Avustukset ja mestarimitali

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia harkintansa mukaan riihimäkeläisille rekisteröidyille yhdistyksille. Uusi yhdistys on avustuskelpoinen rekisteröitymistä seuraavana kalenterivuonna. Pääpaino avustusten jakoperiaatteissa on toiminnallisuudessa  ja erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa toiminnassa.

Avustussääntö

Avustusten haku

Seuraavat avustukset tulevat hakuun 2020. Linkki avustuslomakkeisiin.

Avustusmuodot

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus voidaan myöntää riihimäkeläisten liikuntatoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen on oltava valtakunnallisen liikuntajärjestön jäsen, ja yhdistyksessä on oltava vähintään 20 jäsentä. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon:

 • toiminnan laajuus ja laatu
 • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne
 • toiminnan kohdistaminen erityisesti lapsiin ja nuoriin
 • erityisryhmille järjestetty liikuntatoiminta
 • alueellinen merkitys sekä yhdistyksen tarjoamat palvelut kuntalaisille
 • yhteistyö
 • sääntömääräinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta
 • avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen liikuntatoimintaan käyttämistä menoista.

Kohdeavustus

Kohdeavustus voidaan myöntää liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille erityisryhmille järjestettyyn liikuntatoimintaan sekä perusliikuntapaikkojen ylläpitoon ja kunnostukseen, kun avustuksen kohteena oleva liikuntapaikka on maksutta kaikkien kuntalaisten käytössä.

Mestarimitali

Mestarimitalin säännöt

1. Riihimäen kaupungin mestarimitali on kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen jaettavaksi tarkoitettu mitali, jonka jaossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

2. Mestarimitali on mahdollista saada vain kerran.

3. Mestarimitali on tarkoitettu jaettavaksi ilman anomusta kaupungin harkinnan mukaan riihimäkeläisille ja riihimäkeläistä seuraa edustaville urheilijoille sekä riihimäkeläisille urheilujoukkueille erittäin merkittävästä urheilusaavutuksesta. Mestarimitali jaetaan suorituksesta yleisessä sarjassa.

4. Yleisen sarjan urheilumenestyksen lisäksi palkitaan vuosittain mestarimitalilla:

 • vuoden nuori urheilija
 • vuoden urheiluteko
 • Kunnon kuntalainen

5. Mestarimitalin jaosta sekä säännöistä päättää kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta.

(Hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 27.2.2013 § 22.)


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 8 Kyllä 2 Ei 8