Hyppää sisältöön
Kuvituskuva, lasten lyömäsoitin.
Kuva: Pixabay

Musiikkileikkikoulu

Varhaisiän musiikkikasvatus on tarkoitettu perheen pienimmille. Tarjoamme paljon ryhmiä eri-ikäisille lapsille. Riihimäen musiikkiopisto tekee yhteistyötä useiden päiväkotien kanssa ja osa ryhmistämme kokoontuu niissä. Ryhmien kokoontumisajat ja ilmoittautuminen.

Lukukauden ensimmäiset kolme viikkoa ovat kokeiluaikaa, jolloin muskaripaikka on vielä mahdollista perua ilmaiseksi. Paikan voi peruuttaa ottamalla yhteyttä musiikkiopiston toimistoon musiikkiopisto@riihimaki.fi. Kesken lukukauden perutusta paikasta peritään lukukausimaksu täysimääräisenä.

Lukukausimaksut

Muskarin lukukausimaksu on 145 €. Tarkemmat musiikkiopiston lukukausimaksut näet täältä.

Tuntikuvaukset

 • Alle 1-vuotiaiden vauvamuskaritunnit järjestetään musiikkiopiston tiloissa päiväsaikaan. Tunneilla tutustutaan musiikkiin kaikkia aisteja käyttäen: maistellaan marakasseja ja muita rytmisoittimia, körötellään, lauletaan, lorutellaan, tanssitaan ja nautitaan yhdessäolosta. Tunnit tutustuttavat vanhemmat sekä uusiin että perinteisempiin lastenlauluihin ja loruihin, joita laulella vauvan kanssa myös kotona. Toiminta vahvistaa vanhemman ja vauvan välistä suhdetta. Tunnin pituus on 45 minuuttia.

 • Myös 1–2-vuotiaat käyvät muskaritunnilla yhdessä vanhemman tai muun aikuisen kanssa. Tunneilla sisältö on jatkoa vauvamuskarista tutuille toiminnoille. Lasten itsenäistyessä yhä suurempi osa touhuista tehdään itse ja vanhemmat saavat ihastella taitavia muskarilaisia. Perheryhmiä järjestetään sekä päivä- että ilta-aikaan. Tunnin pituus on 45 minuuttia.

 • Sisarusryhmä on tarkoitettu 0–4-vuotiaille sisaruspareille. Tunneille osallistutaan yhdessä vanhemman tai muun aikuisen kanssa. Tunneilla soitetaan erilaisia rytmisoittimia, lauletaan, lorutellaan, tanssitaan ja nautitaan yhdessäolosta. Tunnin pituus on 45 minuuttia.

 • 3–5-vuotiaiden muskariryhmissä lapset käyvät ilman vanhempia. Tunneilla harjoittelemme musiikin peruskäsitteitä ja ryhmässä toimimista. Eri laulujen ja lorujen kautta tutuiksi tulevat kaikki perinteiset rytmisoittimet, perussykkeessä ja sanarytmissä soittaminen sekä muun muassa oman laulun säestäminen ksylofonipaloilla. Myös monipuolinen musiikkiliikunta, laulujen teemoihin liittyvät värityskuvat ja musiikin kuunteleminen kuuluvat muskarin toimintaan. Päiväkodeissa kokoontuvissa ryhmissä sisältö on sama, kuin 3–5-vuotiaiden ryhmissä. Jos aika ja paikka sopivat perheenne aikatauluihin, voi päiväkodilla kokoontuvaan ryhmään ilmoittautua, vaikka ei olisikaan päiväkodissa hoidossa! Tunnin pituus on 45 minuuttia.

 • Eskarilaisten muskariryhmissä harjoittelemme leikkiryhmissä opittujen taitojen lisäksi myös kanteleen ja ukulelen alkeita sekä nuottien nimiä ja muita musiikin perusteiden touhuja. Tunnin pituus on 60 minuuttia.

 • Erityisryhmä on tarkoitettu 3–8 -vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat yksilöllisempää ohjausta ja tukea musiikista nauttimiseen. Tuemme jokaisen lapsen yksilöllistä kehittymistä ja vuorovaikutustaitoja laulamalla, soittamalla ja leikkimällä. Lapsen mukana tunnilla on myös vanhempi tai muu oma aikuinen.

 • Ukuleleryhmät ovat 2014 ja 2015 syntyneiden muskariryhmiä, joissa painotuksena on ukulelen soitto. Tunneilla tehdään myös muita eskari-ikäisten muskariryhmien touhuja, mutta ukulelen kanssa vietetään noin puolet tunnista. Tunneilta tulee myös soittoläksyä! Jos ei ole vielä varmaa, onko juuri ukulele se lasta kiinnostava soitin, suosittelemme tulemaan ensin vuodeksi 6-vuotiaiden muskariryhmään, jossa pääsee tutustumaan soittimen alkeisiin. Ukulelemuskaritunnille tarvitset oman ukulelen. Soittimen hankinnasta saat lisätietoa sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen. Oppimateriaalina käytetään Muksulele – Ukulelen alkeita muksuille -oppikirjaa. Tunnin pituus on 60 minuuttia.

 • Ukuleleryhmä ala-asteikäisille, ryhmän opetus tapahtuu pienryhmässä. Ryhmän osallistujamäärä pidetään muita ryhmiä pienempänä, jotta oppimisympäristö ja yksilöllisempi opetus edesauttavat oppilaan etenemistä. Ryhmässä vahvistetaan jo opittuja taitoja ja opetellaan ukulelen soittamista tavoitteellisesti. Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti muskarin ukuleleryhmän käyneille, mutta myös aloittelijat ovat tervetulleita mukaan! Jokainen osallistuja tarvitsee oman soittimen, ukulelen hankinnasta saat lisätietoa sähköpostitse ennen lukukauden alkua.

 • Ukulelen jatkoryhmä on tarkoitettu jo edistyneemmille ukulelensoittajille, ensisijaisesti muskarin ukuleleryhmän käyneille. Myös yli 8-vuotiaat aloittelijat ovat tervetulleita mukaan, mikäli paikkoja ryhmässä on. Tunnin pituus on 45 minuuttia, mikä käytetään lähes kokonaisuudessaan soittamiseen. Osallistujat tarvitsevat oman ukulelen: soittimen hankintaan saat tarvittaessa vinkkejä opettajalta.

 • Ukulele II -ryhmä on tarkoitettu 9–10-vuotiaille oppilaille, joilla on jo kokemusta ukulelen soitosta ja vähintään soinnut C, F, G ja Am osataan. Ukulele II -ryhmässä vahvisetaan jo opittuja sointuja ja sointuvaihdoksia sekä opetellaan myös uusia. Lisäksi opetellaan erilaisia säestystyylejä uusien laulujen avulla. Tunneilta tulee soittoläksyä. Ukulelen soiton tueksi tutustutaan myös musiikin perusteisiin.

 • Kanteleryhmä on 2014 ja 2015 syntyneiden muskariryhmä, jossa painotetaan kanteleen soittoa. Kuten ukuleleryhmissä, myös kanteleryhmässä soittamiseen käytetään noin puolet tunnista ja tunneilta tulee soittoläksyä. Jos ei ole vielä varmaa, onko juuri kantele se lasta kiinnostava soitin, suosittelemme tulemaan ensin vuodeksi 6-vuotiaiden muskariryhmään, jossa pääsee tutustumaan soittimen alkeisiin. Kantelemuskaritunnille tarvitset oman kanteleen. Soittimen hankinnasta saat lisätietoa sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen. Tunnin pituus on 60 minuuttia.