Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Keidassuot vallitsevat Etelä-Suomessa

Kuvassa on Hatlamminsuon keidassuo.
Hatlamminsuo keidassuo

Suo koostuu yleensä useista erilaisista kasviyhdyskunnista eli suotyypeistä. Tiettyihin ekologisiin kasvuolosuhteisiin kehittyy aina samantyyppinen suokasvilajisto. Tärkeimmät ekologiset tekijät ovat kasvupaikan ravinteisuus ja valumasuhteet.

Samankaltaiset suoyhdistymät muodostavat suoyhdistymätyypin, jonka levinneisyyden määrää ensisijaisesti ilmasto ja maastonmuodot. Etelä-Suomen vallitseva suoyhdistymätyyppi on keidassuo eli kohosuo. Keski- ja Pohjois-Suomessa vallitsevat puolestaan aapasuot.

Luonteenomainen keidassuo koostuu kolmesta osasta

  • Keskusta on muuta suota korkeammaksi kasvanut ”rahkaturvekakku”.
  • Laide on suon ympäristö ja usein myös keskustaa matalammalla oleva märempi osa.
  • Reunaluisu on keskustasta laiteeseen laskeva kalteva osa.

Hatlamminsuo on tyypillinen eteläsuomalainen keidassuo, jossa laiteet ja keskusta erottuvat selvästi.

Keidassuon profiili

Kuvassa on kuvattuna keidassuon maaperä. Alimmainen kerros on kivennäismaata, sen päällä mutalieju, sitten saraturve- ja rahkaturvekerrokset sekä korpiturve.
Keidassuon profiili