Avoimet palkkatukityöpaikat

Mitä palkkatuki on?

Palkkatuki on valtion myöntämä taloudellinen tuki työnantajalle. Sen tarkoitus on helpottaa työttömän sijoittumista työelämään. Palkkatuetussa työsuhteessa työntekijälle maksetaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Avoimet paikat

Hakeudu kaupungin tai yhteistyöyrityksen palkkatukityöpaikkaan >> 

Hakeudu Kierrätyskeskuksen palkkatukityöpaikkaan >>

Tekninen myyjä yhteistyöyritykseen (lisätty 4.2.2021)

Avustava laitoshuoltaja kaupungin asumispalveluyksikköön (lisätty 27.1.2921)

Myyjä/kaupan työntekijä yhteistyöyritykseen, toistaiseksi voimassa oleva työsuhde (lisätty 26.1.2021) 

Myyjä/kaupan työntekijä yhteistyöyritykseen, määräaikainen työsuhde (lisätty 26.1.2021)

Päiväkotiapulainen kaupungille (lisätty 26.1.2021)

Tietotekniikkatyöntekijä yhteistyöyhdistykseen (lisätty 11.12.2020)

Teippari /tuotantotyönkijä yhteistyöyritykseen 

Siivoustehtäviin kodinomaiseen yksikköön kaupungille

 

Palkkatuella työllistäminen 

Riihimäen kaupungille

Riihimäen kaupunki tarjoaa vuosittain useita kymmeniä työpaikkoja palkkatukeen oikeutetuille työttömille, joilla työssäoloehto ei vielä ole täyttynyt. Työllistettävät henkilöt sijoittuvat monenlaisiin kaupungin eri tehtäviin ja kaikissa on mahdollisuus työskennellä myös jatkotyöllistymisen eteen. Koulutusta tai erityistä osaamista ei välttämättä tarvita, useimmissa tehtävissä halu oppia uutta riittää työn aloittamiseen. Tehtävänkuva on räätälöitävissä tekijän työkyvyn, osaamisen ja jatkotyöllistymisen mukaan. Luomme mahdollisuuksia työhön pääsemiseen, palaamiseen ja työssä pysymiseen.

Palkkatuettu työ kaupungilla on pääsääntöisesti osa-aikaista ja määräaikaista työtä, josta henkilölle maksetaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Yhteistyöyritykseen

Riihimäen kaupungin Työllisyyspalveluiden Fiksun työllistäjän Riksu -hankkeen työllisyysasiantuntija tekee yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa ja palvelee heitä rekrytoinneissa. Työllisyysasiantuntija etsii avoimia työpaikkoja ja käynnistää hakuprosessin työttömille työnhakijoille.

Osa hakijaksi ilmoittautuneista kutsutaan työllisyyspalveluun haastatteluun. Lopullinen henkilövalinta tehdään työyksikössä esimiehen toimesta.

Hakuprosessi

Työllisyyspalvelut vastaa kaikkiin avoimiin työpaikkoihin liittyviin kysymyksiin ja vastaanottaa hakemukset. Yhteystiedot löydät työpaikkailmoituksesta. Osa hakijaksi ilmoittautuneista haastatellaan ja esitellään rekrytoivalle taholle – kaupungin työyksikön esimiehelle tai yhteistyöyrityksen vastuuhenkilölle. Rekrytoiva taho tekee päätöksen lopullisesta henkilövalinnasta. Valitulle henkilölle haetaan palkkatuki, tehdään työsopimus ja sovitaan työsuhteen muista asioista.

Palkkatukityöhön hakeutuvien on myös mahdollista saada henkilökohtaista ja suunnitelmallista työvalmennusta. Lue lisää palkkatukityöpaikkoihin liittyvästä työvalmennuksesta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 45 Ei 0 Kyllä 45 Ei 0