Riihimäellä on 11 eri kokoista päiväkotia. Tavallisimmin lapset touhuavat päiväkodissa alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä, yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä, esiopetusryhmässä tai sisarusryhmässä, jossa lasten ikä voi vaihdella yhdestä viiteen vuotta.

Yksikön toiminnasta vastaa päiväkodin johtaja. Hoito- ja kasvatushenkilöstö koostuu lastentarhanopettajistaa, lastenhoitajista, päivähoitajista ja erityisavustajista. Lapsiryhmässä voi lisäksi työskennellä esimerkiksi harjoittelija. Myös keittiöiden ja siivouspalveluiden henkilökunta tulee lapsille tutuksi.

Päiväkotien toiminta perustuu kunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sen pohjalta laadittuihin päiväkotikohtaisiin suunnitelmiin.

Kuva: Päiväkotilapsia


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 23 Kyllä 2 Ei 23