Liikunta- ja hyvinvointikeskuksen hankkeet

Riihimäen kaupungin liikunta- ja hyvinvointikeskuksella on tällä hetkellä käynnissä yksi hanke, joihin saadaan rahoitusta Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä (OKM).

Liikkuva Riihimäki -hankkeen tavoitteena on edistää kuntalaisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnallisen elämäntavan kautta.

Liikkuva Riihimäki -hanke

Liikkuva Riihimäki on vuosille 2020-2022 suunniteltu hanke, jonka ensimmäiselle toimintavuodelle on saatu aluehallintoviraston veikkausvoittovaroista myönnetty valtionavustus. Avustusta voi hakea ja saada yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hankkeen tavoitteet

Liikkuva Riihimäki -hankkeen tarkoituksena on pilotoida hyvinvointipolkua ja toimintarakenteita, jotka tukevat sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien kuntalaisten aktivoimista liikunnallisempaan elämäntapaan ja terveyden edistämiseen. Huomiota kiinnitetään kohderyhmän sisällä erityisesti vähän liikkuviin. Hankkeen päätavoitteet ovat seuraavat:

  1. sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien terveyttä edistävä hyvinvointi- ja liikuntapolku: mallin pilotoiminen Riihimäellä (sis. liikuntaneuvonta, liikuntapalvelutarjonta)
  2. toimintatapojen ja -rakenteiden pilotoiminen inkluusiota ja liikunnallisempaa elämäntapaa tukevaksi (yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset toiminnat, liikuntavälinelainaamo poikkihallinnollisena yhteistyönä, vastuullisen toiminnan luominen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kuten liikuntavaunutoiminnan kehittäminen, kohderyhmän ja yhteistyötahojen osallistaminen toiminnan suunnittelussa)

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 5 Kyllä 0 Ei 5