Asemanseudun ja keskustan visio

Visio on näkemys Riihimäen asemanseudun ja keskustan tulevaisuudesta. Se määrittelee suunnan ja periaatteet asemanseudun yleissuunnitelmalle ja keskustan kehittämiselle. Visiossa hahmotetaan, mitä konkreettisia toimenpiteitä tavoitetilan toteuttaminen  tarkoittaa. Sen avulla tunnistetaan ongelmakohdat sekä kehityskohteet ja annetaan suositukset suunnitteluperiaatteista. Visiotyön on tarkoitus valmistua vuoden 2018 loppuun mennessä ja olla päätöksenteossa alkuvuodesta 2019.

Riksu tehdään yhdessä!

Visiotyösä muodostetaan yhteisesti hyväksyttävä näkemys asemanseudun ja keskustan kehittämisestä. Työssä onnistuminen edellyttää kaupunkilaisten ja paikallisten toimijoiden näkemysten mukaan saamista.

Työpajat

Visiotyön parissa ideoitiin ja keskusteltiin neljän työpajan verran elokuun puolivälissä. Kaikille kaupunkilaisille avoin visiotyöpaja pidettiin torstaina 16.8.2018 Vihreällä talolla (Pohjoinen Asemakatu 1). Kaupunkilaisille pidettävän tilaisuuden lisäksi järjestettiin kolme muuta työpajaa. Niistä yksi oli yritysten ja oppilaitosten edustajille sekä kiinteistönomistajille, toinen visiotyön ohjausryhmällle yhdessä viranhaltijoiiden kanssa ja kolmas kuntapäättäjille.

Kiitos kaikille osallistuneille!

Karttapohjainen verkkokysely

Työpajojen pohjalta halusimme vielä paneutua karttapohjaisen verkkokyselyn avulla kaupunkilaisten näkemyksiin seuraaviin alueisiin liittyen:

1. Rautatieasema ja lähiympäristö
2. Veturitallien alue
3. Keskusta: Hämeenkatu, Keskuskatu ja Granitin aukio
4. Jokikylä ja Atomin kauppakeskus
5. Rautatienpuisto ja Maantie

Kyselyn (28.9. -11.10.2018) tulokset vaikuttavat vision sisältöön sekä  asemanseudun ja keskustan kehittämiseen. Lisätietoa artikkelista.

Kiitos kaikille vastaajille! 

Lisätietoja

Anniina Korkeamäki
vt. kaavoituspäällikkö
019 758 4826

Niina Matkala
vt. yleiskaava-arkkitehti
019 758 4831

etunimi.sukunimi@riihimaki.fI

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1