Katujen kunnossapito

Yleisten alueiden kunnossapitopalveluiden tavoitteena on pitää katualueet ja niiden ympäristöt siistinä ja turvallisena.

Kunnossapitotyöt voidaan jakaa talvikunnossapitotöihin ja kesäkunnossapitotöihin.

Katujen kunnossapidosta vastaavat myös tontinomistajat heidän kiinteistönsä kohdalla. Vastuu katujen kunnossapidosta on jaettu kaupungin ja tontinomistajien kesken, ja vastuunjako ja kunnossapitotyöt on määritelty laissa. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005).

Kaduille on määritelty kunnossapitoluokitus, jonka mukasesti katujen kunnossapitotyöt tehdään. Kaupungin keskusta, valtaväylät ja pääpyöräilyreitit ovat kunnossapitoluokituksessa priorisoitu korkealle.

Kunnossapitoluokituskartta

Maan- ja lumenvastaanotto
Lumenvastaanottomaksu 12,00 euroa / kuorma
Maanvastaanottomaksu 15,00 euroa / kuorma (kaupunki vastaanottaa puhtaita ylijäämämaita vain omilta työmailtaan)
Hinnat ovat verottomia joihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Yhdistelmäajoneuvoista peritään maksu kummastakin kuormasta.
(Kvalt. päätös 63 § / 2017.)

Vikailmoitukset arkisin

(8–16) katujen kunnossapitoon

Sami Nikkinen
Työnjohtaja, katujen kunnossapito
0197584934


Arto Rämäkkö
Kunnossapitovastaava
019 758 4933
040 330 4933

Viikonloppupäivystys
019 758 4890
pe klo 14.15 – ma klo 7.00 välillä

Huom. arkisin ei ilta-/yöpäivystystä katujen kunnossapidossa (vain kelipäivystys).

Yleiset tiet

Yleisten teiden kunnossapidosta vastaa Uudenmaan ELY-keskus, p. 020 636 0070.

 

Hätätilanteessa yhteys suoraan hätäkeskukseen 112


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 7 Kyllä 9 Ei 7