Linnusto

Riuttan linnusto on monipuolinen. Alueella pesii yli 30 eri lintulajia. Yleisimmät lintulajit ovat punarinta, peippo ja pajulintu. Tikoista Riuttan metsissä tavataan käpytikka ja palokärki. Riuttassa on havaittu pesivänä pyy, joka on EU:n lintudirektiivin liiteen I laji ja sirittäjä, joka on uhanalaisluokituksessa luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT). Lisäksi metsäviklo, peukaloinen, Etelä-Suomessa paikoin harvalukuinen leppälintu, töyhtötiainen sekä puukiipijä tuovat oman kirjonsa alueen linnustoon.

Pajulintu (Kuva: Juha Mälkönen)
Pajulintu (Kuva: Juha Mälkönen)

Punarinta (Kuva: Juha Mälkönen)
Punarinta (Kuva: Juha Mälkönen)

Peippo (Kuva: Juha Mälkönen)
Peippo (Kuva: Juha Mälkönen)

Käpytikka (Kuva: Juha Mälkönen)
Käpytikka (Kuva: Juha Mälkönen)

Nuoli Edellinen sivu | Seuraava sivu Nuoli


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0