Kartat ja paikkatiedot

Paikkatieto on kohteen sijaintiedon ja kohteen ominaisuuksia kuvaavien tietojen muodostama kokonaisuus. Paikkatieto sisältää ainakin sijaintitiedon (esim. koordinaatit, osoite) ja ominaisuustiedon. Kartta-aineistoa on saatavana joko perinteisinä paperikarttoina tai yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä varten.

Paikkatieto- ja kartta-aineistot ovat helposti saatavilla ja ne ovat ajantasaisia. Paikkatietojen hyväksikäyttöä voidaan lisätä erilaisten analyysien ja teemakarttojen muodossa.

Kartta- ja paikkatietopalveluihin kuuluvat esimerkiksi paikkatietojärjestelmän pääkäyttö ja hallinta, digitaaliset kartta-aineistot ja niiden tilaaminen, opaskartta, teemakartat, karttapalvelu, kartan käyttöluvat.

Riihimäen kaupungissa on käytössä EUREF-FIN-mukainen GK25-koordinaatisto (EPSG 3879). Korkeusjärjestelmänä on N2000. Ennen N2000-korkeusjärjestelmää käytettiin N43-järjstelmää. Erotuksen voit laskea seuraavalla kaavalla: N2000 – N43 = + 0,347 m.

Kaupungin paikkatietojärjestelmänä on Trimble Locus, jolla ylläpidetään eri paikkatietoaineistoja. Luovutettaville aineistoille tehdään tarvittaessa muunnoksia muun muassa Shape-, MapInfo- ja dwg/dxf -formaatteihin.

Riihimäen avoimelta WMS-rajapinnalta on ladattavissa rasterimuotoisia aineistoja, esimerkiksi ilmakuvaa ja opaskarttaa. Aineistot sopivat parhaiten taustakartoiksi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 30 Kyllä 5 Ei 30