Avustukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia harkintansa mukaan riihimäkeläisille rekisteröidyille yhdistyksille. Uusi yhdistys on avustuskelpoinen rekisteröitymistä seuraavana kalenterivuonna. Pääpaino avustusten jakoperiaatteissa on toiminnallisuudessa  ja erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvassa toiminnassa.

Avustussääntö

Avustusten haku

Seuraavat avustukset tulevat hakuun 2021.

Avustusmuodot

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus voidaan myöntää riihimäkeläisten liikuntatoimintaa harjoittavien yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen on oltava valtakunnallisen liikuntajärjestön jäsen, ja yhdistyksessä on oltava vähintään 20 jäsentä. Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon:

  • toiminnan laajuus ja laatu
  • jäsenistön määrä ja jäsenrakenne
  • toiminnan kohdistaminen erityisesti lapsiin ja nuoriin
  • erityisryhmille järjestetty liikuntatoiminta
  • alueellinen merkitys sekä yhdistyksen tarjoamat palvelut kuntalaisille
  • yhteistyö
  • sääntömääräinen ja toimintasuunnitelman mukainen toiminta
  • avustus voi olla maksimissaan 1/3 yhdistyksen liikuntatoimintaan käyttämistä menoista.

Kohdeavustus

Kohdeavustus voidaan myöntää liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille erityisryhmille järjestettyyn liikuntatoimintaan sekä perusliikuntapaikkojen ylläpitoon ja kunnostukseen, kun avustuksen kohteena oleva liikuntapaikka on maksutta kaikkien kuntalaisten käytössä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 8 Kyllä 2 Ei 8