Opintoihin liittyvät palvelut

Harjoittelupaikat opiskelijoille

Kaupunki tarjoaa harjoittelupaikkoja oppilaitoksissa opiskeleville. Opiskeluun liittyvää harjoittelupaikkaa etsivän kannattaa olla yhteydessä suoraan kyseiseen työyksikköön.

Kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia ammattikorkeakouluopiskelijoille ja toisen asteen opiskelijoille, pääsääntöisesti sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöalalla. Harjoittelu on mahdollisuus suorittaa Riihimäen kierrätyskeskuksessa tai kaupungin työllisyyspalvelujen suunnittelu- ja koordinointitehtävissä. Harjoittelu on palkaton.

Opiskelijoilla on mahdollisuus myös opinnäyte- ja projektitöiden toteuttamiseen. Työllisyyspalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä seutukunnan eri toimijoiden kanssa, joten opiskelijalla on harjoittelun aikana hyvä mahdollisuus tutustua verkostotyöhön ja muihin toimijoihin.

Hakeminen

Harjoittelupaikan hakeminen tapahtuu olemalla yhteydessä työllisyyspalveluvastaavaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työllisyyspalveluissa harjoittelupaikkoja tarjotaan opiskelijoille, joilla on aikaisempaa kokemusta työelämästä. Opiskelijat haastatellaan.

Harjoittelun ohjaus ja opiskelijan oikeudet

Henkilökuntamme on sitoutunut opiskelijoiden ohjaamiseen. Harjoittelun ohjaaja huolehtii oman ammattitaitonsa ylläpidosta, luo myönteistä oppimisilmapiiriä ja tukee opiskelijan oppimista ja ammatillista kehittymistä.

Opiskelija on koko harjoittelunsa ajan ohjatusti työllisyyspalveluissa työyhteisön jäsen. Opiskelija saa osallistua työhön vastuullisesti. Työhön osallistuvalla opiskelijalla on jatkuva mahdollisuus yksikön työntekijän tukeen ja ohjaukseen. Opiskelija saa säännöllisesti ohjaajaltaan perusteltua sekä positiivista että kehittävää palautetta. Opiskelijalla on oikeus antaa palautetta ja esittää perusteltuja parannusehdotuksia. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua työpaikkaruokailuun omakustanteisesti.

Kierrätyskeskus tarjoaa mahdollisuuksia monien eri alojen harjoitteluun. Työtehtäviä löytyy mm. keittiöstä, kahviosta, kierrättämisestä, myymälästä, siivouksesta ja kuljetuksesta.

Opiskelijan velvollisuudet ja salassapitovelvollisuus

Työllisyydenhoitoon tulevalta opiskelijalta edellytetään kokonaisvaltaista ja vastuullista työotetta. Opiskelijan tulee noudattaa sosiaali- ja terveysalan eettisiä ja juridisia periaatteita. Opiskelijan on noudatettavan salassapitovelvollisuutta joka säilyy opiskelun päättymisen jälkeen.

Opiskelijalta odotetaan, että hän

  • osallistuu toimintaan monipuolisesti
  • toteuttaa sovitut toimenpiteet vastuullisesti, omat rajansa tunnistaen
  • opettelee ottamaan ja antamaan sekä positiivista, että kehittävää palautetta
  • osallistuu työhön sovitusti
  • on joustava työvuorojen suhteen
  • opettelee toimimaan yhteistyössä eri henkilöryhmien kanssa

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0