Avustukset

Nuorisolain 27.1.2006/72 tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

Nuorisotyön toteuttamisesta lain mukaan vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt. Lain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat:

 • nuorten kasvatuksellinen ohjaus
 • toimintatilat ja harrastusmahdollisuuden
 • nuorisoyhdistyksien ja muiden yhdistyksien tuki
 • liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta
 • nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot

Avustussäännöt

Avustusten haku

Seuraavat avustukset tulevat hakuun 2020.

Avustuslomakkeisiin

Avustusmuodot

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus voidaan myöntää riihimäkeläisten nuorisotoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Näitä yhdistyksiä ovat valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen paikalliset jäsenyhdistykset ja rekisteröidyt paikalliset nuorisotyötä tekevät yhdistykset sekä nuorten toimintaryhmät. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa arvioidaan toimintaa alla olevien kriteerien pohjalta ja pisteytetään toimintoja niiden pohjalta:

1. Toiminnan laatu, tarkoitus ja laajuus

 • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne
 •  jäsenmäärän muutos
 • säännöllisten kerhojen ja kokoontumisten määrät
 • muiden toimintojen kokonaismäärä: leirit ja retket
 • toiminnan osallistumiskertojen määrä/vuosi

2. Toiminnan taloudellisuus

 • hakijan oma varainhankinta ja muilta tahoilta saadut avustukset (avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen nuorisotoimintaan käyttämistä menoista)
 • kaupunginavustuksen osuus järjestetyn ja suunnitellun toiminnan kuluista

3. Nuorisopoliittinen ja kasvatuksellinen merkitys

 • nuorten osallistuminen toiminnan sisältöjen suunnitteluun
 • nuorten aktivointi, kaikille nuorille avointen tapahtumien määrä vuodessa
 • koulutuksiin osallistuminen, osallistumiskertojen määrä/vuosi
 • toiminnallisen yhteistyön määrä kaupungin ja/tai muiden yhdistysten kanssa
 • kansainvälisen toiminnan osallistumiskerrat

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1