Kodin ja koulun yhteistyö

Riihimäen lukiossa on käytössä StarSoftin Primus –kouluhallintojärjestelmä ja siitä näkyvä osa opiskelijoille ja huoltajille on Wilman www-käyttöliittymä.

Wilman kautta opiskelijat voivat mm. viestiä opettajien ja henkilökunnan kanssa, tarkastella poissaolojaan ja tulostaa työjärjestyksen. Vanhemmilla on samat oikeudet, kuin opiskelijoilla ja lisäksi he voivat selvittää opiskelijan poissaoloja.

Wilma –avainkoodit tunnusten tekemistä varten lähetetään 1. vuosikurssin opiskelijoiden huoltajille ensimmäisen jakson aikana postitse.

StarSoftin sivuilla on paljon hyviä ohjeita Wilman käyttöön liittyen:

Wilma tunnuksen teko avainkoodin avulla (huoltajat)
Wilma tunnuksen teko avainkoodin avulla (opiskelijat)
Wilman pikaohje huoltajille
Wilma tunnusten yhdistäminen

Kotiväeniltojen materiaali

14.11.2018 Abien kotiväenillan materiaali
Abien vanhempainilta 14.11.2018 (Rehtori)
Abien vanhempainilta_2018 (Opinto-ohjaajat)

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 7 Kyllä 2 Ei 7