Rakennuksen käyttöönoton hyväksymisen edellytykset

 

Kuva Nora Myllymäki

Rakennuksen ympäristöineen tulee täyttää terveellisyyden, lujuuden ja paloturvallisuuden vaatimukset (MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 §). Tämä koskee myös uutta käyttöönotettavaa rakennusta.
Kun rakennusvalvontaviranomaiselta pyydetään rakennuksen käyttöönottokatselmusta ainakin seuraavien vaatimusten tulee täyttyä käyttöönotettavien tilojen osalla:

Kiinteistön teknisen huollon valmius

 • vesilaiteasennukset tulee olla hyväksytty käyttöön. Katselmuksen toimittaa Riihimäen Vesi, puh. 040 330 4965
 • sähköasennuksille tulee urakoitsijan suorittaa  käyttöönottotarkastus ja todistus siitä esittää rakennuksen käyttöönottotarkastuksessa.
 • ilmanvaihtojärjestelmän tulee toimia siten, että asuintiloissa voidaan saavuttaa Ympäristöministeriön asetusten mukaiset esitetyt ohjearvot.
 • öljylämmityslaitteiston katsastus tulee olla suoritettu, mikäli sen käyttöönotosta on kulunut yli kolme kuukautta.
 • jätehuolto tulee toimia suunnitelmien mukaisesti.

Palo- ja henkilöturvallisuus

 • uloskäytävät tulee olla Ympäristöministeriön asetusten mukaiset. Tämä koskee esim. ovien lukitusta, portaita tasoerojen välillä, varateitä jne.
 • porrassyöksyissä, parvekkeilla ja tiloissa joiden tasoero viereisiin tiloihin on yli 700 mm tulee olla suojakaide valmiina.
 • savuhormit ja tulisijat tulee olla määräysten mukaisia, mikäli niitä aiotaan käyttää.
 • rakennuksessa tulee olla valaistu tai valaisinta lähellä oleva numerokyltti.

Asumisen perustoiminnot

 • asuintiloissa tulee pystyä saavuttamaan sisäilman operatiivinen lämpötila.
 • rakenteellinen kosteus tulee olla kuivattu pois.
 • huoneilmassa olevien haitallisten epäpuhtauksien määrä tulee olla alle suositusarvojen (päästöt rakennusmateriaaleista ja niissä tapahtuvista reaktioista).
 • ruoanvalmistus-, ruoan säilytys- ja ruokailutilat tulee olla käyttökunnossa, vähintään yksi käymälä toiminnassa ja peseytymismahdollisuus kunnossa. Jos suunnitelmiin sisältyy suihku myös sen tulee toimia.
 • makuu- ja oleskelutiloja tulee olla riittävästi valmiina kaikille asumaan tuleville.
 • vaatehuollon tulee toimia kohtuullisesti.

Lisää tietoa Ympäristöministeriön rakentamisen sivuilta


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1