Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 20.11.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 74 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 75 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 76 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 77 Hyvitysanomus jätevesilaskuun, Asunto Oy Riihimäen Sipusaari 1 kpl 78 Vapautus liittymisvelvollisuudesta vesijohtoverkostoon –

Kaupunkikehityslautakunta 12.11.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 152 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 153 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 154 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 155 Toimialuejohtajien katsaukset ja muut ajankohtaiset asiat – 156 Kvartaaliraportti tammi-syyskuu 2019 1 kpl 157 Kaupunkikehityslautakunnan kokoontuminen 2020 ja pöytäkirjan tarkastaminen sekä lautakunnan päätösten nähtävillä olo – 158 Määräalan ostaminen tilasta 694-405-8-136 Viitanen 1 kpl … Lue lisää

Kaupunginhallitus 18.11.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 404 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 405 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 406 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 407 Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 2 kpl 408 Valtuustoaloite koskien terveyskeskusmaksuista luopumista 8 kpl 409 Hulevesiverkoston viemäröintialueen tarkistaminen 1 kpl 410 Sopimus yhteistyöstä kesäyliopistotoimintojen järjestämiseksi ja edustajan nimeäminen kesäyliopiston neuvottelukuntaan … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 19.11.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen – 46 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 47 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 48 Elinvoimajohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 49 Ympäristönsuojelun viranhaltijapäätökset – 50 Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset – 51 Lausunto ehdotuksesta jätehuoltomääräyksiksi 3 kpl 52 Lausunto ehdotuksesta jätehuollon palvelutasoksi 1 kpl 53 Ympäristönsuojeluviranomaisen päätösvallan siirtäminen viranhaltijoille … Lue lisää

Herajoella edessä Haapala-rakennuksen uudelleenrakennustyöt

Riihimäen Herajoen koulun Haapala-rakennuksen tulipalosta aiheutuneet purku-ja puhdistustyöt ovat valmistuneet. Seuraavaksi vuorossa ovat uudelleenrakentamistyöt tarvittavine kilpailutuksineen. Töiden ajan Herajoen koulun varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapset jatkavat Piikinmäen päiväkodin tiloissa. Myös Herajoen koululaisten luokkaruokailu jatkuu. Herajoen koulun Haapala-rakennus tuhoutui osittain tulipalossa 16. elokuuta. Pahiten tulipalossa vaurioitui Haapala-rakennuksen liikuntasali. Samaisessa rakennuksessa sijaitsee myös jakelukeittiö ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen … Lue lisää

Kaupunginlakimiehen virka (haku päättyy 9.12.2019 klo 15)

Riihimäen kaupunki hakee vakituiseen virkasuhteeseen kaupunginlakimiestä. Avoin virka täytetään 1.1.2020 lähtien tai sopimuksen mukaan. Tehtävänkuvaus Kaupunginlakimiehen tehtäviin kuuluu toimialojen, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen, yleinen oikeudellinen neuvonta. Lisäksi tehtävään kuuluu julkisten hankintojen oikeudellinen neuvonta, sopimusasiat, sopimusoikeudellinen ohjaus ja ohjeistus. Tehtävään kuuluu kunnallisen pysäköinninvalvojan tehtävät, vastuu vaalien järjestämisestä ja keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiminen. Kaupunginlakimies hoitaa kaupungin … Lue lisää

Kuulutus meluilmoitusta koskevasta päätöksestä, NRC Group Finland Oy (kuulutus on nähtävillä 16.12.2019 saakka)

Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojelun vastuualue Ympäristötarkastaja on tehnyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen päätöksen, joka koskee Riihimäen asema-aukiolla ja asematunnelissa tehtäviä töitä. Päätöksen mukaan töitä tehdään 14.11.2019-15.1.2020 välisenä aikana. Päätös annetaan julkipanon jälkeen, antopäivä on 14.11.2019. Päätös on nähtävänä kuulutusaikana 14.11.-16.12.2019 Riihimäen kaupungin internetsivuilla tämän kuulutuksen liitteenä sekä Riihimäen kaupungin tietotuvassa, Eteläinen Asemakatu 2, 11130 Riihimäki. … Lue lisää

Kutomoglögit

Tiistaina 3.12.2019 klo 10-16 on Kaupungin kutomolla tarjolla glögiä ja pipareita. Kutomolla on avoimet ovet ja tuolloin esillä oleva näyttely on koottu syksyn kudontakurssilaisten töistä, tavata voit myös kutojia työn touhussa.                   lisää tietoa kutomosta: https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/kansalaisopisto/kaupungin-kutomo/   Millaisia töitä kutomolla kudotaan, niitä voit seurata istagramista: https://www.instagram.com/kaupungin_kutomo/?hl=fi

Uusia ylioppilaita Riihimäen lukiosta ja aikuislukiosta

Riihimäen lukiosta ja aikuislukiosta valmistuu yhteensä kymmenen uutta ylioppilasta. Päivälukion puolelta kuusi ja aikuislukion puolelta neljä. Lämpimät onnittelut kaikille! Riihimäen lukio Riihimäen aikuislukio 1. Arkko Lauri 1. Harju Mikko 2. Einiö Niko 2. Jussila Jonna (K) 3. Grönroos Miina 3. Karlsson Karolina 4. Kujala Erika 4. Kokko Merika (K) 5. Niskala Iida 6. Teräväinen Sauli … Lue lisää