Ilmoittautuminen esiopetukseen

Perusopetuslain mukaan lapsen tulee vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista osallistua esiopetukseen tai muuhun esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet täyttävään toimintaan. Osallistumisesta vastaa huoltaja. Kaikille vuonna 2013 syntyneille lapsille osoitetaan esiopetuspaikka ja päätös esiopetuspaikasta postitetaan kotiosoitteeseen viikolla 6. Päätöksen mukana on ohje paikan vahvistamisesta.

Elokuussa 2019 esiopetuksessa aloittavat vuonna 2013 syntyneet lapset.

Kesken toimikautta paikkakunnalle muuttavat voivat ottaa yhteyttä:
varhaiskasvatustoimisto, p. 019 758 4244

Ilmoittautuminen päätöksen mukaisesti/ toissijainen haku 2019

Lapsellenne osoitetun esiopetuspaikan vahvistusaikataulu on 22.2.2019 mennessä. Mikäli ette ole saaneet ehdotusta esiopetuspaikasta, voitte olla yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius p. 019 758 4244.

Toissijainen haku

Toissijaisen esiopetuspaikan hakuaika päättyy 22.2.2019.   Toissijaisen haun päätökset postitetaan viikolla 12.

Oikaisuvaatimus Etelä-Suomen aluehallintovirastoon

Päätöksestä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Aluehallintovirasto tutkii oikaisuvaatimusta käsitellessään, onko päätös tehty perusopetuslain säädösten sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemien linjausten mukaisesti. Aluehallintovirasto ei ota kantaa lautakunnan päättämiin linjauksiin eikä osoita uutta esiopetuspaikkaa.

Ennen oikaisuvaatimuksen tekoa huoltajat voivat olla yhteydessä varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Heleniukseen ja pyytää tarkempaa selvitystä päätöksen perusteista.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Lapsellanne on mahdollisuus saada esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Sitä järjestetään esiopetuspaikassa ja se on maksullista. Täydentävään varhaiskasvatukseen voi osallistua päivittäin kello 6.30 -17.00, ja huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvasta syystä kello 17.30 asti. Piikinmäen päiväkodissa esiopetusikäisillä on mahdollisuus vuorohoitoon.

Maksullista täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään myös koulun loma-aikana. Esiopetuksen aloittavat lapset voivat osallistua maksulliseen varhaiskasvatukseen 1.8.2019 alkaen.

Mikäli paikan varmistaminen, toissijainen haku tai täydentävän varhaiskasvatuksen haku sähköisillä lomakkeilla ei ole mahdollista, tulee huoltajan ottaa yhteyttä varhaiskasvatustoimistoon.

Lomakkeisiin pääset tästä >>>

Lisätietoja antavat:
Esiopetus/päivähoito
Marjut Helenius
puh. 019 758 4244
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 12 Kyllä 1 Ei 12