Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Uimari ui maauimalan altaassa.
Kuva: Teemu Virtanen

Uimaveden laadunvalvonta

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisten uimarantojen ja yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua ja turvallisuutta terveydensuojelulain nojalla. Uuden yleisen uimarannan tai yleiseen käyttöön tarkoitetun uima-altaan perustamisesta sinun tulee tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Yleinen uimaranta on ranta, jonka rannan ylläpitäjä tarjoaa yleisön käyttöön. Ylläpitäjä vastaa muun muassa rannan siisteydestä ja turvallisuudesta. Ranta, jota käytetään virkistäytymiseen jokamiehen oikeuden perusteella, ei ole yleinen uimaranta. Myöskään yksityiset, vain tietyn yhteisön käyttöön tarkoitetut uimarannat eivät ole yleisiä uimarantoja.

 • Yleiset uimarannat jaetaan arvioidun kävijämäärän perusteella yleisiin uimarantoihin eli niin sanottuihin EU-uimarantoihin ja pieniin yleisiin uimarantoihin. Yleiseksi uimarannaksi luokitellaan sellaiset uimarannat, joilla arvioidaan käyvän huomattava määrä uimareita. Pienillä yleisillä uimarannoilla ei arvioida käyvän huomattavaa määrää uimareita.

  Etelä-Hämeen ympäristöterveyden valvonta-alueella on yhteensä 46 uimarantaa, joiden veden laatua valvomme uimakauden 15.6.–31.8. aikana.

  Uimarannoilta otamme kesäisin vähintään 3–4 uimavesinäytettä riippuen uimarannan kävijämääräarviosta. Uimavedestä tutkimme sellaisten bakteerien pitoisuuksia, jotka kuvaavat vedessä mahdollisesti esiintyvien taudinaiheuttajien mahdollisuutta. Lisäksi arvioimme aistinvaraisesti syanobakteerien eli sinilevien ja jätteiden esiintymistä uimavedessä. Näytetulokset ovat nähtävillä uimarantojen ilmoitustauluilla ja tällä sivulla. Jos näytetuloksen toimenpideraja ylittyy, otamme uusintanäytteen ja arvioimme mahdollista terveyshaittaa.

  Sisämaan uimavesien näytetulosten toimenpiderajat ovat:

  • suolistoperäiset enterokokit 400 pmy /100 ml ja
  • Escherichia coli 1 000 pmy / 100 ml.

  Jos rannalla havaitaan sinilevää, viemme rannalle tiedotteen, jossa kerrotaan sinilevän terveyshaitoista ja annetaan ohjeita uimareille. Voimme tarvittaessa määrätä uimarannan ylläpitäjälle korjaustoimenpiteitä ja kieltää uimisen uimarannalla.

  Teemme uimarannoille myös valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, joissa valvomme muun muassa rakenteiden kuntoa, uimarannan siisteyttä ja jätehuoltoa.

 • Yleisille uimarannoille (EU-uimarannat) on laadittu uimavesiprofiilit, joihin on kerätty tietoa uimarannasta, uimaveden laadusta sekä uimaveden laatuun vaikuttavista tekijöistä.

  EU-uimarantojen uimaveden laadun arviointi perustuu yksittäisten valvontatutkimustulosten lisäksi pitkäaikaiseen uimaveden laadun seurantaan. Pitkäaikaisen seurannan perusteella EU-uimarannalle lasketaan uimakauden päätyttyä uimavesiluokka, joka perustuu neljän edellisen uimakauden valvontatutkimustuloksiin. Uimavesiluokkia on neljä: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono.

 • Sinilevää esiintyy luonnostaan kaikissa vesistöissä. Sinilevä näkyy vedessä yleensä pieninä vihertävinä hippuina. Rannoille voi myös ajautua leväraitoja tai veteen voi muodostua vihreitä levälauttoja. Sinilevää ei pysty nostamaan kepillä, kuten rihmamaisia viherleviä. Toinen sinilevän tunnistuskeino on ottaa leväpitoista vettä lasiin ja seisottaa tunnin ajan. Levä on todennäköisesti sinilevää, jos veden pinnalle nousee vihreitä hiukkasia.

  Osa sinilevistä on myrkyllisiä. Koska myrkyllisiä sinileviä ei pysty silmämääräisesti erottamaan myrkyttömistä, suhtaudu kaikkiin sinileviin varauksella. Älä niele tai käytä leväistä vettä pesu- tai löylyvetenä. Vältä uimista, äläkä päästä lapsia tai kotieläimiä rantaan, kun vedessä on havaittu sinilevää.

  Sinilevämyrkyt voivat aiheuttaa erilaisia yleisoireita, kuten pahoinvointia, kuumetta, ihon punoitusta ja kutinaa tai silmä- ja nenäoireita. Oireet ilmenevät yleensä muutaman tunnin sisällä sinilevälle altistumisesta. Jos oireita ilmenee, pese iho ja silmät huolellisesti runsaalla puhtaalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.

  Seuraamme uimarantojen sinilevätilannetta näytteenottojen ja tarkastuskäyntien yhteydessä. Jos rannalla havaitaan sinilevää, viemme rannalle tiedotteen, jossa kerrotaan sinilevän terveyshaitoista ja annetaan ohjeita uimareille. Sinilevätilanne voi kuitenkin vaihdella erittäin nopeasti sääolosuhteista riippuen, joten uiminen kannattaa aina arvioida sen hetkisen tilanteen mukaan.

  Voit ilmoittaa sinilevähavainnoista ympäristöterveyteen ytos@riihimaki.fi. Lisäksi havainnot voit ilmoittaa Vesi.fi-karttapalvelussa tai Järvi-meriwikissä.

  Tarvittaessa neuvomme uimavesien laatuun liittyvissä asioissa.

 • Seuraamme uimahallien ja kylpylöiden sekä muiden yleiseen käyttöön tarkoitettujen altaiden veden laatua säännöllisesti otettavilla allasvesinäytteillä, joilla varmistamme, että allasvesi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset. Lisäksi teemme kohteisiin valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia, joissa valvomme muun muassa tilojen siisteyttä ja hygieenisyyttä.

  Jos allasvesi ei täytä sille asetettuja laatuvaatimuksia ja vedestä voi aiheutua haittaa terveydelle, varmistamme, että laitoksen ylläpitäjä korjaa tilanteen viipymättä. Voimme tarvittaessa myös kieltää altaan käytön.

  Vuokrattavat kylpytynnyrit ja paljut sekä taloyhtiöiden omassa käytössä olevat altaat eivät kuulu allasvesiasetuksen soveltamisalaan. Näiden altaiden ylläpitäjällä on erityinen vastuu altaan hygieniasta ja veden laadusta.

  Tarvittaessa neuvomme allasveden laatuun liittyvissä asioissa.

Uimarantaluettelo (uimakausi 2023)

Voit antaa ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluetteloon osoitteella Riihimäen kaupunki ympäristöterveys, Kallionkatu 10-16 C, 11100 Riihimäki tai sähköpostitse ytos@riihimaki.fi.

  • Linikkalanlammin uimaranta (EU-uimaranta), Nummilähteenkatu 8, Forssa
  • Linikkalanlammin lastenallas, Nummilähteenkatu 8, Forssa
  • Kuuston uimaranta, Nummenkatu 21, Forssa
  • Valijärven uimaranta, Leppäkärjentie 23, Savijoki
  • Raitoonlammin uimapaikka, Raitoontie 518, Savijoki
  • Mäkilammin uimaranta, Eliaksentie 3, Forssa
  • Kolmilammin uimaranta, Kolmilammintie 267, Ryttylä
  • Oitin uimapaikka, Puujoki, Riihimäentie 3471, Oitti
  • Valkjärven uimaranta, Tulikalliontie 58, Oitti
  • Ykslammin uimaranta, Riihiviidantie 624, Ryttylä
  • Koivistonlammin uimaranta, Iisakinkuja 4, Humppila
  • Venäjänlammin uimaranta, Porintie 599, Humppila
  • Ahilammen uimaranta, Kiramontie, Turenki
  • Harvialan uimapaikka, Harvialan rantatie 10, Turenki
  • Kernaalanjärven uimaranta, Kernaalan rantatie 96, Tervakoski
  • Lastujärven uimaranta, Lastujärventie, Turenki
  • Liinalammi, Liinalammintie 3, Turenki
  • Rahittulammin uimaranta, Rahitunpolku 47, Leppäkoski
  • Rehakan uimaranta, Rehakantie 571, Turenki
  • Suruttoman uimaranta, Alasjärventie 9, Tervakoski
  • Tarinmaan uimaranta, Rantalahdentie 70, Turenki
  • Tietyn uimaranta, Vähikkäläntie 15, Tervakoski
  • Valajärven uimaranta, Rantatie 25, Vähikkälä
  • Kuuman uimapaikka, Kankaantie 54, Latovainio
  • Rehtijärven uimaranta, Uimarannantie 64, Jokioinen
  • Pikku-Liesjärven leirikeskus, Opaalikuja 51, Susikas
  • Heratuksen uimaranta, Heratuksentie 92, Läyliäinen
  • Launosten uimaranta, Suviniementie 205, Launonen
  • Lopen kirkonkylän uimaranta, Uimarannantie 34, Loppi
  • Läyliäisten uimaranta, Paronimäentie 43, Läyliäinen
  • Ojajärven uimaranta, Ojajoentie 114, Loppi
  • Sajaniemen uimaranta, Sajatie 463, Sajaniemi
  • Salonkylän uimaranta, Syvälahdenpolku 7, Topeno
  • Sähkönokan uimapaikka, Räyskäläntie 682, Räyskälä
  • Tevännön uimaranta, Kalamajantie 1413, Pilpala
  • Vojakkalan uimaranta, Vojakkalantie 166, Topeno
  • Hirvijärven uimaranta, Jänissaarentie 40, Riihimäki
  • Paalijärven uimaranta, Veljesmajantie 30, Riihimäki
  • Manttaalin uimaranta, Rantatie 4, Tammela
  • Ruostejärven uimaranta, Härkätie 818, Letku
  • Saaren kansanpuiston uimaranta, Kuivajärvi (EU-uimaranta), Portaantie 478, Tammela
  • Saaren kansanpuiston uimaranta, Suujärvi (EU-uimaranta), Portaantie 478, Tammela
  • Vekkilän uimaranta, Vekkiläntie 3, Tammela
  • Murskan uimaranta, Turuntie 387, Ypäjä
  • Piilikankaan uimaranta, Koskentie 678, Ypäjä
  • Ypäjänkylän uimaranta, Ypäjänkyläntie 868, Ypäjä

Uimavesien tutkimustulokset 2023

STM:n asetuksen 354/2008 mukaiset raja-arvot hyvälle uimavedelle ovat suolistoperäiset enterokokit alle 400 pmy / 100 ml ja E. coli alle 1 000 mpn / 100 ml.

Alla olevassa taulukossa uimarannat ovat aakkosjärjestyksessä kunnittain. Pääset selaamaan taulukkoa eteenpäin painamalla sen alla olevaa Seuraava-painiketta.

Päivitetty: 9.8.2023

Uimavesien tutkimustulokset

STM asetuksen 354/2008 mukaiset raja-arvot hyvälle uimavedelle: suolistoperäiset enterokokit alle 400 pmy / 100 ml ja E. coli alle 1 000 mpn / 100 ml.
KuntaUimarantaNäytteenottopäiväVeden lämpötila °CEcherichia coli (mpn/100 ml)Suolistoperäiset enterokokit (pmy/100 ml)Syanobakteerit eli sinilevätMakrolevät KasviplanktonJätteet
ForssaKuuston uimaranta7.8.202320,01525Ei havaittuEiEi
ForssaLinikkalanlammin uimaranta7.8.202320,5
1920Ei havaittuEiEi
ForssaLinikkalanlammin lastenallas7.8.202321,11931Ei havaittuEiEi
ForssaMäkilammin uimaranta1.8.202319,524Ei havaittuEiEi
ForssaRaitoonlammin uimapaikka, Savijoki2.8.202318,1<16Ei havaittuEiEi
ForssaValijärven uimaranta, Savijoki2.8.202319,022Havaittu vähänEiEi
HausjärviKolmilammin uimaranta, Ryttylä2.8.202319,11010Ei havaittuEiEi
HausjärviOitin uimapaikka, Puujoki2.8.202318,810<10Ei havaittuEiEi
HausjärviValkjärven uimaranta
2.8.202319,6<10<10Ei havaittuEiEi
HausjärviYkslammin uimaranta, Ryttylä
2.8.202319,32010Ei havaittuEiEi
HumppilaKoivistonlammin uimaranta1.8.202319,6110Ei havaittuEiEi
HumppilaVenäjänlammin uimaranta1.8.202318,8166Ei havaittuEiEi
JanakkalaAhilammen uimaranta, Turenki1.8.202319,61020Havaittu vähänEiEi
JanakkalaHarvialan uimapaikka, Turenki1.8.202319,62010Havaittu runsaastiEiEi
JanakkalaKernaalajärven uimaranta, Tervakoski1.8.202318,8<10<10Ei havaittuEiEi
JanakkalaLastujärven uimaranta, Turenki1.8.202318,55320Ei havaittuEiEi
JanakkalaLiinalammi, Turenki1.8.202319,9<1010Ei havaittuKylläEi
JanakkalaRahittulammin uimaranta, Leppäkoski1.8.202318,9<1040Ei havaittuEiEi
JanakkalaRehakan uimaranta, Turenki1.8.202319,4<10<10Ei havaittuEiEi
JanakkalaSuruttoman uimaranta, Tervakoski1.8.202319,0120<10Ei havaittuEiEi
JanakkalaTarinmaan uimaranta, Turenki1.8.202319,2<10<10Ei havaittuEiEi
JanakkalaTietyn uimaranta, Tervakoski1.8.202318,931<10Ei havaittuEiEi
JanakkalaValajärven uimaranta, Vähikkälä1.8.202318,92070Ei havaittuEiEi
JokioinenKuuman uimapaikka, Latovainio1.8.202318,81619Ei havaittuEiEi
JokioinenPikku-Liesjärven leirikeskus, Susikas2.8.202318,3127Ei havaittuEiEi
JokioinenRehtijärven uimaranta1.8.202318,545Ei havaittuKylläEi
LoppiHeratuksen uimaranta, Läyliäinen3.8.202318,3<10<10Havaittu vähänEiEi
LoppiLaunosten uimaranta3.8.202318,9<1020Ei havaittuEiEi
LoppiLopen kirkonkylän uimaranta3.8.202318,75340Ei havaittuEiEi
LoppiLäyliäisten uimaranta3.8.202318,82070Havaittu runsaastiEiEi
LoppiOjajärven uimaranta3.8.202318,92020Ei havaittuEiEi
LoppiSajaniemen uimaranta3.8.202318,91050Havaittu runsaastiEiEi
LoppiSalonkylän uimaranta; Topeno3.8.202318,5<10<10Ei havaittuEiEi
LoppiSähkönokan uimapaikka, Räyskälä 3.8.202318,810<10Ei havaittuEiEi
LoppiTevännön uimaranta, Pilpala
3.8.202318,9<1010Ei havaittuEiEi
LoppiVojakkalan uimaranta, Topeno3.8.202317,420<10Ei havaittuEiEi
RiihimäkiHirvijärven uimaranta 2.8.202319,0<1030Ei havaittuEiEi
RiihimäkiPaalijärven uimaranta2.8.202318,8<1010Ei havaittuEiEi
TammelaManttaalin uimaranta7.8.202321,749082Ei havaittuEiEi
TammelaRuostejärven uimaranta, Letku7.8.202319,4721Ei havaittuEiEi
TammelaSaaren kansanpuiston uimaranta, Kuivajärvi7.8.202320,6185Ei havaittuEiEi
TammelaSaaren kansanpuiston uimaranta, Suujärvi7.8.202320,6<15Ei havaittuEiEi
TammelaVekkilän uimaranta7.8.202319,63234Ei havaittuEiEi
YpäjäMurskan uimaranta3.8.202319,024Ei havaittuEiEi
YpäjäPiilikankaan uimaranta3.8.202319,063Ei havaittuEiEi
YpäjäYpäjänkylän uimaranta3.8.202318,4277Ei havaittuKylläEi

Yhteystiedot