Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginhallitus palautti opistoja ja taidekoulua koskevan tilaratkaisun valmisteluun

4.12.2023 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Opi ja kasvata Kaupunginhallitus Kansalaisopisto Musiikkiopisto Päätöksenteko Strategia Taidekoulu

Kuvituskuva, puheenjohtajan nuija
Kuva: Pixabay

Riihimäen kaupunginhallitus käsitteli maanantain 4.12.2023 kokouksessa muun muassa kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkkoa sekä kansalaisopiston, taidekoulun ja musiikkiopiston palvelujen keskittämistä Kalevantaloon.

Kaupunginhallitus palautti yksimielisesti opistoja ja taidekoulua koskevan päätöksen takaisin valmisteluun. Hallituksen mukaan jatkovalmistelussa on laskettava hinta, jolla Kalevantalon, Monarin sekä ns. vanhan kaupungintalon pakolliset korjaustarpeet voitaisiin toteuttaa. Pakollisiin tarpeisiin kuuluu esimerkiksi kiinteistöjen esteettömyyden toteuttaminen. Lisäksi vanhalle kaupungintalolle on esitettävä käyttötarkoitus.

Kaupunginjohtaja Jouni Ehon ehdotuksen mukaan kansalaisopisto, taidekoulu ja musiikkiopisto olisivat siirtyneet entiselle kauppaoppilaitokselle vuonna 2028. Ehdotus piti sisällään myös nuorisokeskus Monarin ja Kalevantalon auditoriosiiven peruskorjauksen. Aiemman palveluverkkopäätöksen mukaan opistopalvelujen, kutomon ja Monarin tilojen piti sijoittua radan itäpuolelle rakentuvaan ns. Opistotaloon. Kaupungilla ei ole tällä hetkellä tonttia taloa varten.

Kansalaisopiston, taidekoulun ja musiikkiopiston palveluja koskeva selvitystyö on jatkoa kaupunginvaltuuston 29.8.2022 hyväksymälle palveluverkkopäätökselle sekä kaupunginhallituksen 27.2.2023 käynnistämälle vanhan kaupungintalon ja Kalevantalon tarveselvitykselle.

Hallitus hyväksyi tavoiteverkon pienin muutoksin

Kaupunginhallitus hyväksyi kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko -selvityksen yhdellä pienellä muutoksella. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat huomioivat vuoteen 2050 asti ulottuvan suunnitelman taloutta ja toimintaa suunniteltaessa talousarvion määrärahojen puitteissa.

Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkolla tarkoitetaan väylien verkostoa, joka toteutuessaan tarjoaisi kaupunkilaisille nykyistä turvallisemman ja sujuvamman liikkumisen jalan ja pyörällä. Tavoiteverkon tarkoituksena on mahdollistaa turvallisemmat, sujuvammat ja yhtenäiset jalankulku- ja pyöräilyväylät kaupungin alueella. Riihimäellä jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat tällä hetkellä pääasiassa yhdistettyjä pyöräteitä ja jalkakäytäviä.

Tavoiteverkossa jalankulkua ja pyöräilyä erotetaan omille väylilleen. Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkon toteuttaminen parantaisi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, kun niitä kehitettäisiin entistä tasavertaisemmin moottoriajoneuvoliikenteen kanssa.

Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkon taustalla ovat muun muassa kaupunkistrategia ja Riihimäen kestävän liikkumisen suunnitelma. Kestävän liikkumisen suunnitelman mukaan pyöräilyä edistetään päivittämällä vuonna 2014 tehty pyöräilyn tavoiteverkkosuunnitelma ja kävelyn osalta edistetään keskusta-alueen kävelypainotteisuutta.

Tutustu kaupunginhallituksen esityslistoihin ja pöytäkirjoihin.