Esiopetus

Esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen toimintana sekä päiväkotien että koulujen tiloissa. Esiopetuksessa lapselle tarjotaan mahdollisuus monipuoliseen leikkiin ja toimintaan. Lapsi saa mahdollisuuden oppia yhteisöllisyyttä ja ryhmässä toimimista. Esiopetus on askel tiedon ja taidon maailmaan ja se ohjaa koulunkäynnin aloittamiseen sekä oppimisen iloon.

Lapsen tulee osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Maksutonta esiopetusta tarjotaan neljä tuntia muina koulun toimintapäivinä paitsi lauantaisin. Edut ovat samat kuin perusopetukseen osallistuvilla oppilailla.

Esiopetuksen lisäksi perheet voivat hakea esiopetusajan ulkopuoliseen maksulliseen varhaiskasvatukseen.

Esiopetuksen toiminta kausi  2019 – 2020.

Yksityiset palveluntarjoajat järjestävät esiopetusta vastaavaa toimintaa. Yksityiseen päivähoitoon hakeudutaan palveluntarjoajan oman hakumenettelyn kautta, tällöin edut voivat poiketa kunnallisen esiopetuksen eduista. Lue lisää: yksityinen päivähoito.

Esiopetuspaikat >>

Esiopetus perustuu valtakunnalliseen ja kunnalliseen esiopetussuunnitelmaan. Esiopetuksen suunnittelijoina ja toteuttajina ovat lastentarhanopettajat.

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelma


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 27 Kyllä 3 Ei 27