Koulukuljetus

Koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain 32 §:n mukaisin perustein. Koulukuljetus myönnetään hakemuksesta lukuvuosittain oppilaan lähikouluun, mikäli myöntämisen perusteena olevat ehdot täyttyvät. Perusteita ovat koulumatkan pituus, vaarallisuus, rasittavuus ja vaikeus oppilaan ikä huomioiden.

Koulukuljetushakemus löytyy lomakkeet-sivulta.

Kuva: liikennepoikaMyöntäminen

Koulukuljetus myönnetään, mikäli koulumatkan pituus on esi- ja 1.–3. luokkalaisilla yli kolme kilometriä ja 4.–9. luokkalaisilla yli viisi kilometriä. Koulumatkan pituuden mittaamisessa käytetään aina Riihimäen kaupungin verkkosivuilla olevaa karttapalvelua. Koulumatka mitataan lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä käyttäen.

Koulukuljetus alkaa syksyllä ensimmäisenä koulupäivänä. Koulukuljetus pyritään järjestämään ensisijaisesti julkisella liikenteellä, jota täydentävät pikkubussit ja taksit.

Kuljetusten aikataulut ja reitit suunnitellaan keskitetysti kaupunkitekniikan kuljetuskoordinaattorin toimesta. Koulukuljetushakemukset ja -päätökset käsitellään sivistystoimen opetuspalveluiden hallinnossa. Tarkemmin koulukuljetusten myöntämisestä ja järjestämisestä kerrotaan koulukuljetussäännössä, jonka päivityksen Riihimäen kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.5.2020 / § 64.

Koulukuljetussääntö 1.6.2020 alkaen

Lisätietoja

koulukuljetukset(at)riihimaki.fi

Riihimäen koulukuljetusohjeistus

Alla olevasta linkistä saa tarkemmat ohjeet koulukuljetuksista.

Koulujen alkaessa pyydämme kaikkia liikkujia noudattamaan liikenteessä erityistä varovaisuutta ja huomiomaan lukuvuoden aloittavat lapset ja nuoret.

Koulukuljetusten ohjeistus_2021 – 2022

Koululaisten lukukausiliput

Peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille myydään edullisia yhden lukukauden / -vuoden voimassa olevia näyttölippuja. Lippu on voimassa myös viikonloppuisin, pyhäpäivinä sekä loma-aikoina. Katso lisätietoja.

Kuva: koulubussi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 12 Kyllä 0 Ei 12