Hyppää sisältöön
Uimari ui maauimalan altaassa.
Kuva: Teemu Virtanen

Uimaveden laadunvalvonta

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisten uimarantojen ja yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua ja turvallisuutta terveydensuojelulain nojalla. Uuden yleisen uimarannan tai yleiseen käyttöön tarkoitetun uima-altaan perustamisesta sinun tulee tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Yleinen uimaranta on ranta, jonka rannan ylläpitäjä tarjoaa yleisön käyttöön. Ylläpitäjä vastaa muun muassa rannan siisteydestä ja turvallisuudesta. Ranta, jota käytetään virkistäytymiseen jokamiehen oikeuden perusteella, ei ole yleinen uimaranta. Myöskään yksityiset, vain tietyn yhteisön käyttöön tarkoitetut uimarannat eivät ole yleisiä uimarantoja.

 • Yleiset uimarannat jaetaan arvioidun kävijämäärän perusteella yleisiin uimarantoihin eli niin sanottuihin EU-uimarantoihin ja pieniin yleisiin uimarantoihin. Yleiseksi uimarannaksi luokitellaan sellaiset uimarannat, joilla arvioidaan käyvän huomattava määrä uimareita. Pienillä yleisillä uimarannoilla ei arvioida käyvän huomattavaa määrää uimareita.

  Etelä-Hämeen ympäristöterveyden valvonta-alueella on yhteensä 46 uimarantaa, joiden veden laatua valvomme uimakauden 15.6.–31.8. aikana.

  Uimarannoilta otamme kesäisin vähintään 3-4 uimavesinäytettä riippuen uimarannan kävijämääräarviosta. Uimavedestä tutkimme sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka kuvaavat vedessä mahdollisesti esiintyvien taudinaiheuttajien mahdollisuutta. Lisäksi arvioimme aistinvaraisesti syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä uimavedessä. Näytetulokset ovat nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla ja näillä sivuilla. Jos näytetuloksen toimenpideraja ylittyy, otamme uusintanäytteen ja arvioimme mahdollista terveyshaittaa.

  Sisämaan uimavesien näytetulosten toimenpiderajat ovat:

  • suolistoperäiset enterokokit 400 pmy/100ml
  • Escherichia coli 1000 pmy/100ml.

  Jos rannalla havaitaan sinilevää, viemme rannalle tiedotteen, jossa kerrotaan sinilevän terveyshaitoista ja annetaan ohjeita uimareille. Terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa määrätä uimarannan ylläpitäjälle korjaustoimenpiteitä ja kieltää uimisen uimarannalla.

  Teemme uimarannoille myös valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, joissa valvomme muun muassa rakenteiden kuntoa, uimarannan siisteyttä ja jätehuoltoa.

 • Yleisille uimarannoille (EU-uimarannat) on laadittu uimavesiprofiilit, joihin on kerätty tietoa uimarannasta, uimaveden laadusta sekä uimaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä.

  EU-uimarantojen uimaveden laadun arviointi perustuu yksittäisten valvontatutkimustulosten lisäksi pitkäaikaiseen uimaveden laadun seurantaan. Pitkäaikaisen seurannan perusteella EU-uimarannalle lasketaan uimakauden päätyttyä uimavesiluokka, joka perustuu neljän edellisen uimakauden valvontatutkimustuloksiin. Uimavesiluokkia on neljä: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono.

 • Sinilevää esiintyy luonnostaan kaikissa vesistöissä. Sinilevä näkyy vedessä yleensä pieninä vihertävinä hippuina. Rannoille voi myös ajautua leväraitoja tai veteen voi muodostua vihreitä levälauttoja. Sinilevää ei pysty nostamaan kepillä, kuten rihmamaisia viherleviä. Toinen sinilevän tunnistuskeino on ottaa leväpitoista vettä lasiin ja seisottaa tunnin ajan. Levä on todennäköisesti sinilevää, jos veden pinnalle nousee vihreitä hiukkasia.

  Osa sinilevistä on myrkyllisiä. Koska myrkyllisiä sinileviä ei pysty silmämääräisesti erottamaan myrkyttömistä, tulee kaikkiin sinileviin suhtautua varauksella. Leväistä vettä ei tule niellä tai käyttää pesu- tai löylyvetenä. Myös uimista tulee välttää eikä lapsia tai kotieläimiä tulisi päästää rantaan, kun vedessä on havaittu sinilevää.

  Sinilevämyrkyt voivat aiheuttaa erilaisia yleisoireita, kuten pahoinvointia, kuumetta, ihon punoitusta ja kutinaa tai silmä- tai nenäoireita. Oireet ilmenevät yleensä muutaman tunnin sisällä sinilevälle altistumisesta. Jos oireita ilmenee, iho ja silmät tulee pestä huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä ja tarvittaessa tulee ottaa yhteys lääkäriin.

  Seuraamme uimarantojen sinilevätilannetta näytteenottojen ja tarkastuskäyntien yhteydessä. Jos rannalla havaitaan sinilevää, viedään rannalle tiedote, jossa kerrotaan sinilevän terveyshaitoista ja annetaan ohjeita uimareille. Sinilevätilanne voi kuitenkin vaihdella erittäin nopeasti sääolosuhteista riippuen, joten uiminen kannattaa aina arvioida sen hetkisen tilanteen mukaan.

  Voit ilmoittaa sinilevähavainnoista ympäristöterveyteen ytos@riihimaki.fi. Lisäksi havainnot voi ilmoittaa Vesi.fi-karttapalvelussa tai Järvi-meriwikissä.

  Tarvittaessa ympäristöterveys neuvoo uimavesien laatuun liittyvissä asioissa.

 • Seuraamme uimahallien ja kylpylöiden sekä muiden yleiseen käyttöön tarkoitettujen altaiden veden laatua säännöllisesti otettavilla allasvesinäytteillä, joilla varmistamme, että allasvesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Lisäksi teemme kohteisiin valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, joissa valvomme muun muassa tilojen siisteyttä ja hygieenisyyttä.

  Jos allasvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, terveydensuojeluviranomainen varmistaa, että laitoksen ylläpitäjä korjaa tilanteen viipymättä. Terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa myös kieltää altaan käytön.

  Vuokrattavat kylpytynnyrit ja paljut sekä taloyhtiöiden omassa käytössä olevat altaat eivät kuulu allasvesiasetuksen soveltamisalaan. Näiden altaiden ylläpitäjällä on erityinen vastuu altaan hygieniasta ja veden laadusta.

  Tarvittaessa ympäristöterveys neuvoo allasveden laatuun liittyvissä asioissa.

Uimarantaluettelo (uimakausi 2023)

Voit antaa ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluetteloon osoitteella Riihimäen kaupunki ympäristöterveys, Kallionkatu 10-16 C, 11100 Riihimäki tai sähköpostitse ytos@riihimaki.fi.

  • Linikkalanlammin uimaranta (EU-uimaranta), Nummilähteenkatu 8, Forssa
  • Linikkalanlammin lastenalla, Nummilähteenkatu 8, Forssa
  • Kuuston uimaranta, Nummenkatu 21, Forssa
  • Valijärven uimaranta, Leppäkärjentie 23, Savijoki
  • Raitoonlammin uimapaikka, Raitoontie 518, Savijoki
  • Mäkilammin uimaranta, Eliaksentie 3, Forssa
  • Kolmilammin uimala, Kolmilammintie, Turkhauta
  • Oitin uimala, Riihimäentie 3471, Oitti
  • Valkjärven uimaranta, Tulikalliontie 58, Oitti
  • Ykslammin uimaranta, Riihiviidantie 624, Ryttylä
  • Koivistonlammin uimaranta, Iisakinkuja 4, Humppila
  • Venäjänlammin uimaranta, Porintie 599, Humppila
  • Ahilammen uimaranta, Kiramontie, Turenki
  • Harvialan uimapaikka, Harvialan rantatie 10, Turenki
  • Kernaalanjärven uimaranta, Kernaalan rantatie 96, Tervakoski
  • Lastujärven uimaranta, Lastujärventie, Turenki
  • Liinalammi, Liinalammintie 3, Turenki
  • Rahittulammin uimaranta, Rahitunpolku 47, Leppäkoski
  • Rehakan uimaranta, Rehakantie 571, Turenki
  • Suruttoman uimaranta, Alasjärventie 9, Tervakoski
  • Tarinmaan uimaranta, Rantalahdentie 70, Turenki
  • Tietyn uimaranta, Vähikkäläntie 15, Tervakoski
  • Valajärven uimaranta, Rantatie 25, Vähikkälä
  • Kuuman uimapaikka, Kankaantie 54, Latovainio
  • Rehtijärven uimaranta, Uimarannantie 64, Jokioinen
  • Pikku-Liesjärven leirikeskus, Opaalikuja 51, Susikas
  • Heratuksen uimaranta, Heratuksentie 92, Läyliäinen
  • Launosten uimaranta, Suviniementie 205, Launonen
  • Lopen kirkonkylän uimaranta, Uimarannantie 34, Loppi
  • Läyliäisten uimaranta, Paronimäentie 43, Läyliäinen
  • Ojajärven uimaranta, Ojajoentie 114, Loppi
  • Sajaniemen uimaranta, Sajatie 463, Sajaniemi
  • Salonkylän uimaranta, Syvälahdenpolku 7, Topeno
  • Sähkönokan uimapaikka, Räyskäläntie 682, Räyskälä
  • Tevännön uimaranta, Kalamajantie 1413, Pilpala
  • Vojakkalan uimaranta, Vojakkalantie 166, Topeno
  • Hirvijärven uimaranta, Jänissaarentie 40, Riihimäki
  • Paalijärven uimaranta, Veljesmajantie 30, Riihimäki
  • Manttaalin uimaranta, Rantatie 4, Tammela
  • Ruostejärven uimaranta, Härkätie 818, Letku
  • Saaren kansanpuiston uimaranta, Kuivajärvi (EU-uimaranta), Portaantie 478, Tammela
  • Saaren kansanpuiston uimaranta, Suujärvi (EU-uimaranta), Portaantie 478, Tammela
  • Vekkilän uimaranta, Vekkiläntie 3, Tammela
  • Murskan uimaranta, Turuntie 387, Ypäjä
  • Piilikankaan uimaranta, Koskentie 678, Ypäjä
  • Ypäjänkylän uimaranta, Ypäjänkyläntie 868, Ypäjä

Yhteystiedot