Hyppää sisältöön

Lukukausimaksut

Musiikkiopisto

Varsinaiset oppilaat270€
Solistinen sivuaine255€
Varhaisiän musiikkikasvatus130€
Valmennusopetus145€
Sisaralennus20%
Soitinvuokra65 € / lukukausi
Peruutusmaksu50 €

Musiikkiopiston avoin opetus

Soitinopetus60€/tunti, 900€ lukukausi
Tasosuoritusmaksu90€
Ryhmäopinnot70€/lukukausi
Musiikin hahmotusaineet130€/ lukukausi

Vapaaoppilaspaikat

Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan musiikkiopisto voi myöntää 15
vapaaoppilaspaikkaa tai vastaavan määrän maksuhelpotuksia. Vapaaoppilaspaikat anotaan lukuvuodeksi
kerrallaan elo-syyskuussa. Musiikkiopiston apulaisrehtori voi ottaa käsittelyyn myös lukuvuoden aikana
tulevat maksuhuojennus- tai vapaaoppilaspaikka-anomukset, jos vapaaoppilaspaikkamäärä ei ole täynnä.

Laskutus

Lukukausimaksujen eräpäivä on syyslukukaudella marraskuussa ja kevätkaudella huhtikuussa. Maksun
tulee olla suoritettuna määraikaan mennessä. Maksusuoritusten viivästyminen aiheuttaa
myöhästymismaksun sekä mahdolliset muut perintäkulut sekä vaarantaa opintojen jatkumisen opistossa.
Lukukausimaksuihin voi anoa ositusta.

Lukuvuoden alussa uusi oppilas voi käydä kahdella soitto- tai laulutunnilla maksutta. Kahden käyntikerran
jälkeen lukukausimaksu tullaan veloittamaan täysimääräisenä. Lukukausimaksu veloitetaan
täysimääräisenä myös siinä tilanteessa, että oppilas keskeyttää opintonsa kesken lukukauden ilman
erityisen painavaa syytä