Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Uimari ui maauimalan altaassa.
Kuva: Teemu Virtanen

Uimaveden laadunvalvonta

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisten uimarantojen ja yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua ja turvallisuutta terveydensuojelulain nojalla. Uuden yleisen uimarannan tai yleiseen käyttöön tarkoitetun uima-altaan perustamisesta sinun tulee tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Yleinen uimaranta on ranta, jonka rannan ylläpitäjä tarjoaa yleisön käyttöön. Ylläpitäjä vastaa muun muassa rannan siisteydestä ja turvallisuudesta. Ranta, jota käytetään virkistäytymiseen jokamiehen oikeuden perusteella, ei ole yleinen uimaranta. Myöskään yksityiset, vain tietyn yhteisön käyttöön tarkoitetut uimarannat eivät ole yleisiä uimarantoja.

 • Yleiset uimarannat jaetaan arvioidun kävijämäärän perusteella yleisiin uimarantoihin eli niin sanottuihin EU-uimarantoihin ja pieniin yleisiin uimarantoihin. Yleiseksi uimarannaksi luokitellaan sellaiset uimarannat, joilla arvioidaan käyvän huomattava määrä uimareita. Pienillä yleisillä uimarannoilla ei arvioida käyvän huomattavaa määrää uimareita.

  Etelä-Hämeen ympäristöterveyden valvonta-alueella on yhteensä 46 uimarantaa, joiden veden laatua valvomme uimakauden 15.6.–31.8. aikana.

  Uimarannoilta otamme kesäisin vähintään 3–4 uimavesinäytettä riippuen uimarannan kävijämääräarviosta. Uimavedestä tutkimme sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka kuvaavat vedessä mahdollisesti esiintyvien taudinaiheuttajien mahdollisuutta. Lisäksi arvioimme aistinvaraisesti syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä uimavedessä. Näytetulokset ovat nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla ja tällä sivulla. Jos näytetuloksen toimenpideraja ylittyy, otamme uusintanäytteen ja arvioimme mahdollista terveyshaittaa.

  Sisämaan uimavesien näytetulosten toimenpiderajat ovat:

  • suolistoperäiset enterokokit 400 pmy /100 ml ja
  • Escherichia coli 1 000 pmy / 100 ml.

  Jos rannalla havaitaan sinilevää, viemme rannalle tiedotteen, jossa kerrotaan sinilevän terveyshaitoista ja annetaan ohjeita uimareille. Voimme tarvittaessa määrätä uimarannan ylläpitäjälle korjaustoimenpiteitä ja kieltää uimisen uimarannalla.

  Teemme uimarannoille myös valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, joissa valvomme muun muassa rakenteiden kuntoa, uimarannan siisteyttä ja jätehuoltoa.

 • Yleisille uimarannoille (EU-uimarannat) on laadittu uimavesiprofiilit, joihin on kerätty tietoa uimarannasta, uimaveden laadusta sekä uimaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä.

  EU-uimarantojen uimaveden laadun arviointi perustuu yksittäisten valvontatutkimustulosten lisäksi pitkäaikaiseen uimaveden laadun seurantaan. Pitkäaikaisen seurannan perusteella EU-uimarannalle lasketaan uimakauden päätyttyä uimavesiluokka, joka perustuu neljän edellisen uimakauden valvontatutkimustuloksiin. Uimavesiluokkia on neljä: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono.

 • Sinilevää esiintyy luonnostaan kaikissa vesistöissä. Sinilevä näkyy vedessä yleensä pieninä vihertävinä hippuina. Rannoille voi myös ajautua leväraitoja tai veteen voi muodostua vihreitä levälauttoja. Sinilevää ei pysty nostamaan kepillä, kuten rihmamaisia viherleviä. Toinen sinilevän tunnistuskeino on ottaa leväpitoista vettä lasiin ja seisottaa tunnin ajan. Levä on todennäköisesti sinilevää, jos veden pinnalle nousee vihreitä hiukkasia.

  Osa sinilevistä on myrkyllisiä. Koska myrkyllisiä sinileviä ei pysty silmämääräisesti erottamaan myrkyttömistä, suhtaudu kaikkiin sinileviin varauksella. Älä niele tai käytä leväistä vettä pesu- tai löylyvetenä. Vältä uimista, äläkä päästä lapsia tai kotieläimiä rantaan, kun vedessä on havaittu sinilevää.

  Sinilevämyrkyt voivat aiheuttaa erilaisia yleisoireita, kuten pahoinvointia, kuumetta, ihon punoitusta ja kutinaa tai silmä- ja nenäoireita. Oireet ilmenevät yleensä muutaman tunnin sisällä sinilevälle altistumisesta. Jos oireita ilmenee, pese iho ja silmät huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.

  Seuraamme uimarantojen sinilevätilannetta näytteenottojen ja tarkastuskäyntien yhteydessä. Jos rannalla havaitaan sinilevää, viemme rannalle tiedotteen, jossa kerrotaan sinilevän terveyshaitoista ja annetaan ohjeita uimareille. Sinilevätilanne voi kuitenkin vaihdella erittäin nopeasti sääolosuhteista riippuen, joten uiminen kannattaa aina arvioida sen hetkisen tilanteen mukaan.

  Voit ilmoittaa sinilevähavainnoista ympäristöterveyteen ytos@riihimaki.fi. Lisäksi havainnot voit ilmoittaa Vesi.fi-karttapalvelussa tai Järvi-meriwikissä.

  Tarvittaessa neuvomme uimavesien laatuun liittyvissä asioissa.

 • Seuraamme uimahallien ja kylpylöiden sekä muiden yleiseen käyttöön tarkoitettujen altaiden veden laatua säännöllisesti otettavilla allasvesinäytteillä, joilla varmistamme, että allasvesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Lisäksi teemme kohteisiin valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, joissa valvomme muun muassa tilojen siisteyttä ja hygieenisyyttä.

  Jos allasvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, varmistamme, että laitoksen ylläpitäjä korjaa tilanteen viipymättä. Voimme tarvittaessa myös kieltää altaan käytön.

  Vuokrattavat kylpytynnyrit ja paljut sekä taloyhtiöiden omassa käytössä olevat altaat eivät kuulu allasvesiasetuksen soveltamisalaan. Näiden altaiden ylläpitäjällä on erityinen vastuu altaan hygieniasta ja veden laadusta.

  Tarvittaessa neuvomme allasveden laatuun liittyvissä asioissa.

Uimarantaluettelo (uimakausi 2024)

Voit antaa ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluetteloon osoitteella Riihimäen kaupunki ympäristöterveys, Kallionkatu 10-16 C, 11100 Riihimäki tai sähköpostitse ytos@riihimaki.fi.

  • Linikkalanlammin uimaranta (EU-uimaranta), Nummilähteenkatu 8, Forssa
  • Linikkalanlammin lastenallas, Nummilähteenkatu 8, Forssa
  • Kuuston uimaranta, Nummenkatu 21, Forssa
  • Valijärven uimaranta, Leppäkärjentie 23, Savijoki
  • Raitoonlammin uimapaikka, Raitoontie 518, Savijoki
  • Mäkilammin uimaranta, Eliaksentie 3, Forssa
  • Kolmilammin uimaranta, Kolmilammintie 267, Ryttylä
  • Oitin uimapaikka, Puujoki, Riihimäentie 3471, Oitti
  • Valkjärven uimaranta, Tulikalliontie 58, Oitti
  • Ykslammin uimaranta, Riihiviidantie 624, Ryttylä
  • Koivistonlammin uimaranta, Iisakinkuja 4, Humppila
  • Venäjänlammin uimaranta, Porintie 599, Humppila
  • Ahilammen uimaranta, Kiramontie, Turenki
  • Harvialan uimapaikka, Harvialan rantatie 10, Turenki
  • Kernaalanjärven uimaranta, Kernaalan rantatie 96, Tervakoski
  • Lastujärven uimaranta, Lastujärventie, Turenki
  • Liinalammi, Liinalammintie 3, Turenki
  • Rahittulammin uimaranta, Rahitunpolku 47, Leppäkoski
  • Rehakan uimaranta, Rehakantie 571, Turenki
  • Suruttoman uimaranta, Alasjärventie 9, Tervakoski
  • Tarinmaan uimaranta, Rantalahdentie 70, Turenki
  • Tietyn uimaranta, Vähikkäläntie 15, Tervakoski
  • Valajärven uimaranta, Rantatie 25, Vähikkälä
  • Kuuman uimapaikka, Kankaantie 54, Latovainio
  • Rehtijärven uimaranta, Uimarannantie 64, Jokioinen
  • Pikku-Liesjärven leirikeskus, Opaalikuja 51, Susikas
  • Heratuksen uimaranta, Heratuksentie 92, Läyliäinen
  • Launosten uimaranta, Suviniementie 205, Launonen
  • Lopen kirkonkylän uimaranta, Uimarannantie 34, Loppi
  • Läyliäisten uimaranta, Paronimäentie 43, Läyliäinen
  • Ojajärven uimaranta, Ojajoentie 114, Loppi
  • Sajaniemen uimaranta, Sajatie 463, Sajaniemi
  • Salonkylän uimaranta, Syvälahdenpolku 7, Topeno
  • Sähkönokan uimapaikka, Räyskäläntie 682, Räyskälä
  • Tevännön uimaranta, Kalamajantie 1413, Pilpala
  • Vojakkalan uimaranta, Vojakkalantie 166, Topeno
  • Hirvijärven uimaranta, Jänissaarentie 40, Riihimäki
  • Paalijärven uimaranta, Veljesmajantie 30, Riihimäki
  • Manttaalin uimaranta, Rantatie 4, Tammela
  • Ruostejärven uimaranta, Härkätie 818, Letku
  • Saaren kansanpuiston uimaranta, Kuivajärvi (EU-uimaranta), Portaantie 478, Tammela
  • Saaren kansanpuiston uimaranta, Suujärvi (EU-uimaranta), Portaantie 478, Tammela
  • Vekkilän uimaranta, Vekkiläntie 3, Tammela
  • Murskan uimaranta, Turuntie 387, Ypäjä
  • Piilikankaan uimaranta, Koskentie 678, Ypäjä
  • Ypäjänkylän uimaranta, Ypäjänkyläntie 868, Ypäjä

Uimavesien tutkimustulokset 2024

STM:n asetuksen 354/2008 mukaiset raja-arvot hyvälle uimavedelle ovat suolistoperäiset enterokokit alle 400 pmy / 100 ml ja E. coli alle 1 000 mpn / 100 ml.

Alla olevassa taulukossa uimarannat ovat aakkosjärjestyksessä kunnittain. Pääset selaamaan taulukkoa eteenpäin painamalla sen alla olevaa Seuraava-painiketta.

Päivitetty: x.x.2024

Uimavesien tutkimustulokset

STM asetuksen 354/2008 mukaiset raja-arvot hyvälle uimavedelle: suolistoperäiset enterokokit alle 400 pmy / 100 ml ja E. coli alle 1 000 mpn / 100 ml.
KuntaUimarantaNäytteenottopäiväVeden lämpötila °CEcherichia coli (mpn/100 ml)Suolistoperäiset enterokokit (pmy/100 ml)Syanobakteerit eli sinilevätMakrolevät KasviplanktonJätteet
ForssaKuuston uimarantax.x.2024xx,xxxxxEi havaittuEiEi
ForssaLinikkalanlammin uimaranta
Ei havaittuEiEi
ForssaLinikkalanlammin lastenallasEi havaittuEiEi
ForssaMäkilammin uimarantaEi havaittuEiEi
ForssaRaitoonlammin uimapaikka, SavijokiEi havaittuEiEi
ForssaValijärven uimaranta, SavijokiEi havaittuEiEi
HausjärviKolmilammin uimaranta, RyttyläEi havaittuEiEi
HausjärviOitin uimapaikka, PuujokiEi havaittuEiEi
HausjärviValkjärven uimaranta
Ei havaittuEiEi
HausjärviYkslammin uimaranta, Ryttylä
Ei havaittuEiEi
HumppilaKoivistonlammin uimarantaEi havaittuEiEi
HumppilaVenäjänlammin uimarantaEi havaittuEiEi
JanakkalaAhilammen uimaranta, TurenkiEi havaittuEiEi
JanakkalaHarvialan uimapaikka, TurenkiEi havaittuEiEi
JanakkalaKernaalajärven uimaranta, TervakoskiEi havaittuEiEi
JanakkalaLastujärven uimaranta, TurenkiEi havaittuEiEi
JanakkalaLiinalammi, TurenkiEi havaittuEiEi
JanakkalaRahittulammin uimaranta, LeppäkoskiEi havaittuEiEi
JanakkalaRehakan uimaranta, TurenkiEi havaittuEiEi
JanakkalaSuruttoman uimaranta, TervakoskiEi havaittuEiEi
JanakkalaTarinmaan uimaranta, TurenkiEi havaittuEiEi
JanakkalaTietyn uimaranta, TervakoskiEi havaittuEiEi
JanakkalaValajärven uimaranta, VähikkäläEi havaittuEiEi
JokioinenKuuman uimapaikka, LatovainioEi havaittuEiEi
JokioinenPikku-Liesjärven leirikeskus, SusikasEi havaittuEiEi
JokioinenRehtijärven uimarantaEi havaittuEiEi
LoppiHeratuksen uimaranta, LäyliäinenEi havaittuEiEi
LoppiLaunosten uimarantaEi havaittuEiEi
LoppiLopen kirkonkylän uimarantaEi havaittuEiEi
LoppiLäyliäisten uimarantaEi havaittuEiEi
LoppiOjajärven uimarantaEi havaittuEiEi
LoppiSajaniemen uimarantaEi havaittuEiEi
LoppiSalonkylän uimaranta; TopenoEi havaittuEiEi
LoppiSähkönokan uimapaikka, Räyskälä Ei havaittuEiEi
LoppiTevännön uimaranta, Pilpala
Ei havaittuEiEi
LoppiVojakkalan uimaranta, TopenoEi havaittuEiEi
RiihimäkiHirvijärven uimaranta Ei havaittuEiEi
RiihimäkiPaalijärven uimarantaEi havaittuEiEi
TammelaManttaalin uimarantaEi havaittuEiEi
TammelaRuostejärven uimaranta, LetkuEi havaittuEiEi
TammelaSaaren kansanpuiston uimaranta, KuivajärviEi havaittuEiEi
TammelaSaaren kansanpuiston uimaranta, SuujärviEi havaittuEiEi
TammelaVekkilän uimarantaEi havaittuEiEi
YpäjäMurskan uimarantaEi havaittuEiEi
YpäjäPiilikankaan uimarantaEi havaittuEiEi
YpäjäYpäjänkylän uimarantaEi havaittuEiEi

Yhteystiedot