Liikuntapalveluiden hankkeet

Riihimäen kaupungin liikuntapalveluilla on tällä hetkellä käynnissä kolme hanketta, joihin saadaan rahoitusta Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä (OKM).

Vireä Riihimäki -hankkeessa kohdistetaan terveyttä edistäviä toimenpiteitä lapsille, nuorille, perheille sekä liian vähän liikkuville aikuisille, Liikkuva koulu -hanke keskittyy puolestaan koulupäivien aktivoimiseen ja TAVUTA-TAIVUTA-LIIKUTA -hankkeessa on kyse maahanmuuttajien kotouttamisesta liikunnan avulla.

Lisätietoa hankkeista löytyy hankkeiden omilta sivustoilta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2