Junailijankadun päiväkoti

Junailijankadun päiväkoti toimii Karlskoga-talossa, joka sijaitsee aivan kaupungin keskustassa. Päiväkoti on jaettu kahteen rakennukseen Kalle-päätaloon ja Ville-viipaleeseen. Kalle-päätalo perustettiin vuonna 1951. Tunnelmallisen kivitalon kolmessa eri kerroksessa toimii neljä lapsiryhmää sekä Aapeli-Avoin -päiväkoti. Ville-viipaleessa toimii kolme ryhmää.

Päiväkotimme on avoinna klo 6.30–17.00 ja erikseen sovitusti vanhempien työstä tai opiskelusta johtuvista syistä klo 17.30 asti.

Päiväkotimme erityisteemaksi on valittu leikki. Henkilökunta on perehtynyt leikkiin kouluttautumalla ja päivittää tietojaan jatkuvasti toiminnan edetessä. Tarkoituksena on luoda leikille mahdollisimman paljon tilaa ja aikaa kaikissa lapsiryhmissä.

Päiväkodissamme jatketaan koko kaupungin varhaiskasvatuksen Tutkitaan ja tuetaan tunteita -hanketta toimikaudella 2021–22. Tavoitteena on kehittää toimintakulttuuria. rakentaa myönteistä ilmapiiriä ja ehkäistä kiusaamista. Jatkohankkeessa paneudutaan vuorovaikutukseen etänä ja diginä.

Päiväkotimme lapsiryhmissä toimitaan pienryhmissä. Meillä pienryhmätoimintaan kytkeytyy myös kuvien käyttö, joiden avulla autetaan lapsia hahmottamaan ja seuraamaan päivän kulkua ja tapahtumia.

Henkilökunta on kouluttautunut myös osallisuuden teeman ympärillä. Koulutus on ollut käytännönläheistä ja tavoitteena on kehittää toimintaamme niin, että lasten ja vanhempien osallisuus päiväkotimme arkeen voisi lisääntyä entisestään.

Lapsiryhmät toimikaudella 2021–22

Päiväkodissamme on seitsemän lapsiryhmää: Veijarit, Viikarit, Vintiöt, Vekarat, Karamellit, Popparit ja Hattarat. Ryhmien ikähaitari voi muuttua eri vuosina tarpeen mukaan.

Viikarit, Veijarit, Vintiöt ja Vekarat

Kalle-päätalossa kolmeen kerrokseen koottuna viihtyvät:

  • Viikarit on esikouluryhmä, jossa on varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi  varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Viikarit sijaitsee päiväkodin ensimmäisessä kerroksessa.
  • Veijarit on esiopetusryhmä, jossa on varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Veijarit sijaitsee Viikareiden naapurissa päiväkodin ensimmäisessä kerroksessa.
  • Vekarat on 4-5-vuotiaiden ryhmä, jossa on varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Vekarat sijaitsee päiväkodin toisessa kerroksessa.
  • Vintiöt on päiväkodin toisessa kerroksessa toimiva ryhmä jossa on esikoululaisia ja viisivuotiaita. Siellä työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen  lastenhoitajaa.

Hattarat, Popparit ja Karamellit

Ville-viipaleessa yhteisen käytävän varrella yhteistyössä leikkivät:

  • Ville-viipaleen kolmessa ryhmässä Hattarat (1-3 v) Popparit (3-4 v) ja Karamellit (2-3 v)   jokaisessa työskentelee yksi varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Toiminta-ajatus

Päiväkotimme toiminta-ajatuksen avainsanoista muodostuu yhteistyömme lähtökohta lapsi.

Leikki
Leikkiessään lapsi onnistuu ja on hyvä juuri sellaisena kuin on. Leikin maailman lapsi hallitsee. Tarkoitus on luoda leikille mahdollisimman paljon aikaa ja tilaa, lasten ideoita ja toiveita kuunnellen.

Aikuinen
Aikuinen on läsnä, kuuntelee, asettaa rajat ja antaa mahdollisuuden kasvuun ja oppimiseen ohjaamalla, auttamalla ja tukemalla.

Perhe
Yhteistyö koko perheen kanssa vie kohti haluttuja arvoja ja tavoitteita. Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta Junailijat.

Erilaisuuden merkitys – yksilönä ryhmässä
Kaikilla lapsilla on erilaiset tarpeet. Henkilökunta kouluttautuu ja tekee työtä ammatillisesti omalla persoonallaan jokaisen lapsen kehityksen tukemiseksi

Oppimisympäristö
Toimintakausi alkaa aina lapsiryhmän havainnoinnilla jonka perusteella yhdessä lasten kanssa muokkaamme ryhmän toimintatilat. Havainnointi ja muokkaaminen on elävä prosessi joka kestää koko toimintakauden ajan. Tärkeätä on leikki- ja oppimisrauha, joita harjoitellaan ryhmä- ja pienryhmätilanteissa. Lisäksi päiväkodin keskeinen sijainti antaa mahdollisuuden tutustua kotiseutuun monipuolisesti

Junailijankadun päiväkodin toimintasuunnitelma 2020

Yhteystiedot

Junailijankadun päiväkoti
040 330 4280
Junailijankatu 14 (Ville-viipale osoitteessa Junailijankatu 12)
sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Tuija Salonen
päiväkodin johtaja
040 330 4280

Sanna Riihelä
vs. varajohtaja
050 576 8367

Aapeli Avoin
Junailijankadun päiväkoti
040 330 4341
Junailijankatu 14

Tarja Vahtila
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
040 330 4341

Hattarat
050 323 8426

Karamellit
050 569 5167

Popparit
050 352 8847

Veijarit
050 341 7066

Veitikat
050 350 9472

Viikarit
050 576 4016

Vintiöt
050 576 6453

Kuva: Junailijankadun päiväkoti


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 10 Ei 6 Kyllä 10 Ei 6