Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla

Ranta-alueilla 100 metrin etäisyydellä vesistöstä (esim. järvet, joet ja purot) ja pohjavesialueilla jätevesijärjestelmät piti kunnostaa viimeistään 31.10.2019. Muilla alueilla järjestelmä tulee uusia viimeistään isompien rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä. Järjestelmä tulee uusia myös kun rakennetaan vesivessa tai tehdään isoja vesi- ja viemärilaitteistojen luvanvaraisia korjaustöitä. Jätevesijärjestelmän uusiminen edellyttää toimenpide- tai rakennuslupaa rakennusvalvonnasta.

Jos kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan vahvistetulla toiminta-alueella, kiinteistön on liityttävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, ellei liittymisestä ole myönnetty vapautusta.

Jätevedenpuhdistamo_2015_mikko_käkelä
Kuva: Mikko Käkelä

Jätevesijärjestelmää suunniteltaessa huomioitavia asioita

Hajajätevesiasetuksen lisäksi jätevesien käsittelyn järjestämisessä huomioitavia määräyksiä ja muita asioita ovat:

Kiinteistöissä joissa jätevesiä syntyy hyvin vähän (kantovesi tai ns. kesävesijohto), voidaan talousvedet johtaa käsittelemättä maahan. Ne eivät kuitenkaan saa aiheuttaa ympäristön pilaantumisen vaaraa, eivätkä sisältää käymälävesiä. Jätevesiä, mm. saunomisvesiä, ei kuitenkaan koskaan saa johtaa puhdistamattomana suoraan pintavesiin.

Hanki pätevä suunnittelija ja hae rakennusvalvonnan lupa

Jätevesijärjestelmien uusiminen vaatimukset täyttävälle tasolle edellyttää ammattimaista suunnittelua ja rakentamista. Jätevesijärjestelmän suunnitelman voi tehdä vain pätevä suunnittelija. Esimerkiksi Suomen FISE pätevät haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijat HaVeSu ry:n kautta voit etsiä sopivaa suunnittelijaa. Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai korjaaminen edellyttää rakennusvalvonnan toimenpide- tai rakennuslupaa.

Lisätietoja

Rakennustarkastaja, p. 040 330 4151
Ympäristötarkastaja, p. 040 330 4163
Vesihuoltolaitoksen tarkastusteknikko, p. 040 330 4965 (viemäriverkostoon liittyminen)


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1