Rakennustyön aikaiset katselmukset

  • Rakennustyön aikaiset katselmukset
  • Katselmusten tilaaminen
  • Muiden viranomaisten ja asennusten edellyttämät tarkastukset

Se, mitä rakennustyön aikaisia katselmuksia tullaan suorittamaan määritellään lupapäätöksessä.
Näihin katselmuksiin voivat kuulua seuraavat:

 

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen
– katselmuksen tilaat Maankäytön vastuualueen maastomittauksista ensisijaisesti sähköpostilla kimmo.haapanen(at)riihimaki.fi tai puh. 050 411 4697

Rakennuksen pohjakatselmus
– suoritetaan kun anturan raudoitukset ovat näkyvillä ennen valutöitä

Rakennuksen sijaintikatselmus
– suoritetaan kun rakennuksen perusmuuri tai sitä vastaava rakennustyö on suoritettu.
Katselmuksen tilaat Maankäytön vastuualueen maastomittauksista ensisijaisesti sähköpostilla kimmo.haapanen(at)riihimaki.fi tai puh. 050 411 4697

Rakennuksen rakennekatselmus
– suoritetaan kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty.
Näitä rakenteita et saa peittää ennen rakennekatselmusta.

Savupiipputarkastus
– suoritetaan kun savupiiput ovat valmiit, kuitenkin ennen niiden käyttöönottoa.
Tarkastuksen suorittaa vastaava työnjohtaja.

Öljylämmityslaitoksen katsastus
– suoritetaan kolmen kuukauden kuluessa öljylämmitysjärjestelmän käyttöönotosta.
Asennusliike tilaa katsastuksen pelastusviranomaiselta.

Rakennuksen käyttöönottokatselmus
– suoritetaan ennen tilojen käyttöönottoa. Käyttöönoton yleiset edellytykset ilmenevät erillisestä liitteestä.

Rakennustoimien loppukatselmus
– suoritetaan kun rakennus ja pihamaajärjestelyt ovat valmiit.
Rakennuksen ja ympäristön tulee olla vahvistettujen piirustusten mukaisessa  kunnossa.

Katselmukset tilaat, ellei toisin ole mainittu, rakennusvalvontayksiköstä viimeistään kolme päivää ennen niiden toimittamista. Rakentajan tai hänen edustajansa tulee olla läsnä katselmuksessa. Rakentajan tulee huolehtia, että työmaan tarkastusasiakirja on rakennuspaikalla katselmuksen suorittajan tarkastettavissa ja/tai allekirjoitettavissa.

Muiden viranomaisten ja asennusten edellyttämät tarkastukset

Kiinteistön vesi- ja viemäri-, maanalaisen öljysäiliön sekä sähköasennusten tarkastukset suoritetaan seuraavasti:

vesi- ja viemäriasennukset
– suoritettavia tarkastuksia ovat pohjaviemäreiden tarkastus, putkiston painekokeet, järjestelmän  käyttöönotto- ja lopputarkastukset.
Tarkastukset  tilaat Riihimäen Vedeltä, puh. 040 330 4965, josta saat myös lisätietoa niistä.

maanalaiset öljysäiliöt
– säiliön asennustarkastus suoritetaan ennen sen peittämistä.
Tarkastuksen tilaat Aluepelastuslaitoksen päivystävältä palomestarilta, puh. 040 551 5212

sähköasennukset
– kaikissa paritaloissa ja sitä pienemmissä rakennustoimenpiteissä tulee ennen tilojen käyttöönottoa sähköurakoitsijan suorittaa asennustensa käyttöönottotarkastus.
Tämän tarkastuksen pöytäkirja tulee olla rakennuspaikalla rakennusvalvonnan suorittamassa käyttöönottokatselmuksessa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0