Liikunta- ja hyvinvointikeskuksen hankkeet

Riihimäen kaupungin liikunta- ja hyvinvointikeskuksella on tällä hetkellä käynnissä kolme hanketta, joihin saadaan rahoitusta Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä (OKM).

Liikkuva Riihimäki -hankkeen tavoitteena on edistää kuntalaisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnallisen elämäntavan kautta.

Liikkuva opiskelu -hanke keskittyy lukiolaisten opiskelupäivien aktivoimiseen.

Hyvinvoiva koulu – tasa-arvoinen tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on kehittää peruskoululaisten hyvinvointia.

Liikkuva opiskelu -hanke

Liikkuva opiskelu, Riihimäen lukio liikkeessä -hankkeessa on tavoitteena edistää lukiossa aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria, lisätä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia, vähentää istumista, lisätä opiskelijoiden osallisuutta, sekä lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Lisätietoja

Jere Liljenbäck
projektikoordinaattori
050 525 5468
Hyvinvoiva koulu - tasa-arvoinen tulevaisuus -hanke
Liikkuva opiskelu -hanke

Hyvinvoiva koulu – tasa-arvoinen tulevaisuus -hanke

Hyvinvoiva koulu – tasa-arvoinen tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on eri toimijoiden välisten yhdyspintojen löytäminen ja vahvistaminen, sekä lasten hyvinvointia tukevien toimintojen tehostaminen. Toimintaa toteutetaan koko koulun hyvinvointijohtamisen kehittämiseksi ja koulun toimintakulttuurin muuttumiseksi entistä enemmän oppilaan hyvinvointia huomioivaksi, luonnollisesti koskien myös erityisen tuen piirissä olevia oppilaita.

Lisätietoja

Jere Liljenbäck
projektikoordinaattori
050 525 5468
Hyvinvoiva koulu - tasa-arvoinen tulevaisuus -hanke
Liikkuva opiskelu -hanke

 

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2