Muut arvokkaat luontokohteet

Riihimäellä on luonnonsuojelualueiden ja rauhoitettujen luontotyyppien lisäksi yli 70 muuta luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta kohdetta, jotka sisältävät erityisiä luontoarvoja. Avokkaita luontokohteita on sekä kaupungin keskusta-alueella että reuna-alueilla. Myös koulujen ja päiväkotien lähimetsät ovat tärkeitä luonto-opetuskohteita.

Maankäytön suunnittelulla on keskeinen asema luonnon monimuotoisuuden suojelussa, sillä kunta ohjaa maankäyttöä kaavoituksella. Arvokkaita luontokohteita voidaan suojella rauhoitusmenettelyiden lisäksi tehokkaasti myös kaavoituksen avulla.

Riihimäen arvokkaita luontokohteita

Vuonna 2011 tehdyn Riihimäen arvokkaat luontokohteet -selvityksen yhteydessä laadittiin opas, jonka avulla riihimäkeläiset voivat tutustua asuinalueensa luontoon. Oppaaseen on valittu edustava otos Riihimäen arvokkaista luontokohteista.

 1. Arolammi
 2. Epranoja
 3. Kunausoja
 4. Hatlamminsuo ja Hatlamminmäki
 5. Uhkolansuo
 6. Raiskionlampi
 7. Kippakallio
 8. Kassoskivenmaa
 9. Kormun korpi
 10. Paalijärven eteläranta
 11. Pähkinistönmäki
 12. Taipaleenmäki
 13. Uudentalonmäen metsä
 14. Vähäjärven eteläranta
 15. Vahteriston luonnonsuojelualue
 16. Vatsian luonnonsuojelualue, Suolijärven pohjoisranta
 17. Hiirenkallio
 18. Paalijoen kanjoni ja metsät
 19. Riuttanmäki, Riuttanlukot
 20. Kutinhaka ja Mahlamäki
 21. Taipaleen katajaketo
 22. Meijerintien keto


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0