Avustukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia harkintansa mukaan riihimäkeläisille rekisteröidyille yhdistyksille. Uusi yhdistys on avustuskelpoinen rekisteröitymistä seuraavana kalenterivuonna.

Pääpaino avustusten jakoperiaatteissa on toiminnallisuudessa  ja erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa toiminnassa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen avustussääntö 1.3.2012

Avustusten haku

Avustukset ovat haettavissa  maaliskuussa.
Avustuslomakkeisiin

Avustusmuodot

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus voidaan myöntää riihimäkeläisten liikuntatoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen on oltava valtakunnallisen liikuntajärjestön jäsen, ja yhdistyksessä on oltava vähintään 20 jäsentä. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon:

  • toiminnan laajuus ja laatu
  • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne
  • toiminnan kohdistaminen erityisesti lapsiin ja nuoriin
  • erityisryhmille järjestetty liikuntatoiminta
  • alueellinen merkitys sekä yhdistyksen tarjoamat palvelut kuntalaisille
  • yhteistyö
  • sääntömääräinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta
  • avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen liikuntatoimintaan käyttämistä menoista.

Kohdeavustus

Kohdeavustus voidaan myöntää liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille:

  • erityisryhmille järjestettyyn liikuntatoimintaan
  • perusliikuntapaikkojen ylläpitoon ja kunnostukseen, kun avustuksen kohteena oleva liikuntapaikka on maksutta kaikkien kuntalaisten käytössä.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 8 Kyllä 1 Ei 8