Kiinteistönmuodostus- ja mittauspalvelut

Kiinteistönmuodostuspalveluihin kuuluvat muun muassa tonttijakoasiat, kiinteistönmuodostus ja rekisterit Riihimäen asemakaava-alueella, yksityistieasiat, osoiteasiat, rasite- ym. maahan liittyvät sopimusasiat sekä haltuunottoasiat.

Mittauspalveluihin kuuluvat esimerkiksi rakennusluvan edellyttämät mittaukset, kuten sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen ja tarkistaminen, rakennuslupalausunnot kartta- ja tonttiyksikön osalta, kunnallistekniikan mittaukset, asemakaavan pohjakartan ajantasaistus ja runkopisteistön mittaukset.

Otteita ja todistuksia voit tilata osoitteesta karttatilaukset(at)riihimaki.fi tai ostaa otteen suoraan Maanmittauslaitoksen asiontipalvelusta.

Merkintää


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3