Asemanseudun ja keskustan visio

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Riihimäen asemanseudun ja keskustan vision 4.2.2019 (§ 5)

Visio on näkemys Riihimäen asemanseudun ja keskustan tulevaisuudesta. Se määrittelee suunnan ja periaatteet asemanseudun yleissuunnitelmalle ja keskustan kehittämiselle. Visiossa hahmotetaan, mitä konkreettisia toimenpiteitä tavoitetilan toteuttaminen tarkoittaa. Sen avulla tunnistetaan ongelmakohdat sekä kehityskohteet ja annetaan suositukset suunnitteluperiaatteista. Visiotyö on valmistunut alkuvuodesta 2019. Tällä sivulla voit tutustua työn etenemiseen.


Riksu tehdään yhdessä!

Visiotyössä muodostettiin yhteinen näkemys asemanseudun ja keskustan kehittämisestä. Työssä onnistuminen edellytti kaupunkilaisten ja paikallisten toimijoiden näkemysten mukaan saamista ja se toteutui.

Työpajat

Visiotyön parissa ideoitiin ja keskusteltiin neljän työpajan verran elokuun puolivälissä. Kaikille kaupunkilaisille avoin visiotyöpaja pidettiin torstaina 16.8.2018 Vihreällä talolla (Pohjoinen Asemakatu 1). Kaupunkilaisille pidettävän tilaisuuden lisäksi järjestettiin kolme muuta työpajaa. Niistä yksi oli yritysten ja oppilaitosten edustajille sekä kiinteistönomistajille, toinen visiotyön ohjausryhmälle yhdessä viranhaltijoiiden kanssa ja kolmas kuntapäättäjille.

Kiitos kaikille osallistuneille!

Karttapohjainen verkkokysely

Työpajojen pohjalta halusimme vielä paneutua karttapohjaisen verkkokyselyn avulla kaupunkilaisten näkemyksiin seuraaviin alueisiin liittyen:

1. Rautatieasema ja lähiympäristö
2. Veturitallien alue
3. Keskusta: Hämeenkatu, Keskuskatu ja Granitin aukio
4. Jokikylä ja Atomin kauppakeskus
5. Rautatienpuisto ja Maantie

Kyselyn (28.9. -11.10.2018) tulokset vaikuttavat vision sisältöön sekä  asemanseudun ja keskustan kehittämiseen. Lisätietoa artikkelista.

Kiitos kaikille vastaajille! 

Miltä näyttää tulevaisuuden Riksu?

”Riksu on ihmisenkokoinen, tiivistyvä ja viihtyisä asemakaupunki, jossa palvelut ovat lähellä.”

Riihimäen asemanseudun ja keskustan visiotyö on nyt valmis!

Valmistunut visiotyö määrittelee suuntaviivat asemanseudun ja keskustan kehittämiselle. Työtä on tehty tiiviisti yhdessä riihimäkeläisten kanssa ja se kuvastaa kaupunkilaisten, paikallisten toimijoiden sekä virkamiesten ja luottamushenkilöiden yhteistä näkemystä tulevaisuuden Riihimäestä. Visiossa korostuu riihimäkeläinen identiteetti, kaupunkivihreä ja -sininen, uudet mielenkiintoiset asumisratkaisut, puurakentaminen sekä resurssiviisas kaupunkirakenne. Ennen kaikkea tulevaisuuden Riihimäki on ihmisenkokoinen, tiivistyvä ja viihtyisä asemakaupunki, jossa palvelut ovat lähellä.

Tutustu visiotyöhön!
Tiivistetty versio löytyy tästä.

Riihimäen asemanseudun ja keskustan visiotyötä esiteltiin kauppakeskus Atomissa torstaina 31.1.2019 klo 17-19.
Illan aikana Atomissa käytiin vilkasta keskustelua vision rohkeasta tulevaisuuteen suuntaavasta otteesta ja mitä sen saavuttaminen vaatii. 

Kiitos kaikille osallistujille!

Koti & kaupunki -asukaslehden erikoispainos (1/2019) syventyy visioon. Klikkaa verkkolehteen tästä!

Kaupunginvaltuusto (KV 4.2.2019 § 5) hyväksyi Riihimäen asemanseudun ja keskustan vision 4.2.2019 (§ 5).

 

Lisätietoja

Niina Matkala
vt. kaavoituspäällikkö
050 433 5455

etunimi.sukunimi@riihimaki.fI

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 8 Kyllä 4 Ei 8