Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Tyttö juo vettä kaivosta.
Kuva: Pixabay

Talousveden laadunvalvonta

Talousvesi on vettä, jota käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistuksessa. Talousvettä on myös vesi, jota käytetään elintarvikehuoneistoissa ja julkisessa tai kaupallisessa toiminnassa juomavetenä ja elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen tai markkinoille saattamiseen. Talousvetenä käytettävän veden on oltava terveydelle haitatonta ja tarkoitukseensa soveltuvaa.

 • Yksityisten talouksien talousvesikaivon vedenlaatuun vaikuttaa kaivon kunto, maaperän laatu ja mahdollisesti ympäristössä olevat erilaiset toiminnot. Kaivon omistajana vastaat muun muassa kaivon veden laadusta, näytteenotosta ja huollosta. Kaivoveden laatu kannattaa tutkituttaa laboratoriossa ennen kuin otat uuden kaivon käyttöön, tai jos veden epäillään aiheuttavan terveysoireita tai sen väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti. Kaivoveden laatu tulisi tutkituttaa säännöllisesti vähintään kolmen vuoden välein.

  Kaivon omistajana voit itse ottaa näytteen ja toimittaa sen laboratorioon. Tilaa tai hae puhtaat näytteenottopullot joko laboratoriosta tai ympäristöterveydenhuollon toimipisteistä. Laboratorio tai ympäristöterveystarkastaja antaa tarvittaessa ohjeita näytteenottoon ja suosituksia veden tutkimiseen.

  Lisätietoja kaivoista ja veden laadusta saat Vesi.fi-verkkosivuilta.

  Kaivoveden analyysitulkki auttaa sinua tulosten tulkinnassa ja tarvittavien toimenpiteiden valinnassa.

 • Talousvetenä käytettävän veden on oltava terveydelle haitatonta ja tarkoitukseensa soveltuvaa. Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo toimitettavan ja käytettävän talousveden laatua säännöllisesti.

  Kiinteistön omistaja vastaa veden laadusta kiinteistön vesijärjestelmässä. Veden käyttäjä voi varmistaa veden laadun juoksuttamalla vettä tarvittaessa.

  • Juoksuta vettä, jos vesi on seissyt vesijohdoissa useita tunteja. Veden juoksuttaminen poistaa mahdolliset kiinteistöjen vesijohdoista liuenneet haitalliset metallipitoisuudet.
  • Älä käytä lämmintä vettä juomavedeksi tai ruuanlaittoon. Juoksuta vettä, kunnes se on viileää ja lämpötila on tasaantunut.
  • Ota yhteyttä isännöitsijään tai kiinteistön omistajaan, mikäli veden juoksutus ei paranna vedenlaatua.

  Legionella-bakteerin kasvun ehkäiseminen

  • Tarkista lämpimän käyttöveden lämpötila. Lämpimän käyttöveden lämpötilan tulisi olla uusissa ja peruskorjatuissa kiinteistöissä vähintään 55 °C ja vanhoissa kiinteistöissä vähintään 50 °C kaikkialla vesijärjestelmässä, myös käyttäjän hanassa.
  • Tarkista kylmän veden lämpötila. Sen tulisi olla lämpimimmillään vain 20 °C.
  • Käytä kaikkia vesipisteitä säännöllisesti.
 • Terveydensuojelulain 18 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään kolme kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista.

  Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti, tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia.

 • Terveydensuojelulain 18 a § mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus vedenjakelualueesta viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kunnan terveydensuojeluviranomaiselle seuraavissa tapauksissa:

  • toiminnanharjoittaja, joka ottaa talousvettä omilla laitteilla käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa,
  • sellainen talousvettä toimittava laitos, jolla ei ole omaa veden tuotantoa tai käsittelyä (jos on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava edellä mainittua hyväksymistä) ja
  • yhteisessä käytössä olevan vedenottamon tai vesisäiliön omistaja, jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa.

Yhteystiedot

Näyteastiapakkauksia on noudettavissa ja vesinäytteitä voi toimittaa tiistaisin klo 9.30-11.00, osoitteesta Riihimäen terveysasema, Kallionkatu 10–16, E-rappu, 1. kerros (katutaso). E-rapun aulassa on opaste: ”vesinäytteet”. Näyteastioita saa lisäksi sovittaessa terveysvalvonnan toimipisteistä Jokioisilla, Riihimäellä ja Turengissa.