Hatlamminsuon QR Koodipiste 8

Suopursu

Räme – Hatlamminsuon yleisin suotyyppi

Rämeet peittävät yli puolet Hatlamminsuon pinta-alasta. Hatlamminsuon reunarämeillä vallitseva isovarpuräme on suon yleisin suotyyppi. Seuraavaksi yleisin rämeisiin luettava suotyyppi on tupasvillaräme.

Isovarpuräme

Puusto: Paikoin varsin kookkaan puuston ehdoton valtalaji on mänty.

Kenttäkerros: Valtalajeina ovat juolukka, suopursu (kuvassa) ja muurain eli lakka. Myös mustikkaa, puolukkaa, kanervaa, tupasvillaa, variksenmarjaa ja isokarpaloa esiintyy.

Pohjakerros: Valtalajeina ovat mm. punarahkasammal ja seinäsammal.

Tupasvillaräme

Puusto: Tupasvillarämeiden puusto on melko harvaa ja kituliasta männikköä.

Kenttäkerros: Valtalajeina ovat tupasvilla, suokukka, isokarpalo ja pyöreälehtikihokki. Varsinaisia rämevarpuja kasvaa erittäin vähän.

Pohjakerros: Valtalajeina ovat rämerahkasammal ja punarahkasammal.

Hatlamminsuolla vallitsevat kasvillisuustyypit *

  • Isovarpuräme (IR)
  • Tupasvillaräme (TR)

Uhanalaiset *

  • Reunoilla mustikkakorvet
  • Ruoho- ja heinäkorvet
  • Lyhytkorsinevalaikut
  • Isovarpuräme
  • Tupasvillaräme

* Riihimäen arvokkaiden luontokohteiden kartoitus 2011

Karpalo

Isokarpalo (Vaccinium oxycoccos) on puolukoihin (Vaccinium) kuuluva punakukkainen ja -marjainen, ainavihanta varpu. Suomessa se on lähes koko maassa varsin yleinen alkuperäiskasvi, vain Pohjois-Lapissa harvinainen.

Se kasvaa runsaimmillaan ja varsinkin parhaiten marjovana erilaisilla, monesti melko märilläkin nevoilla. Vaikka se kasvaa myös rämeillä ja korvissa, marjasadot jäävät siellä paljon pienemmiksi. Sitä syövät esimerkiksi kurjet ja riekot.

Isokarpaloa muistuttava toinen Suomen soilla kasvava karpalo on pikkukarpalo (Vaccinium microcarpum). Se kasvaa kuivemmilla paikoilla, ja sen kukat ja marjat kasvavat yksitellen, ja marjat jäävät selvästi pienemmiksi.

Lähde: Wikipedia

Suokukkia
Piirros: Elina Mäenpää

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0