Puisto- ja puutarhatyöntekijä (haku päättyy 24.2.2020 klo 14)

Riihimäen kaupungin Kaupunkitekniikan keskuksen puistojen kunnossapidon henkilöstö hoitaa ja rakentaa puistoja, leikkipaikkoja sekä liikenne- ja yleisten alueiden viheralueita. Etsimme 5 kuukauden määräaikaiseen tehtävään viheralan koulutuksen omaavaa henkilöä pääasiassa puistojen ylläpitotöihin. Tehtävänkuvasi koostuu pääasiassa viheralueiden ylläpito- ja puhtaanapitotöistä. Työ vaatii tunnollisuutta, itsenäisyyttä ja tiimityötaitoja. Katsomme eduksesi kokemuksen ajettavista ruohonleikkureista ja siimaleikkureista sekä yleisesti viheralueiden hoitotöistä. Toiveenamme on … Lue lisää

Puisto- ja puutarhatyöntekijä (haku päättyy 24.2.2020 klo 14)

Riihimäen kaupungin Kaupunkitekniikan keskuksen puistojen kunnossapidon henkilöstö hoitaa ja rakentaa puistoja, leikkipaikkoja sekä liikenne- ja yleisten alueiden viheralueita. Etsimme 5 kuukauden määräaikaiseen tehtävään viheralan koulutuksen omaavaa henkilöä pääasiassa puistojen ylläpitotöihin. Tehtävänkuvasi koostuu pääasiassa viheralueiden ylläpito- ja puhtaanapitotöistä. Työ vaatii tunnollisuutta, itsenäisyyttä ja tiimityötaitoja. Katsomme eduksesi kokemuksen ajettavista ruohonleikkureista ja siimaleikkureista sekä yleisesti viheralueiden hoitotöistä. Toiveenamme on … Lue lisää

Sosiaalityöntekijää aikuissosiaalityön palvelualueelle (haku päättyy 17.2.2020 klo 8)

Tule kanssamme kehittämään työikäisten palveluita Riihimäelle! Haemme moniammatilliseen työryhmäämme aikuissosiaalityön palvelualueelle vakituiseen virkasuhteeseen sosiaalityöntekijää vahvistamaan kahdentoista hengen sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön tiimiä. Perhe- ja sosiaalipalvelut jakautuvat neljään palvelualueeseen, jotka ovat aikuissosiaalityö, perhesosiaalityö, lasten psykososiaaliset palvelut ja Mäkikujan perhetukikeskus. Sosiaalityöntekijän tehtävät ovat yhdennettyjä palveluohjauksen ja sosiaalityön tehtäviä, joka edistää vaikuttavaa asiakaspalvelua ja mahdollistaa ammatillisen kehittymisen. Työtehtävään sisältyvät … Lue lisää

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 29.1.2020, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 5 Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2020 käyttösuunnitelman hyväksyminen 3 kpl 6 Selvitys Riihimäen vesihuoltoliikelaitoksen yhtiöittämisestä ja selvityksen Riihimäen seudun vesilaitosten yhdistämisestä päivittäminen – 7 Biokaasulaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten 7,13 … Lue lisää

Fysioterapeutti (haku päättyy 13.2.2020 klo 12)

Riihikoti on Riihimäellä sijaitseva kehitysmyönteinen työpaikka, joka tarjoaa kuntouttavaa pitkäaikaista palveluasumista Kontiontien ja Uranuksenkadun yksiköissä, sekä kotiin kuntouttavaa lyhytaikaista palveluasumista Kontiontien yksikössä. Tavoitteenamme on asiakkaiden omatoimisuuden tukeminen sekä aktiivisen ja turvallisen elämän mahdollistaminen toimivan moniammatillisen yhteistyön keinoin. Haemme nyt fysioterapeuttia Riihikotiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Fysioterapeutti toimii kuntoutuksen asiantuntijana Riihikodin eri yksiköissä moniammatillisen tiimin jäsenenä. … Lue lisää

Kirvesmies leikkipaikkojen tarkastus- ja ylläpitotehtäviin (haku päättyy 10.2.2020 klo 14)

Riihimäen kaupungin Kaupunkitekniikan keskuksen puistojen kunnossapidon henkilöstö rakentaa ja hoitaa puistoja, leikkikenttiä sekä liikenne- ja muiden yleisten alueiden viheralueita. Etsimme vakinaiseen tehtävään kirvesmiestä, jolla olisi työkokemusta, ja ennen kaikkia kiinnostusta, leikkipaikkojen tarkastustoimintaan, rakentamiseen ja kunnostamiseen. Tehtäviisi kuuluvat leikkipaikkojen lakisääteiset tarkastamiset ja riskinarviointi, välineiden kunnostaminen, tehtyjen toimenpiteiden dokumentointi, leikkipaikkojen rakentaminen, varusterekisterin ylläpito, sekä muut tehtävät, kuten puhtaanapito sekä lehtien … Lue lisää

Riihimäen kaupungin ilmoituskäytäntö 1.1.2020 lukien (kuulutus on nähtävillä 23.1.- 24.2.2020)

Kaupungin viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan ensisijaisesti vain kaupungin verkkosivuilla 1.1.2020 lukien https://www.riihimaki.fi/kategoriat/kuulutus/ (kuntalaki 108 § ja hallintolaki 62 a §). Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään verkkosivuilla yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus pidetään yleisesti nähtävillä määräajan päättymiseen saakka. Kuulutuksessa mainitaan julkaisuajankohta, mitä … Lue lisää

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 22.1.2020, kunnallisasiaa koskeva valitus (kuulutus on nähtävillä 23.1.–13.2.2020 )

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös: Antopäivä: 22.1.2020 Päätösnumero: 20/0070/2 Diaarinumero: 00013/19/2207 Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus Valittaja Matti Muukkonen Päätös josta valitetaan: Riihimäen kaupunginhallituksen päätös 13.12.2018 (432 §) Muutosjohtajan virkasuhteen koeaikapurkaminen; oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätös Kuulutuksen nähtävilläoloaika: 23.1.–13.2.2020. Päätös on nähtävänä kaupungin Tietotuvassa, osoitteessa Eteläinen Asemakatu 2, katutasossa toimiston aukioloaikana nähtävilläoloajan. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta 23.1.2020.

Hallinto-oikeus hylkäsi irtisanotun muutosjohtajan valituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt Riihimäen muutosjohtajan virasta koeajalla irtisanotun Matti Muukkosen valituksen. Samalla hallinto-oikeus hylkäsi oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. Muukkonen piti virkasuhteen purkamista koeajalla lain vastaisena useista eri syystä. Hallinto-oikeus hylkäsi kaikki valitusperusteet. Hallinto-oikeuden mukaan esimerkiksi päätös ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä ja päätös syntyi oikea-aikaisesti koeajalla. Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko purki Muukkosen virkasuhteen koeajalla lokakuussa 2018. Muukkonen teki … Lue lisää

Riihimäellä 28 808 asukasta 2019 lopussa

Tilastokeskuksen julkaisemien ennakkotietojen mukaan Riihimäen asukasluku oli vuoden 2019 lopussa 28 808. Kasvua edellisestä vuodesta on 72 asukasta. Riihimäelle muutetaan paljon ympäryskunnista palvelujen perässä, ja kuntien välinen muuttoliikenne oli Riihimäellä 111 henkilöä plussan puolella. Yli 64-vuotiaiden määrä on kasvanut 220 henkilöllä. 20–64-vuotiaiden määrä on vähentynyt 102 henkilöllä ja alle 20-vuotiaiden määrä 46 henkilöllä. Syntyvyys oli … Lue lisää