Asuminen

Asuminen aiheuttaa Suomessa noin kolmanneksen ilmaston lämpenemiseen vaikuttavista päästöistä.1
Asumisen ympäristövaikutuksia ovat lisänneet muun muassa asuntojen koon kasvu sekä pientalojen suosion lisääntyminen.

Asuminen käsittää laajemmin ajateltuna kodin piiriin kuuluvien asioiden lisäksi myös asuinympäristöön liittyvän toiminnan. Työpaikkojen, kauppojen ja harrastusten läheisyys sekä tarjolla olevat liikenneyhteydet vaikuttavat asumisesta syntyviin päästöihin.

Hajanainen yhdyskuntarakenne lisää liikkumisen tarvetta ja sitä kautta ympäristövaikutuksia.Riihimäen kaupunkirakenne on yksi Suomen tiiviimpiä; yli 90 % väestöstä asuu Riihimäellä kolmen kilometrin etäisyydellä keskustan palveluista.

Miten voit vaikuttaa?

Asumisen suurin ympäristökuorma aiheutuu energiankäytöstä. Jopa puolet kodin energiankäytöstä kuluu lämmitykseen. Valaistuksen osuus energiankäytöstä on 20 % ja kodin kylmälaitteet ja muu kodin elektroniikka kuluttavat loput noin 30 %.

Energian säästäminen on helppoa:

  • Sammuta valot huoneista, joissa kukaan ei oleskele.
  • Alenna huonelämpötilaa.
  • Älä tuhlaa lämmintä vettä.
  • Sammuta sähkölaitteet (myös Stand By-toiminnot kuluttavat energiaa).
  • Jotta pystyt käyttämään energiaa tehokkaasti, on sinulla oltava tietoa energiankäytöstäsi. Seuraa siis kulutustasi ja pyydä lisätietoa omalta energialaitokselta.

Kestävät palvelut

 • Vihreä sähkö:
  • Vihreä sähkö tarkoittaa uusiutuvista energianlähteistä tuotettua sähköä. Se on tuulivoimaa, bioenergiaa, aurinkoenergiaa tai vesivoimaa. Merkittävin vihreän sähkön ympäristöetu on sen ilmastoystävällisyys: vihreän sähkön tuotanto ei lisää hiilidioksidipäästöjä toisin kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotettu energia.Sähkön vaihtaminen vihreämpään onnistuu helposti. Energiaviraston sahkonhinta.fi -sivuston vertailussa voit tarkastella eri sähköntuottajia ja valita uusiutuvilla tuotetun sähkön.
 • Kestävät lämmönlähteet:
  • Myös lämmönlähteinä kannattaa käyttää vihreitä vaihtoehtoja. Uusiutuvista energialähteistä saatava lämpö sekä sähkön tuotannosta tuleva kaukolämpö pitävät kodin lämpöisenä pienemmillä hiiilidioksidipäästöillä kuin öljylämmitys tai fossiilisilla polttoainella tuotettu sähkölämmitys. Riihimäellä kaukolämpö tuotetaan yli 90 % jätteenkäsittelyn hukkalämmöllä. Riihimäen kaukolämmön sivuilta voi lukea lisätietoja.
 • Piha ja monimuotoisuuden ylläpito:
  • Huomioithan myös monimuotoisuuden suojelun pihasi suunnittelussa. Kestävä kotipiha -esitteen vinkeillä pidät pölyttäjätkin tyytyväisinä!

 

Lähteet:

 1. WWF: Vaikuttavimmat ilmastoteot

Puuttuuko kestävien palveluiden listalta jokin palvelu? Lue lisää klikkaamalla tästä!


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0