Hankkeet

Riihimäen kaupungin nuorisopalvelut on mukana useissa eri hankkeissa ja monenlaisessa yhteistoiminnassa:

  • Erityisnuorisotyön Ankkuri-toiminta
  • Oma Ura -koulun toiminta
  • Nuorisoasumisen yhteistyö NAL Riihimäki kanssa
  • Ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen hankkeet ja toiminnot
  • Kansainvälinen toiminta. Heinäkuussa 2019 nuorisopalvelut osallistui Opetushalituksen tukemaan kansainväliseen nuorisovaihtoon Slovenian Postojnassa yhdessä Romanian kanssa. Kesälle 2020 on Opetushallitukselta saatu apurahaa nuorisovaihtoa varten teemalla ”My Dream Town”.

Lisätietoja

Marko Laitinen
nuorisopalvelupäällikkö
040 330 4709

Seudullisten nuorisopalvelujen kehittämishanke Harppi 2008-2011

Harppi oli 13.8.2008 käynnistynyt Hausjärven ja Lopen kuntien ja Riihimäen kaupungin nuorisotoimien yhteishanke, jossa kehitettiin kunnallisia nuorisopalveluita ja seudullista palveluyhteistyötä.

Harppi-yhteistyö jatkuu, vaikka hanke onkin päättynyt.

Ankkuri

Ankkuritoiminnalla kehitetään poliisin, sosiaalityön ja terveydenhuollon voimavaroja yhdistämällä nykyistä tehokkaampia menetelmiä nuorten auttamiseksi. Ankkuri-hankkeen oman tiedotusmateriaalin mukaan tavoitteena on:

 1. Varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen, nuoren asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanteen ja avun tarpeen selvittäminen sekä tarkoituksenmukaiseen avun/tuen piiriin ohjaaminen.
 1. Nopea puuttuminen lähisuhde-, perheväkivaltaan ja tarkoituksenmukaisen avun/tuen piiriin ohjaaminen.
 1. Sisäisen turvallisuuden lisääminen moniammatillisella yhteistyöllä.

Ankkuritoiminnassa poliisin kautta tulevia nuoria autetaan moniammatillisella otteella. Poliisin, nuorisotyöntekijän, sosiaalityöntekijän ja psykiatrisen sairaanhoitajan muodostama tiimi ehkäisee yhteistyöllä nuorten rikoksia. Poliisin kanssa tekemisiin joutuneille alaikäisille annetaan sosiaalista tukea ja nuoria autetaan rikoskierteestä ulos pääsemiseksi.

Yhteinen tiimityö ja verkostotyöskentely mahdollistavat mm. nuorten ongelmien mahdollisimman varhaisen havaitsemisen ja oikean viranomaisen löytämisen verkostotyöskentelyn kautta.

Toiminnan tuloksellisuutta todennetaan tilastoinnin ja huolellisen dokumentoinnin avulla. Käytännön yhteistyötä koordinoi mukana olevien tahojen nimeämä esimiestiimi.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0