Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Harju

Kuvassa on harju, jossa näkyy kiviä, hiekkaa ja puunjuuria.
Harju

Riuttan alueella on harjumuodostelma, joka on syntynyt jääkaudella mannerjäätikön sulamisvaiheessa. Aluetta on peittänyt paksu jäätikkö, jonka reuna oli noin 12 000 vuotta sitten 1. Salpausselän kohdalla. Noin 11 600 vuotta sitten sulavan jäätikön reuna oli vetäytynyt 2. Salpausselälle. Tällä välillä Salpausselkien välissä sijaitseva Riuttan alue siis vapautui jäästä.

Sulavassa ja vetäytyvässä jäätikössä oli railoja ja tunneleita, joissa virtasi jäätikön sulamisvesistä muodostuvia jäätikköjokia. Veden mukana kulkeutunut kiviaines kerrostui ja lajittui tunnelien ja halkeamien pohjaan virtausnopeuden mukaan: hitaan virtauksen aikana uoman pohjaan kerrostui hienoja maalajeja kuten hiekkaa, hietaa ja silttiä, ja  vuolaamman virran aikana virtaus kuljetti myös karkeaa ainesta kuten kiviä ja soraa. Näin on syntynyt myös Riuttan harju, joka kuuluu Launosista Kormun ja Ansalanmäen kautta Riuttaan ulottuvaan harjumuodostelmaan. Harju on suuntautunut jäätikön perääntymissuunnan mukaisesti eli kaakosta luoteeseen.