Koulukuljetus

Koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain 32 §:n mukaisin perustein. Koulukuljetus myönnetään hakemuksesta lukuvuosittain oppilaan lähikouluun, mikäli myöntämisen perusteena olevat ehdot täyttyvät. Perusteita ovat koulumatkan pituus, vaarallisuus, rasittavuus ja vaikeus oppilaan ikä huomioiden.

Koulukuljetushakemus löytyy lomakkeet-sivulta.

Kuva: liikennepoikaMyöntäminen

Koulukuljetus myönnetään, mikäli koulumatkan pituus on esi- ja 1.–3. luokkalaisilla yli kolme kilometriä ja 4.–9. luokkalaisilla yli viisi kilometriä. Koulumatkan pituuden mittaamisessa käytetään aina Riihimäen kaupungin verkkosivuilla olevaa karttapalvelua. Koulumatka mitataan lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä käyttäen.

Koulukuljetus alkaa syksyllä ensimmäisenä koulupäivänä. Koulukuljetus pyritään järjestämään ensisijaisesti julkisella liikenteellä, jota täydentävät pikkubussit ja taksit.

Kuljetusten aikataulut ja reitit suunnitellaan keskitetysti kaupunkitekniikan kuljetuskoordinaattorin toimesta. Koulukuljetushakemukset ja -päätökset käsitellään sivistystoimen opetuspalveluiden hallinnossa. Tarkemmin koulukuljetusten myöntämisestä ja järjestämisestä kerrotaan koulukuljetussäännössä, jonka päivityksen Riihimäen kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi kokouksessaan 6.5.2020 / § 64.

Koulukuljetussääntö 1.6.2020 alkaen

Lisätietoja

koulukuljetukset(at)riihimaki.fi

Riihimäen koulukuljetusohjeistus

Oppilaat, joille on myönnetty koulukuljetusetuus, voivat hakea bussikortin maanantaista 10.8. asti virastokeskus Veturista (A-rappu, 2. kerros, Opetus- ja nuorisopalvelut) tai oman koulun rehtorilta/koulusihteeriltä tiistaista 11.8. alkaen. Takseilla kuljetettavien oppilaiden huoltajat saavat ensimmäisen koulupäivän hakuajan tekstiviestinä. Alla olevasta linkistä saa tarkemmat ohjeet koulukuljetuksista.

Koulujen alkaessa pyydämme kaikkia liikkujia noudattamaan liikenteessä erityistä varovaisuutta ja huomiomaan lukuvuoden aloittavat lapset ja nuoret.

Koulukuljetusten ohjeistus_2020-2021

Koululaisten lukukausiliput

Peruskoululaisille  ja keskiasteen opiskelijoille myydään edullisia yhden lukukauden voimassa olevia näyttölippuja, jotka kelpaavat kaupungin alueella liikennöivissä linja-autoissa pikavuoroja ja ML-Charter Oy:n linja-autoja lukuun ottamatta. Lippu on voimassa myös viikonloppuisin, pyhäpäivinä sekä loma-aikoina. Peruskoululaisille lipun hinta on 57 € ja keskiasteen opiskelijoille 73 € / lukukausi. Katso lisätietoja.

Kuva: koulubussi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 10 Kyllä 0 Ei 10