Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Suppa

Riuttanlukko

Riuttanlukot ovat harjujaksoille tyypillisiä suppia. Supat ovat syntyneet jääkaudella mannerjäätikön sulamisvaiheessa. Jäätikön sulaessa sen reunasta irtosi erikokoisia jäälohkareita, jotka hautautuivat jäätikköjokien kasaaman maa-aineksen (harjujen) sisään. Jäälohkareen sulaessa hitaasti sen paikalle syntyi lohkareen kokoinen kuoppa. Supat esiintyvät usein parvina muodostaen suppamaastoja tai suppalaaksoja. Usein syvimpien, pohjaveden pinnan alapuolelle ulottuvien suppien pohjat ovat soistuneet tai niissä on kirkasvetisiä lampia. Riuttanlukkojen alue käsittää Riuttanmäen, Hiivolannummen ja Hanhisuon väliin jäävän suppa-alueen, jossa sijaitsee suuria, jyrkkärinteisiä suppalaaksoja. Riuttanlukkojen syvin suppa on kuvassa näkyvä laskettelurinteen kuoppa, jossa on 40 metrin korkeusero rinteen molemmin puolin.