Haulla "Strategia" löytyi 86 osumaa.

Asemanseudun ja keskustan visio

Asemanseudun ja keskustan visio Kaupunginvaltuusto hyväksyi Riihimäen asemanseudun ja keskustan vision 4.2.2019 (§ 5) Visio on näkemys Riihimäen asemanseudun ja keskustan tulevaisuudesta. Se määrittelee suunnan ja periaatteet asemanseudun yleissuunnitelmalle ja keskustan kehittämiselle. Visiossa hahmotetaan, mitä konkreettisia toimenpiteitä tavoitetilan toteuttaminen tarkoittaa. Sen avulla tunnistetaan ongelmakohdat sekä kehityskohteet ja annetaan suositukset suunnitteluperiaatteista. Visiotyö on valmistunut alkuvuodesta 2019. Tällä sivulla voit … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/kehittamishankkeet/asemanseudun-ja-keskustan-visio/

Yhteenveto asukkaiden keskustelusta

Yhteenveto asukkaiden keskustelusta Riihimäen uudesta strategiasta tuli keskustelemaan tiistaina 7.3.2017 noin 30 henkilöä Uramon koululle. Tilaisuuden aluksi kaupunginjohtaja Sami Sulkko avasi tilaisuuden ja esitteli strategian valmistelussa syntynyttä aineistoa kuulijoille. Asiasta käydyssä keskustelussa nostettiin esille muun muassa seuraavaa: Mahdollisuuksissa mainittu kasvukäytävä sisältää myös riskejä, joista yksi mahdollinen on väestön muuttoliike Tampereen ja pääkaupunkiseudun väliseltä alueelta asian … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/riihimaki-strategia-2030-2/kyselyt-ja-tilaisuudet/yhteenveto-asukkaiden-keskustelusta/

Asukkaiden kysely

Asukkaiden kyselyn yhteenveto Kyselyllä haluttiin saada riihimäkeläisten mielipiteitä kaupungin tulevaa strategiaa varten. Kysely toteutettiin 11.-29.11.2016 kaupungin verkkopalvelussa sähköisenä kyselynä, johon saatiin 308 vastausta yhteensä. Vastaajista noin 10 prosenttia oli muita kuin riihimäkeläisiä. Osa kysymyksistä oli monivalintakysymyksiä, joista vastaaja voi valita kolme tärkeintä. kaupungin tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin vastaajat antoivat vastauksensa sanallisena. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät menestystekijät, … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/riihimaki-strategia-2030-2/kyselyt-ja-tilaisuudet/asukkaiden-kysely/

Henkilöstön kysely

Henkilöstön kyselyn yhteenveto Kyselyllä haluttiin saada henkilöstön mielipiteitä kaupungin tulevaa strategiaa varten. Kysely toteutettiin ajalla 26.10. -11.11.2016 pääosin sähköpostikyselynä, johon saatiin vastauksia yhteensä 548 kpl vastausprosentin ollessa n. 48 %. Lähes kaikki esimiehet ja asiantuntijat vastasivat kyselyyn. Henkilöstöltä tiedusteltiin kaupungin elinvoimaan ja työnantajakuvaan liittyviä asioita. Työnantajakuvaa koskevat vastaukset hyödynnetään henkilöstöohjelman valmistelun yhteydessä. Alla olevat vastaukset … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/riihimaki-strategia-2030-2/kyselyt-ja-tilaisuudet/henkiloston-kysely/

Yritysten kysely

Yritysten kyselyn yhteenveto Riihimäkeläisiltä yrityksiltä kysyttiin marraskuussa mielipiteitä tulevaa strategiaa varten. Kysely toteutettiin ajalla 2. -17.11.2016 sähköpostikyselynä, johon saatiin vastauksia vain 32 kappaletta eli noin 15 prosenttia lähetetetyistä.  1. Mitä ovat Riihimäen tärkeimmät nykyiset menestystekijät? Merkittävimmiksi menestystekijöiksi nousivat Sijainti ja hyvät liikenneyhteydet Edullinen hintataso Yritysmyönteisyys Liikunta- ja kulttuuripalvelut Tässä joitakin poimintoja kommenteista: ”Riihimäen logistinen sijainti … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/riihimaki-strategia-2030-2/kyselyt-ja-tilaisuudet/yritysten-kysely/

Ideoita kaupunkilaisilta

Ideoita kaupunkilaisilta Mitä sinun mielestäsi Riihimäki tarvitsee? Parempaa kaavoitusta. Teollisuusalueille maisemointia teiden varsille. Katsokaa kaupungin katukuvaa kaupunkiin tulijan silmin. Hyvinkäältä tullessa on vastassa monia pressuhalleja ja mm. Parocin-eristepaketteja. Miksei edellytetä, maisemointia, istutuksia ym. tontin reunalle. Omakotiasukkaankin on pidettävä huoli siististä ja viihtyisästä katukuvasta. …pätevät johtajat jotka onnistuvat tasapainottamaan talouden ilman asukasmäärän kasvuodotuksia. Panostetaan olemassaolevan infrastruktuurin … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/palvelut/konserni-ja-hallintopalvelut/riihimaki-strategia/riihimaki-strategia-2030-2/kyselyt-ja-tilaisuudet/ideoita/

Millainen on Riihimäen kaupunki vuonna 2035?

Millainen sinun Riihimäkesi on vuonna 2035? Tätä pääsevät tämän vuoden aikana pohtimaan kaupunkilaiset sekä kaupungin eri toimijat ja henkilöstö, sillä kaupunki on käynnistänyt vuoteen 2035 ulottuvan strategian valmistelun. Työ on osa uuden valtuustokauden alkua. Nykyinen strategia ulottuu vuoteen 2030. Strategia ohjaa kaupungin toimintaa ja linjaa kunnan menestymisen kannalta tärkeät asiat. Strategian valmistelu käynnistyi vuoden alussa, … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/millainen-on-riihimaen-kaupunki-vuonna-2035/

Riihimäki-strategia on hyväksytty: Katso videolta, mistä on kyse

Riihimäen uudessa strategiassa tulevaisuus syntyy kohtaamisissa. Riihimäki on asukkaiden arjen ja vapaa-ajan kohtamispaikka sekä elinkeinoelämän ja osaajien kohtaamispaikka. Vision mukaan täällä kaiken toiminnan lähtökohtana on asukkaiden ja yritysten hyvinvointi. Riihimäki tunnetaan ennakkoluulottomana yritysten, kulttuurin ja teknologian kotikaupunkina, jonka vahvuutena on robotiikkaan ja teatteriin erikoistunut koulutus. Tiiviin kaupunkirakenteen sekä vahvan kiertotalousosaamisen johdosta Riihimäki kehittyy pienimmän hiilijalanjäljen … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/riihimaki-strategia-hyvaksytty-kuuntele-mista-kyse/

Kyselyt: Mahdollisuutena kasvukäytävä, kulkuyhteydet, koulutus ja kulttuuri

Kysyimme loppuvuodesta päättäjiltä, henkilöstöltä, yrityksiltä, kuntalaisilta ja yhdistyksiltä Riihimäen näkymistä. Eri kyselyissä saimme yhteensä yli 1 000 vastausta. Kyselyiden yhteenvetona Riihimäen SWOT näyttää seuraavalta: Vastaajat arvioivat kouluarvosanoin Riihimäen nykyistä vetovoimaa Luottamushenkilöt 7,3 Kuntalaiset 7,0 Yritykset 7,5 Yhdistykset 6,8 Lisäksi kuntalaiset arvioivat Riihimäen julkisuuskuvan arvosanalla 6,6; päättäjät nykyisen toimintatavan arvosanalla 6,6 ja henkilöstö työnantajakuvan arvosanalla 7,8. Tutustu … Lue lisää

https://www.riihimaki.fi/kyselyt-mahdollisuutena-kasvukaytava-kulkuyhteydet-koulutus-kulttuuri/