Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Tutustu Jokikylän yleisten alueiden suunnitelmiin ja osallistu esittelytilaisuuteen 19.2.

9.2.2024 Tiedotteet Asu ja rakenna Asemanseutu Jokikylä

Havainnekuvassa joki, jonka rannoilla kukkivia kasveja, toisella puolella hiekkaranta ja toisella kävelytie, Silta joen yli.
Havainnekuva Jokipuiston raitilta. Vantaanjoen yli kulkeva jalankulun ja pyöräilyn silta sekä monitoimiranta. Kuva: Sweco Oy

Jokikylän yleisten alueiden eli Jokipuiston, Kanavakadun sekä pohjoisosan aukion suunnitelmat ovat valmistuneet. Suunnitelmat ovat nyt nähtävillä  Jokikylän suunnittelu ja rakentaminen -verkkosivulla.

Kaupunki järjestää suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuuden Teams-kokouksena maanantaina 19.2. kello 18.00 alkaen. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä.

Nähtävillä olon aikana (9.–25.2.) kaupunkilaiset voivat antaa suunnitelmista palautetta kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@riihimaki.fi.

Uusi asuinalue lähellä rautatieasemaa

Jokikylän alue puistoineen on yksi Riihimäen asemanseudun yleissuunnitelman mukaisista uusista asuinalueista. Tavoitteena on luoda Jokikylän alueelle korkeatasoinen, viihtyisä ja kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen alue kävelyetäisyydellä rautatieasemasta.

Vantaanjoki virtaa Jokipuiston läpi

Uuden Jokipuiston läpi tulee kulkemaan Vantaanjoki. Joen uoman siirron tavoitteena on myös sen ennallistaminen luonnonmukaisemmaksi ja mutkittelevaksi uomaksi osana vehreää ympäristöä.

Joenrantojen ja puiston alueet on suunniteltu biodiversiteetiltään monipuolisiksi ja viihtyisiksi asukkaiden olohuoneeksi, jossa on huomioitu esteettömyys, erilaiset käyttäjäryhmät, ekologisuus sekä luonnonmukaisuus muun muassa istutus-, päällyste- ja materiaalivalinnoin.

Aukio toimii porttina puistoon

Alueen pohjoisosaan suunniteltu aukio toimii porttina puistoon. Aukio on osittain maanvarainen, loput alueesta toteutetaan kansirakenteena. Kansirakenne ulottuu hulevesialtaan päälle. Hulevesien hallinnan ratkaisut perustuvat Vantaanjoen yleissuunnitelmaan, jonka perusteella hankkeelle on myönnetty vesilupa.

Esteetön leikki- ja liikuntapaikka

Kanavakadun sillan eteläpuolelle rakennetaan esteetön leikki- ja liikuntapaikka. Alueen pintamateriaalina tulee toimimaan ekologinen turva-alusta. Alue aidataan.

Esteettömän leikkipaikan kalusteissa ja varusteissa huomioidaan käyttäjien erilaiset tarpeet, apuvälineiden käyttö, riittävät tilavaraukset liikkumiseen sekä paikkoja levähtämiseen. Alueelle sijoitellaan muun muassa vesileikkiväline, liikuntavälineitä sekä leikkitoimintoja eritasoisille käyttäjille. Leikkipaikalle istutetaan myös varjostavaa puustoa ja rakennetaan penkkejä puiden alle.

Puisto liittyy kokonaisuutena alueen halkaisevaan Kanavakatuun.

Kanavakatu ylittää Vantaanjoen

Kanavakadun katusuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa asemakaavan mukainen katu Jokikylään. Kanavakatu ylittää kaavassa esitetyn Vantaanjoen. Joen ylittävä silta on puupäällysteinen yhdistetty jalankulun ja ajoneuvoliikenteen ylikulkusilta. Kanavakatu on toiminnalliselta luokitukseltaan pihakatu.

Kadun viihtyisyyttä ja kaupunkiympäristön monimuotoisuutta lisätään biosuodatusaltailla, jotka toimivat osana kadun hulevesijärjestelmää. Biosuodatusaltaisiin istutetaan kohteeseen soveltuvaa, dynaamista kasvillisuutta eli kerroksellista ja monilajista kasvillisuutta, joka sietää rakennetun ympäristön vaihtelevia olosuhteita.

Kanavakadulla noudatetaan esteettömyyden erikoistasoa. Linja-autopysäkiltä Kanavakadun sillan edustalle asti johdetaan esteetön reitti, josta reitti
jatkuu Jokikylän puiston pohjoisosaan. Reitti toteutetaan kahden noppakiven raitana, jonka värisävy on muusta pintamateriaalista poikkeava.

Jokikylän esirakentaminen on käynnissä. Tavoiteaika uoman ja puiston rakentamisen aloitukselle on syksy 2024.

Lisätietoja

Kuulutus verkkosivulla nähtävillä 9.-25.2.2024

Jokikylän asuinalue ja puisto

Aiempi uutinen: Jokikylän alueelle käynnistyi taidehanke: veistosten sarja suunnitteilla

Lisätiedot

Suunnittelun ja toiminnanohjauksen vastuualue Kaupunkiympäristön suunnittelun palvelualue Katusuunnittelu