Katujen kunnossapito

Yleisten alueiden kunnossapitopalveluiden tavoitteena on pitää katualueet ja niiden ympäristöt siistinä ja turvallisena. Kunnossapitotyöt voidaan jakaa talvikunnossapitotöihin ja kesäkunnossapitotöihin.

Katujen kunnossapidosta vastaavat myös tontinomistajat heidän kiinteistönsä kohdalla. Vastuu katujen kunnossapidosta on jaettu kaupungin ja tontinomistajien kesken, ja vastuunjako ja kunnossapitotyöt on määritelty laissa. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005).

Kaduille on määritelty kunnossapitoluokitus, jonka mukaisesti katujen kunnossapitotyöt tehdään. Kaupungin keskusta, valtaväylät ja pääpyöräilyreitit ovat kunnossapitoluokituksessa priorisoitu korkealle.

Kunnossapitoluokituskartta

Maan- ja lumenvastaanotto

Lumenvastaanottomaksu 12,00 euroa/kuorma
Maanvastaanottomaksu 15,00 euroa/kuorma (kaupunki vastaanottaa puhtaita ylijäämämaita vain omilta työmailtaan)
Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Yhdistelmäajoneuvoista peritään maksu kummastakin kuormasta.

Vikailmoitukset arkisin klo 8-16

Huom. arkisin ei ilta-/yöpäivystystä katujen kunnossapidossa, ainoastaan kelipäivystys.

Sami Nikkinen
vastaava työnjohtaja
040 330 4934
katujen kunnossapito

Yleiset tiet

Liikenteen asiakaspalvelu 

Liikenteen asiakaspalvelu on valtakunnallinen Väyläviraston, ELY-keskusten ja Traffic Management Finland Groupin maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden neuvontapalvelu. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä sähköisesti tai p. 029 502 0600 arkisin klo 9-16.  Palauteväylään voi ilmoittaa esimerkiksi päällystevaurioista, tien hoitoon liittyvistä asioista tai pysäkkien siisteydestä suoraan kartalle kohdennettuna ympäri vuorokauden. Ilmoituksia välitetään tietä hoitavalle urakoitsijalle arkipäivisin.

Liikennettä vaarantava ongelma

Tienkäyttäjän linja 

Liikennettä selvästi vaarantavasta ongelmasta pyydämme ilmoittamaan suoraan Tieliikennekeskusten Tienkäyttäjän linjalle p. 0200 2100 (24/7). Tienkäyttäjän linjalle kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai muu este, joka estää normaalin tienkäytön. Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot. Tieliikennekeskuksen päivystäjä välittää ilmoitukset alueurakoitsijalle.

Hätätilanteessa yhteys suoraan hätäkeskukseen 112


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 12 Ei 9 Kyllä 12 Ei 9