Avoimet palkkatukityöpaikat

Hakeminen:

1) Ilmoittaudu ensin työllisyyspalvelujen asiakkuuteen: tästä 
2) Lähetä CV ja hakemuksesi osoitteella:
tyollisyyspalvelut@riihimaki.fi //kun haet kaupungin tai yritysten työpaikkoja
kierratyskeskus@riihimaki.fi //kun haet kierrätyskeskuksen paikkoja

Avoimet paikat

Järjestelyapulainen museoon (lisätty 9.6.2021)

Päiväkotiapulainen kaupungille (lisätty 4.6.2021)

Tuotantotyöntekijä yhteistyöyritykseen (lisätty 2.6.2021)

Asiakaspäällikkö yhteistyöyritykseen (lisätty 24.5.2021)

CNC- sorvaaja yhteistyöyritykseen (lisätty 24.5.2021)

Keittäjä leirikeskukseen (lisätty 17.5.2021)

Tarjoilija yhteistyöyritykseen (lisätty 26.4.2021)

Avustava ohjaaja kaupungin asumisyksikköön (lisätty 5.3.2021)

Avustava laitoshuoltaja kaupungin asumispalveluyksikköön (lisätty 27.1.2921)

Siivoustehtäviin kodinomaiseen yksikköön kaupungille

Mitä palkkatuki on?

Palkkatuki on valtion myöntämä taloudellinen tuki työnantajalle. Sen tarkoitus on helpottaa työttömän sijoittumista työelämään. Palkkatuetussa työsuhteessa työntekijälle maksetaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Palkkatuella työllistäminen 

Riihimäen kaupungille

Riihimäen kaupunki tarjoaa vuosittain useita kymmeniä työpaikkoja palkkatukeen oikeutetuille työttömille, joilla työssäoloehto ei vielä ole täyttynyt. Työllistettävät henkilöt sijoittuvat monenlaisiin kaupungin eri tehtäviin ja kaikissa on mahdollisuus työskennellä myös jatkotyöllistymisen eteen. Koulutusta tai erityistä osaamista ei välttämättä tarvita, useimmissa tehtävissä halu oppia uutta riittää työn aloittamiseen. Tehtävänkuva on räätälöitävissä tekijän työkyvyn, osaamisen ja jatkotyöllistymisen mukaan. Luomme mahdollisuuksia työhön pääsemiseen, palaamiseen ja työssä pysymiseen.

Palkkatuettu työ kaupungilla on pääsääntöisesti osa-aikaista ja määräaikaista työtä, josta henkilölle maksetaan työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Yhteistyöyritykseen

Riihimäen kaupungin Työllisyyspalveluiden Fiksun työllistäjän Riksu -hankkeen työllisyysasiantuntija tekee yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa ja palvelee heitä rekrytoinneissa. Työllisyysasiantuntija etsii avoimia työpaikkoja ja käynnistää hakuprosessin työttömille työnhakijoille.

Osa hakijaksi ilmoittautuneista kutsutaan työllisyyspalveluun haastatteluun. Lopullinen henkilövalinta tehdään työyksikössä esimiehen toimesta.

Hakuprosessi

Työllisyyspalvelut vastaa kaikkiin avoimiin työpaikkoihin liittyviin kysymyksiin ja vastaanottaa hakemukset. Yhteystiedot löydät työpaikkailmoituksesta. Osa hakijaksi ilmoittautuneista haastatellaan ja esitellään rekrytoivalle taholle – kaupungin työyksikön esimiehelle tai yhteistyöyrityksen vastuuhenkilölle. Rekrytoiva taho tekee päätöksen lopullisesta henkilövalinnasta. Valitulle henkilölle haetaan palkkatuki, tehdään työsopimus ja sovitaan työsuhteen muista asioista.

Palkkatukityöhön hakeutuvien on myös mahdollista saada henkilökohtaista ja suunnitelmallista työvalmennusta. Lue lisää palkkatukityöpaikkoihin liittyvästä työvalmennuksesta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 60 Ei 0 Kyllä 60 Ei 0