Riihimäki tehdään yhdessä

Riihimäki-strategia

Strategia ohjaa kaupungin toimintaa ja linjaa kunnan menestymisen kannalta tärkeät asiat. Riihimäen kaupungin tämänhetkinen strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.5.2017 ja sitä on tarkastettu vuoden 2019 aikana. Vuoteen 2030 ulottuva Riihimäki-strategia on ollut perusta valtuustokauden talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien ohjaamisessa.

Riihimäki-strategian 2030 ydin on tiivistetty neljään kärkihankkeeseen, jotka keskittyvät eri teemoihin ja näkökulmiin:
#RakasRiksu – hyvinvointi ja elämä, yhteisöllisyys, osallisuus
#RoboRiksu – robotiikkakoulutus ja osaaminen
#UusiRiksu – asemanseutu, elinympäristö, elinvoima, Suomen kasvukäytävä
#RipeäRiksu – toimintatapojen virtaviivaistaminen ja modernisointi, digitalisaatio

Uusi kaupunginvaltuusto aloittaa työnsä 1.8.2021. Kauden alkaessa uusi valtuusto tarkastaa ja hyväksyy kunnan strategian. Tämän vuoksi kaupunki käynnisti vuoden 2021 alussa vuoteen 2035 ulottuvan strategian valmistelun. Alkuvuoden aikana kaupunki on muun muassa kerännyt strategiatyön tausta-aineistoksi erilaisia tilastoja ja analyyseja kaupungin nykytilasta sekä tutkimustietoa toimintaympäristön muutoksista.

Keväällä 2021 kaupunki toteuttaa asukaskyselyn. Muu kaupunkilaisten ja sidosryhmien osallistaminen painottuu syksyyn 2021. Tuolloin kaupunkilaiset, yritykset, järjestöt, kaupunkiorganisaation henkilöstö ja muut sidosryhmät pääsevät kertomaan näkemyksiään ja mielipiteitään sekä antamaan palautetta strategiasta esimerkiksi keskustelutilaisuuksissa ja työpajoissa. Kesän jälkeen kaupunki arvioi, miten osallistavia tilaisuuksia pystytään järjestämään koronatilanne huomioiden. Kaupunki tiedottaa tarkemmista aikatauluista ja toimintatavoista verkkosivuillaan sekä sosiaalisen median kanavissa.

Kaupunginvaltuusto käsittelee ja päättää lopulliset strategiset valinnat vuoden 2022 alkupuolella.

 

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 13 Kyllä 5 Ei 13