Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Pohjavesi

Pohjavettä suihkuaa putkesta.
Pohjavesi

Pohjavettä syntyy, kun sadevesi ja lumen sulamisvedet kulkeutuvat pintamaan läpi ja varastoituvat maa- ja kallioperään. Riuttan harjualueen maalajeja ovat sora, hiekka ja hieta, jotka läpäisevät vettä helposti. Alue onkin tärkeä pohjaveden muodostumisalue ja Herajoen vedenottamo saa Riuttan alueelta raakavetensä.

Pohjavesi on arvokas luonnonvara. Ihmistoiminta, kuten maa-ainesten otto, kemikaalien käyttö ja varastointi, maatalous sekä liikenne voivat paikoin heikentää pohjaveden laatua. Pohjaveden suojelu ja kestävä käyttäminen on tärkeää, jotta luontaiset pohjavesiesiintymät säilyvät ja saamme jatkossakin nauttia puhtaasta ja hyvälaatuisesta vedestä.