Kiinteistönmuodostus- ja mittauspalvelut

Kiinteistönmuodostuspalveluihin kuuluvat muun muassa tonttijakoasiat, kiinteistönmuodostus ja rekisterit Riihimäen asemakaava-alueella, yksityistieasiat, osoiteasiat, rasite- ym. maahan liittyvät sopimusasiat sekä haltuunottoasiat.

Mittauspalveluihin kuuluvat esimerkiksi rakennusluvan edellyttämät mittaukset, kuten sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen ja tarkistaminen, rakennuslupalausunnot maankäytön osalta, kunnallistekniikan mittaukset, asemakaavan pohjakartan ajantasaistus ja runkopisteistön mittaukset.

Otteita ja todistuksia voit tilata osoitteesta karttatilaukset(at)riihimaki.fi tai ostaa otteen suoraan Maanmittauslaitoksen asiontipalvelusta.

Merkintää


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3