Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Suot

Kuvassa on suopursu, jolla on valkoinen kukinto.
Suopursu

Riuttassa on myös suoalueita. Alueen eteläpuolella on jyrkähkörinteinen, pientä hieskoivua kasvava suppasuo. Se on suotyypiltään sararämettä. Sararämeen kenttäkerrosta vallitsee jouhi- ja pullosara ja pohjakerroksessa jokasuonrahkasammal.

Riuttanmäen länsipuolella, kuntopolun pohjoispäässä, on Lopen kuntaan rajoittuva valtaosin puuton avosuo. Suon reuna on rämekorpea, jossa kasvaa mäntyä, koivua ja kuusta. Kenttäkerros on varpujen, kuten suopursun (kuvassa), juolukan, variksenmarjan ja kanervan vallitsemaa. Suuri osa suosta on lyhytkorsinevan ja rimpinevan mosaiikkia. Lyhytkorsinevaosuuksilla kasvaa enimmäkseen karpaloa ja suokukkaa. Märillä rimpipinnoilla kasvaa vaativampaa suokasvilajistoa, kuten villapääluikkaa ja valkopiirtoheinää. Suon eteläpäässä on tervaleppäkorpireunus, jossa kasvaa tervalepän lisäksi haapaa, hieskoivua ja raitaa.