Maisematyölupahakemus vireillä, puiden poistoa, V.K. Kuulialan puistossa sijaitsevilta tiloilta (kuulutus on nähtävillä 29.1.2019 saakka)

Jugar Oy on jättänyt maisematyölupahakemuksen koskien puiden poistoa, poisluettuna koivut ja männyt, Jussilantien varrella Uramon kaupunginosassa (Ryttylän kylässä) kaavassa nykyisellä V. K. Kuulialan puistossa sijaitsevilta tiloilta 410-6-104, 410-6-105, 410-6-106 ja 410-6-298. Hakemus on nähtävillä rakennusvalvonnan kansliassa, osoite Eteläinen Asemakatu 4 (2.kerros), 11130 Riihimäki, jonne naapurit ja muut, joiden oloihin hankkeella voi olla vaikutusta, voivat jättää … Lue lisää

Oppilaaksiotto peruskoulun 1. luokalle, iltapäivätoimintaan haku, esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja varhaiskasvatuksen haku (kuulutus on nähtävillä 30.4.2019 saakka)

OPPILAAKSIOTTO PERUSKOULUN 1. LUOKALLE Opetuksen järjestäjä osoittaa koulupaikan syksyllä 2019 peruskoulun 1. luokan aloittaville oppilaille. Päätös oppilaaksiotosta postitetaan kotiosoitteeseen 8.2.2019. Oppilaaksiottopäätös tehdään vuonna 2012 syntyneille ja sitä vanhemmille lapsille, jotka eivät ole vielä koulussa. Päätöksen mukana lähetetään ohje koulupaikan vahvistamisesta. Koulupaikka tulee vahvistaa 22.2.2019 mennessä. Oppilaita 1. vuosiluokalle ottavia peruskouluja ovat Eteläinen, Haapahuhta, Herajoki, Lasitehdas, … Lue lisää

Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.1.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Kokoukseen osallistujat – 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus – 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 4 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talouden toteutuminen marraskuussa 2018 1 kpl 5 Lastensuojelun edunvalvojien palkkiot 1 kpl 6 Ikäihmisten perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset 1.1.2019 alkaen 2 kpl 7 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen kilpailutuksen valmistelutilanne – 8 … Lue lisää

Liikuntapalveluiden vakiovuorohaku

Teknisten ongelmien vuoksi liikuntapalveluiden sähköinen vakiovuorojen haku ei vielä onnistu ensi kaudelle. Toivomme kuitenkin saavamme haun auki mahdollisimman pian ja hakemisen tapahtuvan sitä kautta. Älä siis täytä lomaketta vaan maltahan odottaa vielä hetken? Ilmoitamme heti kun lomakkeet ohjautuvat järjestelmäämme oikein. Haku on avoinna sunnuntaihin 17.3.2019 asti.

Kaupunkikehityslautakunta 22.1.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Vs. teknisen johtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 5 Tilan Turpeila 694-403-4-28 ostaminen 3 kpl 6 Valtuustoaloite radanvarsien aitaamisesta lasten leikkipaikkojen läheisyydessä 1 kpl 7 Tontin 694-25-2520-6 Kynttilätie 11c myyminen, Kaivuutyöt R. Lämsä … Lue lisää

Ulkoleikki- ja liikuntavälineiden sekä puistokalusteiden puitejärjestely

Puitesopimuskumppaneiden valinta ulkoleikkipaikka- ja lähiliikuntapaikkavälineiden toimittajiksi. Hankinta tehdään puitejärjestelynä, 2 vuotta + 2 vuoden optiokausi (1+1). Kilpailutuksen perusteella puitesopimustoimittajiksi valitaan toimittajat, jotka täyttävät tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset, ehdot ja kriteerit. Tarjoajia ei pisteytetä, eikä puitesopimuskumppaneita aseteta paremmuusjärjestykseen. Tarjouspyyntöasiakirjat https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=159&g=d8f6b017-1005-4dc9-b074-d64b76f9a0e8&tpID=216870 Tarjoukset 8.2.2019 klo 13.00 mennessä

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 23.1.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 5 Vesihuoltoliikelaitoksen vuoden 2019 käyttösuunnitelman hyväksyminen 3 kpl 6 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä – 7 Fortum Waste Solutions Oy:n teollisuusjätevesisopimuksen uusiminen 1 kpl 8 Viranhaltijapäätökset 1 … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan kokous 24.1.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat TARKLA – 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 4 Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja pöytäkirjan nähtävillä olo – 5 Katsaus tarkastuslautakunnan talouteen 2 kpl 6 Arviointipäivän ohjelma – 7 Sisäisen tarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle – 8 Päivän johtopäätökset ja seuraavan kokouksen valmistelu – 9 … Lue lisää

Kunta-Kati vastaa kuntalaisten kysymyksiin vuorokauden ympäri

Riihimäki ottaa ensimmäisenä kuntana tekoälyn avuksi asiakaspalveluun Riihimäen kaupunki, Accenture ja teknologiayritys boost.ai aloittavat työnimellä Kunta-Kati kulkevan tekoälykokeilun, jossa tekoäly tuodaan osaksi kaupungin asiakaspalvelua. Riihimäki on samalla ensimmäinen suomalainen kunta, jossa tekoälypohjainen virtuaaliassistentti neuvoo kuntalaisia vuorokauden ympäri. Kunta-Kati aloittaa työt huomenna 17. tammikuuta klo 10 Riihimäen kaupungin etusivulla. ”Haluamme kehittää tulevaisuuden digitaalisia kaupunkilaispalveluita ja tarjota … Lue lisää

Riihimäki haluaa säilyttää Suomen lasimuseon aseman erikoismuseona

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee museolain uudistusta, jonka yhteydessä kaikki museot hakevat uudelleen valtionosuuden piiriin. Osana museolain uudistusta ministeriö arvioi täyttävätkö kaikki nykyiset Suomen valtakunnalliset erikoismuseot vastuumuseoksi nimeämisen edellytykset. Arviointityö on vielä kesken. Erikoismuseon aseman säilyttääkseen museoiden täytyy täyttää neljä kriteeriä. Sen pitää edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa, olla toimialan kannalta tarpeellinen, huolehtia valtakunnallisesti merkittävästä kokoelmasta ja … Lue lisää