Asuminen

TalotAsuminen aiheuttaa noin kolmanneksen ilmaston lämpenemiseen vaikuttavista päästöistä. Asumisen ympäristövaikutuksia ovat lisänneet mm. asuntojen koon kasvu sekä pientalojen suosion lisääntyminen.
Asuminen käsittää laajemmin ajateltuna kodin piiriin kuuluvien asioiden lisäksi myös asuinympäristöön liittyvän toiminnan. Työpaikkojen, kauppojen ja harrastusten läheisyys sekä tarjolla Ilmakuva Riihimäeltäolevat liikenneyhteydet vaikuttavat asumisesta syntyviin päästöihin.
Hajanainen yhdyskuntarakenne lisää liikkumisen tarvetta ja sitä kautta ympäristövaikutuksia.

Riihimäen kaupunkirakenne on yksi Suomen tiiviimpiä; yli 90 % väestöstä asuu Riihimäellä kolmen kilometrin etäisyydellä keskustan palveluista.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0