Liikennesuunnittelu

Kaupunkitekniikan vastuualue vastaa kaupungin liikenteen yleissuunnittelusta ja yksityiskohtaisemmista liikenteenohjaussuunnitelmista. Liikenteenohjaussuunnitelmissa esitetään liikennemerkit ja tällainen suunnitelma laaditaan aina uusien katusuunnitelmien tai katusuunnitelmien muutosten yhteydessä, jos liikennemerkit ympäristössä muuttuvat.

Liikennesuunnittelu pohjautuu erilaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin: mm. liikennemäärien ja nopeuksien laskemiseen, kulkutapatutkimuksiin (esim. kuinka suuri osuus on autoilijoita, kävelijöitä tai pyöräilijöitä), liikenneympäristön luokitukseen (tonttikadut, kokoojakadut ja pääkadut) sekä liikenneselvityksiin, joissa arvioidaan tulevaisuuden liikennemääriä.

 

Liikenneselvityksiä

Riihimäen liikenneselvitys 2035 (1/2011)

Patastenmäen koulun turvallisuusselvityksen loppuraportti (13.4.2015)

Erkylantien kehittamissuunnitelma (kevät 2013)

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1