Katujen kunnossapito

Yleisten alueiden kunnossapitopalveluiden tavoitteena on pitää katualueet ja niiden ympäristöt siistinä ja turvallisena.

Kunnossapitotyöt voidaan jakaa talvikunnossapitotöihin ja kesäkunnossapitotöihin.

Katujen kunnossapidosta vastaavat myös tontinomistajat heidän kiinteistönsä kohdalla. Vastuu katujen kunnossapidosta on jaettu kaupungin ja tontinomistajien kesken, ja vastuunjako ja kunnossapitotyöt on määritelty laissa. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005).

Kaduille on määritelty kunnossapitoluokitus, jonka mukasesti katujen kunnossapitotyöt tehdään. Kaupungin keskusta, valtaväylät ja pääpyöräilyreitit ovat kunnossapitoluokituksessa priorisoitu korkealle.

Kunnossapitoluokituskartta

Maan- ja lumenvastaanotto
Lumenvastaanottomaksu 12,00 euroa / kuorma
Maanvastaanottomaksu 15,00 euroa / kuorma (kaupunki vastaanottaa puhtaita ylijäämämaita vain omilta työmailtaan)
Hinnat ovat verottomia joihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Yhdistelmäajoneuvoista peritään maksu kummastakin kuormasta.
(Kvalt. päätös 63 § / 2017.)

Vikailmoitukset arkisin

(8–16) katujen kunnossapitoon

Sami Nikkinen
Työnjohtaja, katujen kunnossapito
0403304934


Arto Rämäkkö
Kunnossapitovastaava
040 330 4933

Huom. arkisin ei ilta-/yöpäivystystä katujen kunnossapidossa (vain kelipäivystys).

 

Yleiset tiet

Liikenteen asiakaspalvelu 

Liikenteen asiakaspalvelu on valtakunnallinen Väyläviraston, ELY-keskusten ja Traffic Management Finland Groupin maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu.

Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa https://palautevayla.fi/aspa tai soittamalla numeroon 0295 020 600 (ark. klo 9-16) Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Palauteväylään voi ilmoittaa esimerkiksi päällystevaurioista, tien hoitoon liittyvistä asioista tai pysäkkien siisteydestä suoraan kartalle kohdennettuna ympäri vuorokauden. Välitämme ilmoituksia tietä hoitavalle urakoitsijalle arkipäivisin. Kartalta voit seurata myös muiden tekemiä ilmoituksia ja niiden käsittelyn tilaa. Palauteväylä-sivulla on myös kattava Usein kysyttyä-palvelumme, joka tarjoaa tietoa sekä tie-, rata- että meriaiheisiin liittyen.

Liikennettä vaarantava ongelma

Tienkäyttäjän linja 

Liikennettä selvästi vaarantavasta ongelmasta pyydämme ilmoittamaan suoraan Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle soittamalla numeroon 0200 2100 (24/7). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esim. tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai muu este, joka estää normaalin tienkäytön.

Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot. Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle.

Hätätilanteessa yhteys suoraan hätäkeskukseen 112


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 8 Kyllä 9 Ei 8