Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 27.3.2019, esityslista

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat – 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta – 20 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 21 Vesihuoltojohtajan katsaus ja muut ajankohtaiset asiat – 22 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä – 23 Lausunto vapautushakemuksesta hulevesiviemäriin liittymisestä – 24 Vesihuoltoliikelaitoksen vuosikertomus 2018 1 kpl 25 Riihimäen Vesihuoltoliikelaitoksen tilinpäätös 2018 1 kpl 26 … Lue lisää

Uimahalli suljettu la 23.3.2019

Uimahalli on suljettu lauantaina 23.3.2019 koko päivän Mikropolix-uintien vuoksi. Tervetuloa polskimaan taas sunnuntaina!

Päätoiminen kotitalouden tuntiopettaja Karan ja Pohjolanrinteen kouluille (haku päättyy 5.4.2019 klo 14)

Karan ja Pohjolanrinteen kouluille on haettavana yhteinen päätoiminen kotitalouden tuntiopettaja ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020. Arvostamme reipasta työotetta, yhteistyötaitoja sekä kokemusta yläkoulun kotitalousopettajan tehtävistä. Hakijalla tulee olla opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Valitun henkilön on toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. … Lue lisää

Varhaiskasvatusyksikön johtaja (haku päättyy 14.4.2019)

Haemme aktiivisesti ja positiivisesti työhönsä suhtautuvaa kasvatusalan ammattilaista VARHAISKASVATUSYKSIKÖN JOHTAJAKSI vakituiseen virkaan 1.8.2019 Riihimäen kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin. Toiminnan johtamisen lisäksi vastaat toimintayksikkösi kustannustehokkaasta palvelujen tuottamisesta ja toteuttamisesta. Esimiehenä johdat yksiköissäsi motivoitunutta varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Sinulta odotetaan aktiivista ja kehittävää työotetta. Odotamme myös, että hallitset päivittäisjohtamisen rutiinit. Käytössäsi olevia ohjelmia ovat mm. Populus, ProConsona, Rondo, Tane ja Titania.  … Lue lisää

Riihimäen tunnettuus ja imago seutukaupunkien keskitasoa

Riihimäen kaupungin tunnettuus on seutukaupunkien keskitasoa tai hieman sen yläpuolella. Kaupungilla on myös hieman keskimääräistä myönteisempi imago. Asia käy ilmi Kuntaliiton toteuttamasta seutukaupunkien vetovoimatutkimuksesta. Seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa selvitettiin 55:n Suomen kaupungin tunnettuutta, imagoa ja vetovoimaa. Tutkimus toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna tammikuussa 2019 ja se perustuu yhteensä noin 12 800 vastaukseen. Tutkimuksen toteutti Innolink Oy. Seutukaupunkeja ovat kaupungit, … Lue lisää

Keskusvaalilautakunta 14.3.2019, pöytäkirja

§ Otsikko Liitteet Läsnäolijat ja pöytäkirjantarkastajat – 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus – 22 Pöytäkirjantarkastajien valinta – 23 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen – 24 Vaalien toimittamisen toimenpiteet 1 kpl 25 Vaalitoimitsijoiden määrääminen – 26 Ennakkoäänestyksen toimittaminen sosiaalihuollon yksikössä; tehtäväjako vaalitoimikuntien kesken – 27 Ilmoitusasiat – 28 Seuraava kokous – 29 Esitys keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle eduskuntavaalien johdosta maksettavasta … Lue lisää

Kanta-Hämeen liikennöinnin täydentävä tarjouskilpailu

Kanta-Hämeen kuntien vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten matkojen liikennöinnin täydennyskilpailutus. Liikennöinti Kanta-Häme hankintailmoitus HILMA 20190315 Liikennöinti Kanta-Häme hankintailmoitus EUVL 20190318 Näin teet tarjouksen Hämeenlinnan kaupungille 20181115

Yhdistyksen tiedot liikuntakalenteriin

Kesällä 2019 julkaistaan liikuntakalenteri, jossa esitellään Riihimäen liikuntapalveluiden, kansalaisopiston ja liikuntaa tarjoavien riihimäkeläisten yhdistysten liikuntatoimintaa. Kalenteri julkaistaan sähköisenä pdf-tiedostona, minkä lisäksi muutamia painettuja versioita toimitetaan katsottavaksi keskeisiin kohteisiin (mm. uimala, kansalaisopisto, kirjasto, terveyskeskus). Liikuntakalenterista jaetaan paperinen flaijeritiedote huhtikuussa Koti & Kaupunki -lehden yhteydessä. Liikuntaa tarjoavalla riihimäkeläisellä yhdistyksellä on mahdollisuus ilmoittaa tarjontansa sähköisellä lomakkeella, johon pääsee … Lue lisää

Erityisopettajan määräaikainen virka Peltosaaren koulussa (haku päättyy 2.4.2019 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena laaja-alaisen erityisopettajan määräaikainen pilottikokeilu lukuvuodeksi 2019-2020. Pilottikokeilussa yksi erityisluokanopettaja opettaa 1.-2. –luokilla pienryhmäpainoitteiset oppilaat ja toinen erityisopettaja 1.-2. –luokilla laaja-alaisemmin maluki-oppilaat. Arvostamme kokemusta alkuopetuksesta, kehitysvammaisten ja autistien opetuksesta sekä opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulu muuttaa elokuussa 2019 entiseen Kauppaoppilaitokseen Kalevankadulle. Oppilaita koulussa on noin 220. Koulussa on yleisopetuksen luokkien lisäksi … Lue lisää

Erityisluokanopettajan vakinainen virka Peltosaaren koulussa (haku päättyy 2.4.2019 klo 15)

Riihimäellä Peltosaaren koulussa on avoimena erityisluokanopettajan vakinainen virka 4631 1.8.2019 alkaen. Arvostamme kokemusta alkuopetuksesta, kehitysvammaisten ja autistien opetuksesta sekä opetusteknologisten välineiden käytöstä. Peltosaaren koulun toimintakulttuurin ydinajatuksena on inklusiivinen työote, jolloin myös luokanopettajat osallistuvat erityisen ja tehostetun tuen toteutukseen yhdessä erityisopettajien kanssa. Peltosaaren koulu muuttaa elokuussa 2019 entiseen Kauppaoppilaitokseen Kalevankadulle. Oppilaita koulussa on noin 220. Koulussa … Lue lisää