Liikunta- ja hyvinvointikeskuksen hankkeet

Riihimäen kaupungin liikunta- ja hyvinvointikeskuksella on tällä hetkellä käynnissä kolme hanketta, joihin saadaan rahoitusta Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä (OKM).

Liikkuva Riihimäki -hankkeen tavoitteena on edistää kuntalaisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnallisen elämäntavan kautta.

Liikkuva opiskelu -hanke keskittyy lukiolaisten opiskelupäivien aktivoimiseen.

Hyvinvoiva koulu – tasa-arvoinen tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on kehittää peruskoululaisten hyvinvointia.

Liikkuva opiskelu -hanke ja

Hyvinvoiva koulu – tasa-arvoinen tulevaisuus -hanke

Liikkuva opiskelu, Riihimäen lukio liikkeessä -hankkeessa on tavoitteena edistää lukiossa aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria, lisätä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia, vähentää istumista, lisätä opiskelijoiden osallisuutta, sekä lisätä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Hyvinvoiva koulu – tasa-arvoinen tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on eri toimijoiden välisten yhdyspintojen löytäminen ja vahvistaminen, sekä lasten hyvinvointia tukevien toimintojen tehostaminen. Toimintaa toteutetaan koko koulun hyvinvointijohtamisen kehittämiseksi ja koulun toimintakulttuurin muuttumiseksi entistä enemmän oppilaan hyvinvointia huomioivaksi, luonnollisesti koskien myös erityisen tuen piirissä olevia oppilaita.

Lisätietoja

Jere Liljenbäck
projektikoordinaattori
050 525 5468
Hyvinvoiva koulu - tasa-arvoinen tulevaisuus -hanke
Liikkuva opiskelu -hanke

Liikkuva Riihimäki -hanke

Liikkuva Riihimäki on vuosille 2020-2022 suunniteltu hanke, jonka ensimmäiselle toimintavuodelle on saatu aluehallintoviraston veikkausvoittovaroista myönnetty valtionavustus. Avustusta voi hakea ja saada yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Hankkeen tavoitteet

Liikkuva Riihimäki -hankkeen tarkoituksena on pilotoida hyvinvointipolkua ja toimintarakenteita, jotka tukevat sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien kuntalaisten aktivoimista liikunnallisempaan elämäntapaan ja terveyden edistämiseen. Huomiota kiinnitetään kohderyhmän sisällä erityisesti vähän liikkuviin. Hankkeen päätavoitteet ovat seuraavat:

  1. sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien terveyttä edistävä hyvinvointi- ja liikuntapolku: mallin pilotoiminen Riihimäellä (sis. liikuntaneuvonta, liikuntapalvelutarjonta)
  2. toimintatapojen ja -rakenteiden pilotoiminen inkluusiota ja liikunnallisempaa elämäntapaa tukevaksi (yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset toiminnat, liikuntavälinelainaamo poikkihallinnollisena yhteistyönä, vastuullisen toiminnan luominen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kuten liikuntavaunutoiminnan kehittäminen, kohderyhmän ja yhteistyötahojen osallistaminen toiminnan suunnittelussa)

Voit tutustua osittain tai kokonaan hankkeen kautta toteutettaviin liikuntatoimintoihin alla olevista pdf-tiedostoista.

Aikuisille kohdennettu tarjonta

Lapsiperheille kohdennettu tarjonta

Naisille kohdennettu tarjonta

Lisätietoja


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2