalla persoonallaan jokaisen lapsen kehityksen tukemiseksi

OppImisympäristö

Toimintakausi alkaa aina lapsiryhmän havainnoinnilla jonka perusteella yhdessä lasten kanssa muokkaamme ryhmän toimintatilat. Havainnointi ja muokkaaminen on elävä prosessi joka kestää koko toimintakauden ajan. Tärkeätä on leikki- ja oppimisrauha, joita harjoitellaan ryhmä- ja pienryhmätilanteissa. Lisäksi päiväkodin keskeinen sijainti antaa mahdollisuuden tutustua kotiseutuun monipuolisesti

Toimintasuunnitelma

Junailijankadun päiväkodin toimintasuunnitelma 2020

Yhteystiedot

Junailijankadun päiväkoti
040 330 4280
Junailijankatu 14 (Ville-viipale osoitteessa Junailijankatu 12)
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Tuija Salonen
päiväkodin johtaja
040 330 4280

Sanna Riihelä
vs. varajohtaja
050 576 8367

Aapeli Avoin
Junailijankadun päiväkoti
040 330 4341
Junailijankatu 12

Kalle-päätalo
050 341 7066
iltapäivisin ryhmien yhteinen numero

Hattarat
050 323 8426

Karamellit
050 569 5167

Popparit
050 352 8847

Veijarit
050 341 7066

Veitikat
050 350 9472

Viikarit
050 576 4016

Vintiöt
050 576 6453

Kuva: Junailijankadun päiväkoti


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 5 Kyllä 9 Ei 5