Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Taidekoulun aikuisten ryhmän oppitunti.
Kuva: Jenniina Nummela

Opetus

Riihimäen taidekoulu antaa laajan oppimäärän mukaista tasolta toiselle etenevää taiteen perusopetusta 5–18-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Taidekoulussa on kuvataiteen ja käsityön linja.

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle. Se kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria, sekä tukee oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureja ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

 • Kaikki taidekoulun tiedottaminen, myös opetuskerran peruuntuminen opettajan sairastumisen vuoksi, tapahtuu oppilaiden huoltajille tekstiviestillä tai sähköpostitse. Siksi tarvitsemme oppilaan yhteystietojen lisäksi huoltajan matkapuhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen, jotta kaikki tieto tulee aina varmasti perille. Myös turvallisuussyistä on tärkeää, että oppilaiden huoltajien yhteystiedot ovat aina ajan tasalla.

  Opetukseen tulee osallistua mahdollisimman säännöllisesti. Poissaoloista toivotaan ilmoitettavan opettajalle. Oppilaiden toivotaan saapuvan tunneille ja lähtevän sieltä täsmällisesti. Opettajan kanssa voi neuvotella poikkeuksista. Olisi toivottavaa, että kotoa tulee opettajalle ilmoitus, jos lapsen täytyy lähteä tunnilta aiemmin. Oppilaat ovat opettajan vastuulla oppituntien ajan.

  HUOM! Taidekoulun pienimmät oppilaat tulee aikuisen saattaa luokkaan asti. Jos lapsesi (alle 8-vuotias) saa kulkea oppitunneille yksin, toivomme siitä kirjallisen luvan opettajalle.

 • Tunneille kannattaa tulla työskentelyyn sopivassa vaatetuksessa, eli sellaisessa etteivät pienet tai vähän isommatkaan maalitahrat haittaa. Oppiminen on paljon mukavampaa kun ei tarvitse varoa ja pelätä vaatteiden pilalle menoa. Myös sisäkengät tai – tossut voivat olla tarpeen, varsinkin pohjakerroksen työtiloissa.

  Tunneille voi ottaa pienen terveellisen välipalan esim. mehun tai hedelmää, mutta ei mielellään karkkia, chipsiä yms. Välipalalla tasataan oppilaiden erilaista työskentelyrytmiä.

  Toiveena on, etteivät oppilaat käyttäisi tunneilla kännykkää kuin oppimiseen tarkoitetuissa tilanteissa apuna.

 • Taidekoulun lukuvuosi  2023–2024

  • Syyslukukausi: 28.8. – 15.12.2023 (keskiviikon ryhmät 20.12. saakka)
  • Syysloma: 16. –  20.10.2023
  • Kevätlukukausi: 8.1. – 24.5. 2024
  • Talviloma: 17. – 23.2.2024

  Opetusta ei ole

  • 6.12.2023, itsenäisyyspäivä
  • 29.3.2024, pitkäperjantai
  • 1.4.2024, 2. pääsiäispäivä
  • 1.5.2024, vappu
  • 9.5.2024, helatorstai

  Lukukausimaksu  2023-2024

  • Varhaisopetus: 92,00 € / lukukausi (184,00 € / lukuvuosi)
  • Perusryhmät: 115,00 € / lukukausi (230,00 € / lukuvuosi)
  • Teemaopinnot: 138,00 € / lukukausi (276,00 € / lukuvuosi)
  • Aikuisryhmät: 161,00 € / lukukausi (322,00 € /lukuvuosi)

  Laskutus tapahtuu kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyslukukausi erikseen. Aikuisten lukukausimaksuihin lisätään materiaalikulut käytettyjen materiaalien mukaan.

  Vapaaoppilaspaikat

  Kuvataidelinjalle on 4 paikkaa ja käsityölinjalle on 1 paikka.

  Hakemuslomakkeita saa taidekoulun opettajilta sekä taidekoulun toimistosta (ma-to klo 12-16).

  Alennukset

  Mikäli taidekoulussa opiskelee useampi henkilö samasta perheestä, oikeuttaa se sisaralennukseen.  Toinen lapsi saa alennusta 20 %, kolmas 30 % ja siitä eteenpäin olevat sisarukset 40 %.

  Mikäli oppilas opiskelee sekä kuvataide-, että käsityölinjalla, laskutetaan kuvataidelinjan lukukausimaksu kokonaisuudessaan ja käsityölinjan lukukausimaksusta myönnetään 50 %:n alennus.

 • Taidekouluun ei tarvitse ilmoittautua vuosittain vaan oppilas säilyttää opiskelupaikkansa automaattisesti. Oppilas voi halutessaan kuitenkin erota koulusta. Eroamisesta tulee oppilaan huoltajan tehdä ilmoitus toimistoon kirjallisena osoitteeseen taidekoulu@riihimaki.fi. Ilmoitus opettajalle ei riitä! Lukukausimaksua ei palauteta jos oppilas eroaa koulusta kesken lukukauden.

  Syyslukukausimaksu laskutetaan, jos oppilas ei ole ilmoittanut keskeyttämisestä ennen syyslukukauden alkua. Kevään lukukausimaksu on maksettava, mikäli keskeytyksestä ei ole ilmoitettu ennen syyslukukauden päättymistä.

  Oppilas, jolla on maksamattomia edellisen lukukauden maksuja, ei voi aloittaa uutta lukukautta ilman, että siitä on erikseen sovittu. Jälkiperinnästä laskutetaan perimiskulut ja viivästyskorko.

 • Opetuksen tavoitteena on kehittää taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri osa-alueilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia esimerkiksi hakeutua myöhemmin jatko-opintoihin. Sen tarkoituksena on myös avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria ja kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta. Tavoitteena on myös ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn, sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

 • Riihimäen taidekoulu pohjaa opinnot kestäville taiteen ja käsityön traditioille ja kehittää sekä koulun, että sen oppilaiden yksilöllisyyttä sitä kautta. Arvostamme yksilön luovaa kekseliäisyyttä. Panostamme kierrätykseen, mikä näkyy työtavoissamme sekä käytetyissä materiaaleissa.

  Visuaalisten taiteiden perusopetus kuvataiteessa, sekä käsityötaiteessa perustuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) taiteen perusopetuksesta.

  Riihimäen taidekoulu on Suomen Kuvataidekoulujen liiton jäsen.