Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko 2050 kaupunginhallitukseen maanantaina 4. joulukuuta

30.11.2023 Tiedotteet Asu ja rakenna Kadut Kaupunginhallitus

Kaksi naista pyöräilemässä kesäisessä Riihimäen keskustassa.
Kuva: Jenniina Nummela

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 4. joulukuuta muun muassa Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko -selvitystä. Tavoiteverkolla tarkoitetaan väylien verkostoa, joka toteutuessaan tarjoaisi kaupunkilaisille nykyistä turvallisemman ja sujuvamman liikkumisen jalan ja pyörällä.

Aiempi tavoiteverkkosuunnitelma on tehty Riihimäelle vuonna 2014, mutta se sisälsi kulkumuodoista ainoastaan pyöräilyn. Pyöräilyn tavoiteverkkoa on tässä yhteydessä päivitetty ja lisäksi työstetty mukaan kävelyn tavoiteverkko.

Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkon taustalla ovat muun muassa kaupunkistrategia ja Riihimäen kestävän liikkumisen suunnitelma. Kestävän liikkumisen suunnitelman mukaan pyöräilyä edistetään päivittämällä vuonna 2014 tehty pyöräilyn tavoiteverkkosuunnitelma ja kävelyn osalta edistetään keskusta-alueen kävelypainotteisuutta.

Sujuvuutta jalankulkuun ja pyöräilyyn

Tavoiteverkon tarkoituksena on mahdollistaa turvallisemmat, sujuvammat ja yhtenäiset jalankulku- ja pyöräilyväylät kaupungin alueella. Riihimäellä jalankulku- ja pyöräilyväylät ovat tällä hetkellä pääasiassa yhdistettyjä pyöräteitä ja jalkakäytäviä. Tavoiteverkossa jalankulkua ja pyöräilyä erotetaan omille väylilleen.

Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkon toteuttaminen parantaisi jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita, kun niitä kehitettäisiin entistä tasavertaisemmin moottoriajoneuvoliikenteen kanssa.

Kävelyn osalta tavoiteverkossa tarkastellaan keskusta-alueen jalankulun pääreitit ja pyöräilyn osalta tarkastellaan Riihimäen pää- ja aluereitit. Tavoiteverkossa on myös esitetty korjattavia loogisuuspuutteita. Tavoitteena on, että kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkon väylät olisi toteutettu vuoteen 2050 mennessä. Toimenpiteet vaativat toteutuakseen lisäsuunnittelua ja rahoitusta. Tavoiteverkko huomioitaisiin kaupungin taloutta ja toimintaa suunniteltaessa.

Yleiskaavan taustaselvitykseksi

Esityslistalla ehdotetaan, että kaupunginhallitus hyväksyy Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkon 2050 ohjeellisesti noudatettavana linjaamaan kaupungin maankäytön ja katuverkon suunnittelua. Kaupunginhallitus päättänee samalla, että toimialojen tulee ottaa tavoiteverkko 2050 -suunnitelma huomioon taloutta ja toimintaa suunnitellessaan.

Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko -selvitys tulee parhaillaan laadittavan yleiskaavan 2050 taustaselvitykseksi. Tavoiteverkkoselvitys on toteutettu kaupungin omana työnä teknisen toimialan ja elinvoiman toimialan yhteistyönä.

Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko on ollut lausunnoilla elinvoimalautakunnalla, teknisellä lautakunnalla, sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnalla, nuorisovaltuustolla, vammaisneuvostolla, vanhusneuvostolla ja hyvinvointijaostolla.

Kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko vastaa RakasRiksu 2035 -strategian vastustamattoman vartin kaupungin tavoitetta ja tukee kaiken ikäisten omaehtoista ja esteetöntä liikkumista kaupungissa.

Riihimäellä 94 prosenttia asukkaista asuu alle kolmen kilometrin päässä rautatieasemasta. Lyhyet etäisyydet luovat otolliset edellytykset jalan ja pyörällä kulkemiseen.

Kaupunginhallituksen esityslista 4.12.
Riihimäen kestävän liikkumisen suunnitelma

Lisätiedot