Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineet kuuluvat osaksi jokaisen oppilaamme vuosittaisia opintoja soitto- ja laulutuntien sekä yhteismusisoinnin rinnalla. Opiskelu tapahtuu ryhmissä ja viikoittaisen tunnin pituus vaihtelee opiskeltavan tason mukaan. Musiikin hahmotusaineita voit musiikkiopistossamme opiskella sekä klassiselta että pop/jazz-pohjalta. Nuorimmille on Taituri-ryhmät, jotka siivittävät matkaa musiikin ihmeisiin ja musiikkiopisto-opintoihin soittotuntien rinnalla.

Mikäli olet suorittanut musiikin hahmotusaineita muualla kuin Riihimäen musiikkiopistossa, ota yhteyttä musiikkiopiston toimistoon sähköpostiosoitteella musiikkiopisto@riihimaki.fi opintojen hyväksiluvun tarkastamiseksi.

Kuvaukset ryhmistä

 • Riihimäen musiikkiopistossa 6–8-vuotiaille soitinopintojaan aloitteleville oppilaille on Taituri-ryhmät. Tunneilla harjoitellaan muun muassa rytmiikkaa, laulamista ja musiikin hahmottamista liikkuen, laulaen ja soittaen. Taituri-ryhmän toiminta tukee soitonopiskelua ja tuo yhteen eri instrumenttien soittajia. Tunneille ei tarvitse ottaa omaa instrumenttia mukaan.

  Katso ryhmien kokoontumisajat Eepoksesta.

 • Musiikin perusteiden kurssit jakautuvat perus- ja syventäviin opintoihin samoin kuin soitin- ja lauluopinnot.

  Perusopinnoissa musiikin hahmotusaineiden opetus sisältää säveltapailua, musiikkianalyysiä ja harmonian perusteita sekä lisäksi omana oppiaineenaan musiikin historian kurssin. Opiskelu aloitetaan noin 9 vuoden iässä tai oppilaan tietotaidoista riippuen.

  Syventävissä opinnoissa opiskeltavia aihealueita on viisi: säveltapailu, musiikkianalyysi, harmoniaoppi, musiikin historia 2 sekä pop/jazz-perusteet.

  Ryhmät perusopinnoissa

  Perusopinnot 1 alkava, rinnakkaisryhmät A, B, C ja D

  Säveltapailuun painottuva alkeisryhmä ensisijaisesti 9–10-vuotiaille oppilaille, joilla ei ole aiempia musiikin perusteiden opintoja esimerkiksi musiikkiluokalla. Tunneilla opetellaan rytmejä, lauluja ja nuotinkirjoituksen perusteita. Viikoittainen tunti on kestoltaan 45 minuuttia.

  Perusopinnot 1 jatkava, rinnakkaisryhmät A, B ja C

  Tuntisisältönä on säveltapailua edellisen tason perustalta jatkaen, lisäksi sävelnimiä, asteikkoja ja intervalleja. Tämä ryhmä voi soveltua ensimmäiseksi ryhmäksi esimerkiksi musiikkiluokalla alkeet oppineille. Viikoittainen tunti on kestoltaan 45 min.

  Perusopinnot 1 ”isot”

  Säveltapailua ja musiikkianalyysiä yhdistävä ryhmä ensisijaisesti 11-vuotiaille ja sitä vanhemmille oppilaille. Ryhmässä tiivistetään yhteen vuoteen perustaso 1 alkavan ja perustaso 1 jatkavan ryhmän oppisisällöt. Viikoittainen tunti on kestoltaan 45 min.

  Perusopinnot 2 alkava, rinnakkaisryhmät A, B ja C

  Tässä ryhmässä jatketaan säveltapailua ja musiikkianalyysiä perustaso 1 pohjalta. Luvassa on rytmejä lukien ja kirjoittaen, melodioita laulaen ja kirjoittaen, sävelnimiä, asteikkoja ja sävellajeja, intervalleja ja sointuja laatuineen kuunnellen ja nuoteista analysoiden. Viikoittainen tunti on kestoltaan 45 min.

  Perusopinnot 2 jatkava, rinnakkaisryhmät A, B ja C

  Jatketaan perustaso 2 alkava -ryhmässä aloitettuja asioita ja kerätään tasosuoritus valmiiksi yksilöllisessä aikataulussa osakokeita tekemällä. Viikoittainen tunti on kestoltaan 45 min.

  Perusopinnot 3, rinnakkaisryhmät A ja B

  Säveltapailua ja musiikkianalyysiä perustaso 2 pohjalta jatkaen. Oppisisällöt ovat kuten perustaso 2 alkavassa ryhmässä, lisäksi harmoniakuuntelua ja sointuanalyysia. Kurssi päättyy perusopintojen tasosuoritukseen. Viikoittainen tunti on kestoltaan 60 min.

  Ryhmät syventävissä opinnoissa

  Säveltapailu ja musiikkianalyysi

  Ryhmässä käsitellään säveltapailua ja musiikkianalyysiä perustaso 3 perustalta jatkaen. Kurssi sisältää rytmejä, melodioita, intervalleja, sointuja, kadensseja, sointuanalyysia. Kurssi päättyy tasosuoritukseen. Viikoittainen tunti on kestoltaan 90 min.

  Harmoniaoppi

  Harmoniaoppi on puolen vuoden johdantokurssi harmonian soittamiseen ja kirjoittamiseen. Viikoittainen tunti on kestoltaan 120 min.

 • Musiikin historian perusopinnot

  Musiikin historian perusopinnoissa tutustutaan länsimaisen taidemusiikin historiaan ja tyylikausiin alkaen barokista jatkuen klassismin ja romantiikan kautta 1900-luvun tyylisuuntiin. Perusopintojen kurssiin kuuluu suomalaisen musiikin historia. Kurssiin sisältyy myös soitinoppi: tutustummme orkesterisoittimiin ja opettelemme tunnistamaan soittimia kuulonvaraisesti.

  Musiikin historian perusopintojen oppimateriaalia lisää tästä. Sisällön on laatinut musiikkiopiston entinen rehtori Sakari Hildén ja materiaali on ollut laajasti käytössä eri puolilla Suomea musiikkioppilaitoksissa. Materiaali on tällä hetkellä lukuversio.

  Musiikin historian syventävät opinnot

  Musiikin historian syventävällä kurssilla tutustutaan länsimaisen taidemusiikin historiaan ja tyylikausiin alkaen varhaisesta musiikista, noin 800 eaa. Tämä 1200-vuotinen periodi käsittää antiikin ajan. Tätä seuraavat musiikinhistoriassa keskiaika, renessanssi, barokki, klassismi, romantiikka ja realismi ja lopulta 1910 alkanut moderni jakso.

  Kurssi voidaan toteuttaa joko lähi- tai etäopetuksena. Etäopetuksessa käytössä on Peda.net -oppimisympäristö. Kurssialustalle aukeaa viikoittain opiskeltavaksi uusi aihealue sekä siihen liittyvät tehtävät. Tehtäviä on yhteensä 35 ja ne palautetaan viikon kuluessa kunkin tehtäväosion julkaisusta. Mikäli haluat suorittaa kurssin lukuvuotta nopeammassa tahdissa, ota yhteys opettajaan.

  Ilmoittaudu tästä.

 • Pop/jazz-perusteet on ensisijaisesti Riihimäen musiikkiopiston oppilaille suunnattu kurssi etäopiskelua varten. Suorittaaksesi kurssin tarvitset oppikirjan ja gmail–osoitteen lisäksi kännykän, pädin tai tietokoneen, jotta pääset kotoa käsin linkin kautta suoritettaviin viikoittaisiin tehtäviin, joita on yhteensä 35. Pop/jazz-perusteita opettaa Markku Hirvonen, puhelin 050 572 3878. Voit ilmoittautua kurssille myös kesken lukuvuotta.

  Ilmoittaudu kurssille

Yhteystiedot

Riihimäen musiikkiopisto. Bändit, puhallinorkesteri, yleiskitara- ja yleishuilu -hanke.
Riihimäen musiikkiopisto ja kansalaisopisto. Bändit, yleiskitara- ja yleishuilu -hanke.