Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kaupunginjohtajan ehdotus Riihimäen kaupungin talousarvioksi 2024

2.11.2023 Tiedotteet Vaikuta ja tutustu Talousarvio Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Kaupunginvaltuusto Taloussuunnitelma

Spiraalimainen vesiliukumäki, uima-allas ja isot ikkunat uimahallin havainnekuvassa.
Havainnekuva uimahallin allastiloista. Perusparannuksessa uimahalliin rakennetaan kaupunkilaisten toivoma iso liukumäki. Kuva: Arkkitehtitoimisto Majamaa Oy

Riihimäen kaupungin vuoden 2024 talousarviosuunnittelun keskiössä ovat olleet sivistyksen, hyvinvoinnin ja elinvoiman palvelut sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä Oma Hämeelle eli Kanta-Hämeen hyvinvointialueelle. Varhaiskasvatus ja perusopetus sekä muut sivistyspalvelut muodostavat ylivoimaisesti suurimmat kaupungin palvelut. Niiden toimintamenot ovat kaupungin talousarviosta noin puolet.

Kaupunginjohtaja Jouni Ehon talousarvioesitys on emokaupungin (Riihimäen kaupunki ilman vesihuoltoliikelaitosta) osalta 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kaupungilla työskentelee noin 1 100 henkilöä.

Investointeihin 22,2 miljoonaa euroa

Riihimäen strategian tavoitteena on rakentaa kaupungista vastustamaton vartin kaupunki, tulevaisuuden tekijöiden koti ja kestävän kasvun yhteisö. Tavoitteiden saavuttamiksi emokaupungin nettoinvestoinnit ovat 22,2 miljoonaa euroa eli edellisvuoden tasolla.

”Riihimäen tulevien vuosien investointisuunnitelma on kunnianhimoinen, mutta vastuullinen. Lainakannan kasvua on seurattava ja käytävä valtuustotasoista keskustelua investointien priorisoinneista ja jaksottamisesta. Strategiamme antaa tähän hyvän selkänojan,” kaupunginjohtaja Jouni Eho sanoo.

Merkittävimmät investoinnit ovat uimahallin perusparannus 8,9 miljoonaa euroa, Itäinen koulu päiväkoteineen 4,8 miljoonaa euroa sekä keskustan ja Asemanpuiston kehittäminen 2,1 miljoonaa euroa. Lisäksi kunnallistekniikan rakentamiseen on varattu 1,3 miljoonaa euroa ja katujen ja puistojen perusparantaminen 1,2 miljoonaa euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen nettoinvestoinnit ovat 5,4 milj. euroa.

Kunnallisveroprosentti 7,9 prosenttia

Kaupunginjohtaja esittää vuoden 2024 kunnallisveroprosentiksi 7,9 prosenttia. Vuonna 2022 tuloveroprosentti oli 20,50 prosenttia. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen eli sote-uudistuksen seurauksena Riihimäen vuoden 2023 kunnallisveroprosentti oli 7,86 prosenttia. Vuoden 2024 osalta tuloveroprosentit pitää ilmoittaa verohallinnon ohjeen mukaan 0,10 prosentin tarkkuudella. Tästä johtuen Riihimäen kunnallisveroprosenttia esitetään pyöristettäväksi 7,9 prosenttiin.

Talousarvioesitys ylijäämäinen

Kaupunginjohtajan vuoden 2024 talousarvioesityksen kaupunkiemon toimintatulot 35,3 miljoonaa euroa (35,0 miljoonaa euroa vuonna 2023) sisältävät valmistuksen omaan käyttöön. Toimintamenot ovat 110,3 miljoonaa euroa (102,9). Toimintakate on 73,2 miljoonaa euroa (67,8). Toimintakate heikkenee 5,4 miljoonaa euroa vuoteen 2023 verrattuna.

Kaupungin verotulot ovat 72,3 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 8,1 miljoonaa euroa. Verotulot laskevat vuoden 2023 tasosta kunnallisveroon liittyvien muutosten seurauksena. Emokaupungin vuosikate on 8,1 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos on 1,4 miljoonaa euroa. Vesihuoltoliikelaitoksen tulos on 1,3 miljoonaa euroa. Kaupungin tulos yhteensä on 2,7 miljoonaa euroa. Kaupungin lainamäärä on vuoden 2024 talousarviovuoden lopussa 73,8 miljoonaa euroa.

Talouden kestävyydestä huolehdittava

Vaikka vuoden 2024 talousarvio on ylijäämäinen, on kaupungilla edelleen tehtävää huolehtia talouden kestävyydestä. Merkittävimmät huomioitavat seikat liittyvät yleisen taloustilanteen, inflaation ja korkomarkkinoiden kehitykseen sekä yleiseen maailmantilanteen muutokseen. Tämän lisäksi vuoteen 2027 asti kuntien toimintaan vaikuttavat rakennemuutokset eli työ- ja elinkeinopalveluiden siirtyminen valtiolta kunnille sekä sote-uudistus.

Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä sekä vuoden 2023 ylijäämäinen ennuste luovat hyvän lähtökohdan tuleville vuosille. Pienenevien verotuottojen ja valtionosuuksien sekä tulevaisuudessa suunniteltujen investointien vuoksi, kaupungin on kiinnitettävä huomiota talouden kestävyyteen.

”Vahva taseemme, vuoden 2023 hyvä tulosennuste sekä osakesijoitussalkkumme mahdollistavat meille tehdä tulevina vuosina harkittuja panostuksia muun muassa Hämeen ammattikorkeakoulun kampusinvestoinnin varmistamiseksi. On selvää, että tulevat talousvuodet luovat painetta kuntakenttään, mutta Riihimäki on valmis satsaamaan kaupunkilaisten palveluiden turvaamiseksi ja uuden kasvun edellytyksiin”, Eho sanoo.

Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota 6.11. ja kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta 13.11. Valtuuston kokousta voi seurata kaupungin YouTube-kanavan kautta tai paikan päällä Uramon koululla.

Kaupungin talous -sivu
Kaupunginjohtajan katsaus

Lisätiedot